Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2018

Transitie naar agroforestry als klimaataangepast landbouwsysteem: project FarmLife

ILVO gaat, in het kader van klimaatverandering en samen met 6 partners, op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen voor leefbare en veerkrachtige agroforestry systemen. Via uitwerking op pilootbedrijven, en de ontwikkeling van toolkits en opleidingen voor transitiemanagers, willen de projectpartners de transitie naar agroforestry ondersteunen.

FarmLifeAgroforestry of boslandbouw is een multifunctioneel landbouwsysteem dat productie diversifieert en aanpast, maar ondertussen ook ingrijpt op het niveau van de voetafdruk, de beheerinspanningen en de inputkosten. Dit systeem past dus volledig binnen de zoektocht naar klimaataangepaste landbouwsystemen. Het project FarmLife zoekt daarom naar nieuwe bedrijfsmodellen voor leefbare en veerkrachtige agroforestry systemen. Daarnaast zal het project, gezien de beperkte kennis rond agroforestry, ook instrumenten en lessen ontwikkelen die de transitie naar agroforestry kunnen ondersteunen.

Het FarmLife project kan gekaderd worden binnen het onderwerp van klimaatadaptatie en heeft twee belangrijke doelen. Het eerste doel is om innovatieve adaptatietechnologieën en methoden voor landgebruik te implementeren en te demonstreren op 3 landbouwbedrijven in Noord-Brabant (Nederland). Daarbij wordt ook rekening gehouden met watermanagement en bodembehoud. Het tweede doel is om de geleerde lessen uit het werk op de 3 demonstratiebedrijven, zoals technische kennis en methodologische resultaten, te vertalen in leerinstrumenten en die te promoten en toe te passen.

Op de drie pilootbedrijven zullen specifieke adaptieve bedrijfsplannen voor de implementatie van agroforestry (boslandbouw) systemen gemaakt worden, met het oog op optimalisatie van ecologische en economische veerkracht bij klimaatsverandering. Daarnaast zullen, ook in Vlaanderen, masterclasses georganiseerd worden die landbouwers (en hun omgeving) ondersteunen bij de implementatie van een agroforestry systeem. De geleerde lessen worden vertaald in een "transitie toolkit". Verder wordt ook ingezet op de opleiding van transitiemanagers in agroforestry door de ontwikkeling van een MOOC (Massive Online Open Course) en een Master curriculum aan de Van Hall Larenstein Hogeschool in Nederland.

Project: FarmLife
Looptijd: 2018 - 2023
Financiering: EU – Life+
Samenwerking: Stichting Van Hall Larenstein, Boefkik BV, Bosboom BV, Horst Beheer BV, Stichting Landgoed De Koekoek, Wendeland BV
Contact: laure.triste@ilvo.vlaanderen.be