Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2018

Gezonde appelen, druiven en wortelen.

Geoptimaliseerde geïntegreerde gewasbescherming voor nauwkeurige detectie en bestrijding van plantenziekten bij meerjarige gewassen en vollegrondsgroenten.

Ruim 15 Europese partners, waaronder ILVO, gaan in het Horizon2020 project OPTIMA milieuvriendelijke, duurzame gewasbeschermingsstrategieën en applicatietoestellen uitwerken voor 3 typische Europese gewastypes: boomgaarden, wijngaarden en vollegrondsgroenten.


OPTMAEen doorontwikkelde IPM (Integrated Pest Management) veronderstelt een holistische benadering, waarbij de voorspelling, preventie, herkenning en waarschuwing van ziektes, evenals de selectie van de beste combinatie van biologische en synthetische gewasbeschermingsmiddelen én precisie-applicatietechnieken als puzzelstukken in elkaar passen. De rol van ILVO in het OPTIMA-consortium is om samen met een Spaanse en een Italiaanse machineconstructeur slimme spuittoestellen te ontwikkelen en verbeteren zodat ze precisielandbouw naar een nog hoger niveau kunnen tillen.

Er worden drie voorbeeldgewassen geselecteerd, met name appelen, druiven en wortelen. Het totale project omvat werkpakketten rond (1) voorspellingsmodellen omtrent de relevante plantenziekten optimaliseren en geavanceerde vroege ziektedetectiemethoden ontwikkelen, (2) biologische en synthetische gewasbeschermingsmiddelen evalueren en screenen en resistentiemechanismen van planten en pathogenen voor succesvolle ziektebestrijding beoordelen, (3) innovatieve precisiespuittechnologieën verbeteren en ontwikkelen, (4) de voorgestelde nieuwe IPM-elementen onder veldomstandigheden combineren, testen en evalueren, en (5) gezondheids-, milieu- en socio-economische effecten, alsook de risico's van de voorgestelde IPM-systemen in kaart brengen. Zoals gezegd brengt ILVO voornamelijk zijn (top)expertise op het vlak van slimme spuittechnologie in.

Overal ter wereld is de landbouw nog steeds voor een groot deel afhankelijk van synthetische gewasbeschermingsmiddelen (PPP) om de diverse en steeds veranderende plantenziekten de baas te blijven en zo een optimale productiviteit te ondersteunen. Dit project draagt bij tot het verkleinen van de negatieve impact van PPP's.

Project: OPTIMA
Looptijd: 2018 – 2021
Financiering: Horizon2020
Samenwerking: Agricultural University of Athens, Universitat Politècnica de Catalunya, Università Degli Studi Di Torino, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, (IRSTEA), Wageningen UR, Universidade de Coimbra, Pulverizadores FEDES.L., Caffini, Agricultural & Environmental Solutions (AGENSO), Asociación para la Promoción de la Gestión Integrada de Plagas (APROGIP), Terre da Vino, INVENIO, European Crop Protection Association, Centre of Research and Technology Hellas (CERTH)
Contact: david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be; ingrid.zwertvaegher@ilvo.vlaanderen.be
Links: