Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2018

Kip met kastanjes? Kastanjetannines in pluimveevoeding om pluimveeprestaties en darmgezondheid te verbeteren.

Welke mechanismen zitten achter de gunstige werking van tannines op pluimveegezondheid en –productie? En hoe kunnen we die werking optimaliseren? ILVO, UGent en bedrijf Sanluc zetten proeven op met kastanjetannines voor leghennen en vleeskuikens.

kip met kastanjesHet dieet van leghennen en vleeskippen moet goed uitgebalanceerd zijn om deze dieren op vlak van diergezondheid en productie zo goed mogelijk te ondersteunen. Om dat dieet te optimaliseren worden voortdurend nieuwe additieven getest. ILVO, samen met Universiteit Gent en het bedrijf Sanluc, voert momenteel tests uit met tannines, natuurlijke producten die in tal van planten voorkomen. Niet alleen zijn ze belangrijk in de productie van lederwaren, de verwerking van hout en de productie van kleurstoffen, maar ze worden ook aangetroffen in groene thee en wijn, en in noten, bessen en kruiden. Het consumeren van deze voedingswaren kan een positieve invloed hebben op de vertering van vet en eiwit. Daarnaast worden ook anti-oxidatieve en antimicrobiële eigenschappen toegeschreven aan tannines. Recent werden deze stoffen geïntroduceerd bij de diervoeding. Ze hebben onder andere hun nut bewezen bij het eiwitgebruik van herkauwers, en ook bij leghennen en vleeskippen kunnen ze worden toegepast.

In dit nieuwe O&O project willen onderzoekers meer duidelijkheid scheppen over de werkingsmechanisme van tannines om meer gericht en zo optimaal mogelijk het additief te kunnen toepassen in de pluimveesector. Bij het toedienen van dit additief werd reeds een gunstige trend waargenomen in productie, diergezondheid en het creëren van droger strooisel, hetgeen positief is voor de diergezondheid (minder pootproblemen) en uitstoot (minder uitstoot van ammoniak).

Het eerste deel van de studie omvat kleinschalige proeven bij zowel leghennen als vleeskuikens waarbij onder andere vertering, darmgezondheid, anti-oxidatieve eigenschappen en de invloed op eieren en vlees zullen getest worden. Eenmaal deze proeven ons meer inzicht hebben verschaft in de gunstige eigenschappen van deze stof zullen de studiegroepen worden uitgebreid en zullen er verschillende voederstrategieën worden uitgetest om productie en diergezondheid te optimaliseren.

Het uiteindelijke doel van de studie is om meer inzicht te verschaffen in hoe tannines diergezondheid, de productie van vlees en eieren gunstig kunnen beïnvloeden en hoe dit additief wereldwijd kan worden toegepast in de pluimveesector.

Project: Chestnut tannins in poultry diets, an effective way to improve poultry performance and gut health?
Looptijd: 2018-2021
Financiering: Vlaio O&O project
Samenwerking: Sanluc International, Universiteit Gent
Contact: Kobe.Buyse@ilvo.vlaanderen.be