Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2018

Kip met kastanjes? Kastanjetannines in pluimveevoeding om pluimveeprestaties en darmgezondheid te verbeteren.

Welke mechanismen zitten achter de gunstige werking van tannines op pluimveegezondheid en –productie? En hoe kunnen we die werking optimaliseren? ILVO, UGent en bedrijf Sanluc zetten proeven op met kastanjetannines voor leghennen en vleeskuikens.

kip met kastanjesHet dieet van leghennen en vleeskippen moet goed uitgebalanceerd zijn om deze dieren op vlak van diergezondheid en productie zo goed mogelijk te ondersteunen. Om dat dieet te optimaliseren worden voortdurend nieuwe additieven getest. ILVO, samen met Universiteit Gent en het bedrijf Sanluc, voert momenteel tests uit met tannines, natuurlijke producten die in tal van planten voorkomen. Niet alleen zijn ze belangrijk in de productie van lederwaren, de verwerking van hout en de productie van kleurstoffen, maar ze worden ook aangetroffen in groene thee en wijn, en in noten, bessen en kruiden. Het consumeren van deze voedingswaren kan een positieve invloed hebben op de vertering van vet en eiwit. Daarnaast worden ook anti-oxidatieve en antimicrobiële eigenschappen toegeschreven aan tannines. Recent werden deze stoffen geïntroduceerd bij de diervoeding. Ze hebben onder andere hun nut bewezen bij het eiwitgebruik van herkauwers, en ook bij leghennen en vleeskippen kunnen ze worden toegepast.

In dit nieuwe O&O project willen onderzoekers meer duidelijkheid scheppen over de werkingsmechanisme van tannines om meer gericht en zo optimaal mogelijk het additief te kunnen toepassen in de pluimveesector. Bij het toedienen van dit additief werd reeds een gunstige trend waargenomen in productie, diergezondheid en het creëren van droger strooisel, hetgeen positief is voor de diergezondheid (minder pootproblemen) en uitstoot (minder uitstoot van ammoniak).

Het eerste deel van de studie omvat kleinschalige proeven bij zowel leghennen als vleeskuikens waarbij onder andere vertering, darmgezondheid, anti-oxidatieve eigenschappen en de invloed op eieren en vlees zullen getest worden. Eenmaal deze proeven ons meer inzicht hebben verschaft in de gunstige eigenschappen van deze stof zullen de studiegroepen worden uitgebreid en zullen er verschillende voederstrategieën worden uitgetest om productie en diergezondheid te optimaliseren.

Het uiteindelijke doel van de studie is om meer inzicht te verschaffen in hoe tannines diergezondheid, de productie van vlees en eieren gunstig kunnen beïnvloeden en hoe dit additief wereldwijd kan worden toegepast in de pluimveesector.

Project: Chestnut tannins in poultry diets, an effective way to improve poultry performance and gut health?
Looptijd: 2018-2021
Financiering: Vlaio O&O project
Samenwerking: Sanluc International, Universiteit Gent
Contact: Kobe.Buyse@ilvo.vlaanderen.be

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een
Socio-economische medewerker -
Visserij (M/V)
Vacaturenummer
EV/2019/039/Dier1
Plaats van tewerkstelling Ankerstraat 1, 8400 Oostende
Context
Algemeen
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire
onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid met focus op de ondersteuning van duurzame
landbouw, tuinbouw, visserij en voedingsonderzoek.
Gebaseerd op 5 belangrijke waarden Positief, Proactief, Professioneel, Samenwerken en
Voorbeeldfunctie bouwen we gestaag verder aan de uitbouw van ILVO als een maatschappelijk
relevant expertisecentrum.
En … mogelijks is er nu ook voor jou een belangrijke rol weggelegd binnen dit mooie verhaal!
We stellen meer dan 600 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer de helft onderzoekers.
Ongeveer 35% van de personeelsleden werkt voor de Vlaamse overheid; het overige personeel is
tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis van project- en contractonderzoek.
Deze vacature wordt opgesteld binnen de context van ons Eigen vermogen.
De voorliggende vacante betrekking voor werving van een specialist situeert zich bij de eenheid
Dier, Visserij en aquatische productie.
Specifiek
We zijn op zoek naar een nieuwe collega die onderzoek zal uitvoeren in het domein van de
Visserijsector, Visverwerkende industrie en de Aquacultuur, met de focus op de verzameling van
socio-economische gegevens van deze sectoren. Dit onderzoek kadert binnen de taken die ILVO
uitvoert voor de Europese Verordening van de gegevens verzameling ter ondersteuning van het
gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Sinds 2002, voert ILVO de gegevensverzameling uit voor de visserijsector (EU Richtlijn 2017/1004).
Binnen dit team valt ook de verzameling, beheer en gebruik van gegevens voor de visserijsector,
visverwerkende industrie en de aquacultuur.
Je zal deel uitmaken van een ambitieus en enthousiast team, waar een boeiende functie met
gevarieerde contacten op je wachten en waarin de ILVO waarden positief en
samenwerken voorop staan.
Je werk bestaat voornamelijk uit volgende taken:
 Je verzamelt, inventariseert en volgt de economische en sociale gegevensverzameling op
voor de visverwerkende industrie, de aquacultuur, de Belgische visserijsector en de
recreatieve visserij,
 Je ondersteunt het inventariseren en het beschrijven van de (socio)-economische situatie
van de visverwerkende industrie, de aquacultuur, de Belgische visserijsector en de
recreatieve visserij,
 Je maakt enquêtes op en schrijft mededelingen.
 Je ondersteunt en verzorgt de upstream (overheid, nationale en regionale
beleidsverantwoordelijken) en downstream (visserijsector, brede publiek) communicatie
van de bevindingen van advies-en expertencolleges en van de bevindingen van
onderzoek, bijvoorbeeld via vulgariserende artikels in de vakpers, rapporten en
informatiegesprekken.
 Je neemt (eventueel) deel aan internationale vergaderingen
Wat verwachten we?
 Je bent houder van een bachelor of masterdiploma bij voorkeur in een economische of
financiële richting (bv. Master (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Bachelor
Bedrijfsmanagement, ..). Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over
een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen
(http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/).
 MS office heeft geen geheimen voor jou (o.a. Excel, PowerPoint, Access).
 Je hebt een goede basiskennis inzake boekhoudkunde.
 Je hebt kennis van de verzameling en interpretatie van socio-economische gegevens.
 Je hebt een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het
Nederlands, Frans en Engels.
Persoonsgebonden competenties
 Je bent sociaal vaardig (geen telefoonvrees).
 Je hebt een sterke interesse in de visverwerkende industrie & de aquacultuur en de
visserijsector in het algemeen
 Je beschikt over een sterke analytische en kritische geest, goede synthesevaardigheden, een
helicopterview en je bent nauwgezet.
 Je werkt op een autonome manier, bent proactief en goed georganiseerd in je werk.
 Je bent hands-on, werkt nauwkeurig, efficiënt en weet de juiste prioriteiten te leggen.
 Je bent proactief en communicatief (geen telefoonvrees)
Pluspunten
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 Kennis van BusinessObjects.
Wat bieden we?
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur met een competitief salaris o.b.v. je
diploma. Je zal aangeworven worden in de salarisschaal B111 of A165 (naargelang je een bachelor
of masterdiploma hebt). Je kan zelf via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/hetsalaris
een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je
eindejaartoelage. Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden als geldelijke
anciënniteit.
Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar
vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen (waarvan 15 facultatief) op
jaarbasis. Streefdatum werving: 1 oktober 2019
Hoe solliciteren?
Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV (met vermelding van het
vacaturenummer) naar Bart Sonck, bart.sonck@ilvo.vlaanderen.be en dit ten laatste tegen 14
september 2019. Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd
voor een interview op 23 september (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar
je overdag te bereiken bent en je e-mailadres te vermelden op je CV.
Meer info nodig?
Inhoudelijk: Els Torreele, Sectiehoofd Visserijbiologie - 059 56 98 33 els.torreele@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be