Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2018

Bioboeren getuigen: plantaardige productie combineren met vlees- of legkippen.

Meer en meer (bio)boeren zien de voordelen in van het combineren van een plantaardige productie met vlees- of legkippen. De kippen kunnen bijvoorbeeld scharrelen tussen fruitbomen, of op een grasklaverperceel dat mee opgenomen is in de vruchtwisseling. Maar naast voordelen zijn er aan die combinatie ook heel wat uitdagingen verbonden. Op ILVO loopt momenteel het onderzoeksproject Legcombio.

bioboerenBij het combineren van kippen met plantaardige teelten komen heel wat uitdagingen kijken. Hoe zorg je voor een uniform gebruik van de uitloop? Hoe past het economische plaatje in elkaar? Onderzoeksproject ‘Legcombio’ onderzoekt deze stellingen, o.a. via een deskstudie, een experimentele opstelling op ILVO en on farm proeven bij kleinfruitbedrijf O’bio. De onderzoekers bundelen ervaringen en tips van bioboeren.

Bart Van der Straeten uit Opwijk begon hij enkele jaren geleden met de aanplant van hoog- en laagstamfruit. Ondertussen worden er jaarlijks ook drie rondes van telkens 140 vleeskippen gehouden op het bedrijf. De Sasso-kippen worden gehuisvest in zelfgebouwde mobiele stallen en kunnen vrij scharrelen tussen de fruitbomen. Na 105 dagen worden de kippen geslacht (op 2kg en hanen van 2,5kg) en rechtstreeks aan de consument verkocht. De klanten herkennen naar eigen zeggen ‘de smaak van vroeger’ en komen speciaal daarvoor terug. Het vlees kan helaas niet officieel als bio verkocht worden, aangezien er geen aparte bio lijn georganiseerd wordt in het slachthuis. Een mobiele slachteenheid zou in dat geval een oplossing kunnen bieden.

Tussen bioboeren onderling wordt heel wat know how uitgewisseld over het houden van vlees- en legkippen in combinatie met plantaardige teelten. Bart is bijvoorbeeld heel tevreden over het ras Sasso’s, maar hij ervaart wel dat zijn klanten liefst veel filet hebben ten opzichte van de bouten, wat bij Sasso’s niet ideaal is. Ook over de smaak van de verschillende rassen valt te discussiëren. Wieland Fisher van ’t Goed ter Heule heeft bijvoorbeeld ervaring met Kabir-vleeskippen en is heel enthousiast over de smaak. Ook wat de huisvesting en de diergezondheid betreft komt men soms wel eens wat moeilijkheden tegen, zoals pootproblemen bij de kuikens, of infecties van bloedluizen in de stal. Indien er oudere dieren op hetzelfde bedrijf gehouden worden als de kuikens is de kans op infecties heel groot, aldus Stefan D’Hulster, bio pluimveehouder. Je kan de weerstand van de kuikens dus best zo hoog mogelijk houden, door middel van aangepast voeder. Ook een voldoende lange leegstand van de uitloop tussen twee rondes in is van groot belang.

De kip is een bosdier en houdt van schaduw en bedekking. Bij Bart lopen de kippen tussen kerselaars. De combinatie met de kippen is echter niet ideaal, want kerselaars verdragen de hogere mestdruk niet goed en geven pas later vruchten. Perenbomen waren hier volgens hem een betere keuze geweest. Kiwibessen zijn een heel geschikte soort om te combineren met kippen omdat ze relatief horizontaal groeien en dus voor voldoende schaduw zorgen. Ook het planten van bomen of struiken dichter bij de stal, zoals hazelaars, kan ervoor zorgen dat de kippen zich veiliger voelen en gemakkelijker buiten komen. Het is ook belangrijk dat de kippen zich voldoende in de uitloop verspreiden, zodat er geen overbemesting is vlakbij de stal. Uiteraard zorgt de mobiliteit van de stal hier deels voor, maar volgens ILVO-onderzoekers kan het verder weg plaatsen van het drinkwater de kippen ook weg van de stal lokken.

Het combineren van kippen met plantaardige teelten zorgt voor een efficiënt landgebruik, maar ook vaak voor een vermindering van de milieu impact en een beter dierenwelzijn in vergelijking met gespecialiseerde systemen. De kippen helpen bij de onkruidbestrijding, en de nutriënten uit de kippenmest worden benut in het teeltsysteem. Begin 2019 is het eerste rapport beschikbaar.

Project: LegComBio
Looptijd: 2017 - 2020
Financiering: Dept Landbouw en Visserij
Samenwerking: Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit
Contact: bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een
Socio-economische medewerker -
Visserij (M/V)
Vacaturenummer
EV/2019/039/Dier1
Plaats van tewerkstelling Ankerstraat 1, 8400 Oostende
Context
Algemeen
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire
onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid met focus op de ondersteuning van duurzame
landbouw, tuinbouw, visserij en voedingsonderzoek.
Gebaseerd op 5 belangrijke waarden Positief, Proactief, Professioneel, Samenwerken en
Voorbeeldfunctie bouwen we gestaag verder aan de uitbouw van ILVO als een maatschappelijk
relevant expertisecentrum.
En … mogelijks is er nu ook voor jou een belangrijke rol weggelegd binnen dit mooie verhaal!
We stellen meer dan 600 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer de helft onderzoekers.
Ongeveer 35% van de personeelsleden werkt voor de Vlaamse overheid; het overige personeel is
tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis van project- en contractonderzoek.
Deze vacature wordt opgesteld binnen de context van ons Eigen vermogen.
De voorliggende vacante betrekking voor werving van een specialist situeert zich bij de eenheid
Dier, Visserij en aquatische productie.
Specifiek
We zijn op zoek naar een nieuwe collega die onderzoek zal uitvoeren in het domein van de
Visserijsector, Visverwerkende industrie en de Aquacultuur, met de focus op de verzameling van
socio-economische gegevens van deze sectoren. Dit onderzoek kadert binnen de taken die ILVO
uitvoert voor de Europese Verordening van de gegevens verzameling ter ondersteuning van het
gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Sinds 2002, voert ILVO de gegevensverzameling uit voor de visserijsector (EU Richtlijn 2017/1004).
Binnen dit team valt ook de verzameling, beheer en gebruik van gegevens voor de visserijsector,
visverwerkende industrie en de aquacultuur.
Je zal deel uitmaken van een ambitieus en enthousiast team, waar een boeiende functie met
gevarieerde contacten op je wachten en waarin de ILVO waarden positief en
samenwerken voorop staan.
Je werk bestaat voornamelijk uit volgende taken:
 Je verzamelt, inventariseert en volgt de economische en sociale gegevensverzameling op
voor de visverwerkende industrie, de aquacultuur, de Belgische visserijsector en de
recreatieve visserij,
 Je ondersteunt het inventariseren en het beschrijven van de (socio)-economische situatie
van de visverwerkende industrie, de aquacultuur, de Belgische visserijsector en de
recreatieve visserij,
 Je maakt enquêtes op en schrijft mededelingen.
 Je ondersteunt en verzorgt de upstream (overheid, nationale en regionale
beleidsverantwoordelijken) en downstream (visserijsector, brede publiek) communicatie
van de bevindingen van advies-en expertencolleges en van de bevindingen van
onderzoek, bijvoorbeeld via vulgariserende artikels in de vakpers, rapporten en
informatiegesprekken.
 Je neemt (eventueel) deel aan internationale vergaderingen
Wat verwachten we?
 Je bent houder van een bachelor of masterdiploma bij voorkeur in een economische of
financiële richting (bv. Master (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Bachelor
Bedrijfsmanagement, ..). Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over
een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen
(http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/).
 MS office heeft geen geheimen voor jou (o.a. Excel, PowerPoint, Access).
 Je hebt een goede basiskennis inzake boekhoudkunde.
 Je hebt kennis van de verzameling en interpretatie van socio-economische gegevens.
 Je hebt een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het
Nederlands, Frans en Engels.
Persoonsgebonden competenties
 Je bent sociaal vaardig (geen telefoonvrees).
 Je hebt een sterke interesse in de visverwerkende industrie & de aquacultuur en de
visserijsector in het algemeen
 Je beschikt over een sterke analytische en kritische geest, goede synthesevaardigheden, een
helicopterview en je bent nauwgezet.
 Je werkt op een autonome manier, bent proactief en goed georganiseerd in je werk.
 Je bent hands-on, werkt nauwkeurig, efficiënt en weet de juiste prioriteiten te leggen.
 Je bent proactief en communicatief (geen telefoonvrees)
Pluspunten
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 Kennis van BusinessObjects.
Wat bieden we?
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur met een competitief salaris o.b.v. je
diploma. Je zal aangeworven worden in de salarisschaal B111 of A165 (naargelang je een bachelor
of masterdiploma hebt). Je kan zelf via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/hetsalaris
een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je
eindejaartoelage. Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden als geldelijke
anciënniteit.
Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar
vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen (waarvan 15 facultatief) op
jaarbasis. Streefdatum werving: 1 oktober 2019
Hoe solliciteren?
Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV (met vermelding van het
vacaturenummer) naar Bart Sonck, bart.sonck@ilvo.vlaanderen.be en dit ten laatste tegen 14
september 2019. Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd
voor een interview op 23 september (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar
je overdag te bereiken bent en je e-mailadres te vermelden op je CV.
Meer info nodig?
Inhoudelijk: Els Torreele, Sectiehoofd Visserijbiologie - 059 56 98 33 els.torreele@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be