Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf februari 2019

Thematisch netwerk rond hergebruik van stikstof en fosfor

Technologieën, producten en praktijken voor hergebruik van stikstof en fosfor tot bij de landbouwers krijgen, dat is het doel van het Europese project NUTRIMAN. Die aanpak stimuleert de circulaire economie en garandeert een efficiënt gebruik door landbouwers, zowel vanuit economisch als milieukundig standpunt.

Nutriman - EU

Alhoewel er in het streven naar een duurzamere landbouw sterk wordt ingezet op efficiënter nutriëntenmanagement en –hergebruik, heerst er nog steeds een kloof tussen toegepast onderzoek en de landbouwpraktijk. Het doel van het thematische netwerk NUTRIMAN is daarom praktijkklare technologieën, producten en praktijken beter kenbaar te maken, via onder andere een webplatform en demonstraties. NUTRIMAN werkt hierbij bottom-up, om initiatieven en knelpunten voor de toepassing snel bloot te leggen en om technologieën en producten met een groot draagvlak voorrang te geven, zodat het gebruik zich snel kan verspreiden.

Het project heeft als doel om het gebruik van innovatieve meststoffen, gebaseerd op momenteel nog niet gebruikte bronnen van organische en secundaire ruwe materialen, op te schalen. Dit stimuleert de circulaire economie en garandeert een efficiënt gebruik door landbouwers, zowel vanuit economisch als milieukundig standpunt.

Project: NUTRIent MANagement and Nutrient Recovery Thematic Network - NUTRIMAN
Looptijd: 2018 - 2021
Financiering: EU Horizon 2020
Samenwerking: 14 Europese partners – Vlaamse partners UGent, Vlaco, PCS, Inagro - Agrolink Vlaanderen
Link: www.nutriman.net
Contact: fien.amery@ilvo.vlaanderen.be

Agrolink Vlaanderen