Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2018

Verhoogde bioveiligheid op vleeskuikenbedrijven ter reductie van Campylobacter

Via eenvoudige bioveiligheidsmaatregelen de insleep van de Campylobacter bacterie in vleeskuikentomen verminderen, dat is het doel van CAMPREVENT. Deze maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot een reductie in het aantal besmettingen bij de mens.

vleeskuikensCampylobacter is in de geïndustrialiseerde wereld de belangrijkste bacteriële oorzaak van humane gastro-enteritis met 66 gerapporteerde humane gevallen per 100 000 EU inwoners. Voor elk gerapporteerd geval zouden er 46 werkelijke Campylobacter infecties zijn, resulterend in 9.2 miljoen campylobacteriose gevallen in de EU en een kost van 2.4 miljard euro. Men schat dat 50-80% van alle Campylobacter stammen geïsoleerd uit mensen afkomstig zijn van pluimvee. Wanneer de Campylobacter aantallen in de blindzakken (blind eindigende delen van de kippendarm) 10 keer verlaagd zou kunnen worden, kan het aantal besmettingen bij mensen met 55% verlaagd worden.

Het algemene doel van CAMPREVENT is dan ook om een efficiënt maar werkbaar (verhoogd) bioveiligheidsprotocol op te stellen om de kans op Campylobacter insleep op braadkippenbedrijven te reduceren. Daarnaast wordt ook onderzocht of er een verschil is tussende microbiota van braadkippen die vrij blijven van Campylobacter doorheen de opfok en de microbiota van kippen die wél gekoloniseerd worden of zijn met Campylobacter.

Tijdens deze studie zullen 60 tomen afkomstig van 15 bedrijven opgevolgd worden met wekelijkse staalnames van de kippen zelf en hun mest, en uit de literatuur geïdentificeerde risicofactoren. Aan de hand van moleculaire typeringen moet dit leiden tot de identificatie van de belangrijkste risico-factoren op Vlaamse pluimveebedrijven, incl. gemengde bedrijven. Hierop gebaseerd stellen we een verhoogd bioveiligheidsprotocol op dat vervolgens op deze bedrijven toegepast en geëvalueerd wordt. De mest van Campylobacter-negatieve tomen en Campylobacter-positieve tomen wordt geanalyseerd om het verschil in bacteriële samenstelling tussen deze twee groepen te onderzoeken.

Project: CAMPREVENT
Looptijd: 2018 - 2021
Financiering: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Samenwerking: UGent, Diergezondheidszorg Vlaanderen, Sciensano
Contact: geertrui.rasschaert@ilvo.vlaanderen.beKarolien.hertogs@ilvo.vlaanderen.be

Het Eigen vermogen van het ILVO zoekt een
Socio-economische medewerker -
Visserij (M/V)
Vacaturenummer
EV/2019/039/Dier1
Plaats van tewerkstelling Ankerstraat 1, 8400 Oostende
Context
Algemeen
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire
onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid met focus op de ondersteuning van duurzame
landbouw, tuinbouw, visserij en voedingsonderzoek.
Gebaseerd op 5 belangrijke waarden Positief, Proactief, Professioneel, Samenwerken en
Voorbeeldfunctie bouwen we gestaag verder aan de uitbouw van ILVO als een maatschappelijk
relevant expertisecentrum.
En … mogelijks is er nu ook voor jou een belangrijke rol weggelegd binnen dit mooie verhaal!
We stellen meer dan 600 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer de helft onderzoekers.
Ongeveer 35% van de personeelsleden werkt voor de Vlaamse overheid; het overige personeel is
tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis van project- en contractonderzoek.
Deze vacature wordt opgesteld binnen de context van ons Eigen vermogen.
De voorliggende vacante betrekking voor werving van een specialist situeert zich bij de eenheid
Dier, Visserij en aquatische productie.
Specifiek
We zijn op zoek naar een nieuwe collega die onderzoek zal uitvoeren in het domein van de
Visserijsector, Visverwerkende industrie en de Aquacultuur, met de focus op de verzameling van
socio-economische gegevens van deze sectoren. Dit onderzoek kadert binnen de taken die ILVO
uitvoert voor de Europese Verordening van de gegevens verzameling ter ondersteuning van het
gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Sinds 2002, voert ILVO de gegevensverzameling uit voor de visserijsector (EU Richtlijn 2017/1004).
Binnen dit team valt ook de verzameling, beheer en gebruik van gegevens voor de visserijsector,
visverwerkende industrie en de aquacultuur.
Je zal deel uitmaken van een ambitieus en enthousiast team, waar een boeiende functie met
gevarieerde contacten op je wachten en waarin de ILVO waarden positief en
samenwerken voorop staan.
Je werk bestaat voornamelijk uit volgende taken:
 Je verzamelt, inventariseert en volgt de economische en sociale gegevensverzameling op
voor de visverwerkende industrie, de aquacultuur, de Belgische visserijsector en de
recreatieve visserij,
 Je ondersteunt het inventariseren en het beschrijven van de (socio)-economische situatie
van de visverwerkende industrie, de aquacultuur, de Belgische visserijsector en de
recreatieve visserij,
 Je maakt enquêtes op en schrijft mededelingen.
 Je ondersteunt en verzorgt de upstream (overheid, nationale en regionale
beleidsverantwoordelijken) en downstream (visserijsector, brede publiek) communicatie
van de bevindingen van advies-en expertencolleges en van de bevindingen van
onderzoek, bijvoorbeeld via vulgariserende artikels in de vakpers, rapporten en
informatiegesprekken.
 Je neemt (eventueel) deel aan internationale vergaderingen
Wat verwachten we?
 Je bent houder van een bachelor of masterdiploma bij voorkeur in een economische of
financiële richting (bv. Master (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Bachelor
Bedrijfsmanagement, ..). Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over
een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen
(http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/).
 MS office heeft geen geheimen voor jou (o.a. Excel, PowerPoint, Access).
 Je hebt een goede basiskennis inzake boekhoudkunde.
 Je hebt kennis van de verzameling en interpretatie van socio-economische gegevens.
 Je hebt een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het
Nederlands, Frans en Engels.
Persoonsgebonden competenties
 Je bent sociaal vaardig (geen telefoonvrees).
 Je hebt een sterke interesse in de visverwerkende industrie & de aquacultuur en de
visserijsector in het algemeen
 Je beschikt over een sterke analytische en kritische geest, goede synthesevaardigheden, een
helicopterview en je bent nauwgezet.
 Je werkt op een autonome manier, bent proactief en goed georganiseerd in je werk.
 Je bent hands-on, werkt nauwkeurig, efficiënt en weet de juiste prioriteiten te leggen.
 Je bent proactief en communicatief (geen telefoonvrees)
Pluspunten
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 Kennis van BusinessObjects.
Wat bieden we?
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur met een competitief salaris o.b.v. je
diploma. Je zal aangeworven worden in de salarisschaal B111 of A165 (naargelang je een bachelor
of masterdiploma hebt). Je kan zelf via https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/hetsalaris
een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je
eindejaartoelage. Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden als geldelijke
anciënniteit.
Bijkomend: hospitalisatie- en groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer (fiets – openbaar
vervoer), maaltijdcheques (7€/dag) en alles samen 35 vakantiedagen (waarvan 15 facultatief) op
jaarbasis. Streefdatum werving: 1 oktober 2019
Hoe solliciteren?
Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV (met vermelding van het
vacaturenummer) naar Bart Sonck, bart.sonck@ilvo.vlaanderen.be en dit ten laatste tegen 14
september 2019. Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd
voor een interview op 23 september (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar
je overdag te bereiken bent en je e-mailadres te vermelden op je CV.
Meer info nodig?
Inhoudelijk: Els Torreele, Sectiehoofd Visserijbiologie - 059 56 98 33 els.torreele@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be