Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2018

Lang leve de koe! Doelgericht verlengen van de levensduur van melkvee met het oog op klimaatmitigatie

Een verlaagde broeikasgasemissie met dezelfde hoeveelheid geproduceerde melk bereiken door een meer kennisgedreven en vrijwillig verbeterd bedrijfsmanagement. Dat is het doel van het demonstratieproject door ILVO, de Hooibeekhoeve en Inagro. Vind ons op Agriflanders!

koeWelke managementsaanpassingen op melkveebedrijven kunnen leiden tot welke mogelijke besparingen op de methaanemissie op bedrijfsniveau? Antwoorden op die vraag worden gezocht binnen het project KOELANG, dat zich richt op klimaatmitigatie van de melkveesector. Het project heeft tegelijk een onderzoeks- en een sensibiliserende doelstelling, en baseert zich op eerder onderzoek, dwz. cijfers die eerder in andere ILVO projecten werden gegenereerd. Er wordt onder meer gekeken naar het tijdstip van de eerste afkalving en naar de langleefbaarheid van koeien. De sensibilisering van de veehouders gebeurt via lerende netwerken (discussiegroepen) van melkveehouders. Via een Plan Do Check Act (PDCA)-aanpak gaan de partners samen met de participerende bedrijven aan de slag voor een verbeterde jongvee-opfok en lager vervangingspercentage.

ILVO vertrok van de uitgebreide database met methaanemissiegegevens van melkkoeien in Vlaanderen (jongvee, lacterende dieren en droogstaande koeien) uit vorige onderzoeksprojecten. We berekenden daaruit de impact op broeikasgasemissie voor 4 scenarios: 1/ Langer productief leven met gelijke levensproductie, 2/ Langer productief leven met verbeterde levensproductie, 3/ Verbeterde levensproductie door efficiëntere productie en 4/ Jongere leeftijd bij eerste afkalving. In de werkpakketten 2 tot en met 4 draait alles rond sensibilisering en klimaatvriendelijke gedragsveranderingen van de Vlaamse melkveehouders. Via door de partners opgezette lerende netwerken krijgen gemotiveerde bedrijven de best practices in de vingers rond respectievelijk verbeterde jongvee-opfok en optimalisatie van het transitiemanagement.

Veehouders kunnen via participatie in het project meer voeling krijgen met het probleem van broeikasgasemissie in de Vlaamse melkveehouderij, maar kunnen ook win-wins realiseren via aanpassingen in het bedrijfsmanagement. Eén van de uitkomsten van het project wordt bovendien een digitale toolbox voor de Vlaamse melkveehouders. Zo wordt er binnenkort op Agriflanders een BiestBox ter beschikking gesteld voor 50 veehouders en een zakboekje met praktische tips rond jongvee-opfok en transitie. Kennisdeling van de resultaten zal verder gebeuren via de VEETOERNEE (een Vlaams voorlichtingsinitiatief), vulgariserende artikels en via een eindbrochure.

banner levensduur

Project: KOELANG
Looptijd: 2017-2019
Financiering: Vlaamse Overheid - L&V ADLO
Samenwerking: Inagro, Hooibeekhoeve
Contact: leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be