Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2018

Op naar gezonde hop. Detectie, identificatie en insleeproutes van Verticillium bij hop

Welke schimmelsoorten van de groep Verticillium komen er voor in hopplanten en in de bodems waarop ze groeien, en zijn ze mild dan wel dodelijk voor de planten? En hoe kunnen we de schimmels opsporen en hun insleep vermijden? Dat zijn de hoofdvragen binnen VERTIHOP, een tweejarig project door ILVO en Inagro.

HopbellenOp het gewas hop kan de bodemschimmel Verticillium aanzienlijke verwelkingsschade veroorzaken, voornamelijk bij de aromarassen die net heel gegeerd zijn door de Belgische bierbrouwerijen. Verticillium albo-atrum én Verticillium dahliae zijn momenteel quarantaine organismen voor het plantgoed van hop. Bij V. nonalfalfae (= nieuwe naam voor de V. albo-atrum isolaten die op hop voorkomen) is er ook een letale vorm en een milde vorm. Een eerste doelstelling van het project VERTIHOP is om te achterhalen welke Verticillium species bij hop in België voorkomen en in geval van V. nonalfalfae, of het gaat om de milde dan wel om de letale vorm. Daarnaast wordt ook uitgezocht hoe de ziekte insleept in een hopveld en hoe we latente aanwezigheid snel kunnen opsporen, zowel in plantgoed als in de grond van potentieel nieuwe velden.

We ontwikkelen gevoelige en efficiënte detectie- en karakteriseringsmethodes voor Verticillium soorten op plantmateriaal van hop en in de bodem. Deze geoptimaliseerde technieken gebruiken we daarna om symptomatisch en asymptomatisch plantmateriaal en bijhorende grond te analyseren. De stalen verzamelen we tijdens een survey bij nagenoeg alle Belgische hoptelers. Tenslotte gebruiken we een Next-Generation-Sequencing techniek om de isolaten verzameld tijdens de survey te karakteriseren: enerzijds om de letale vorm van de milde te onderscheiden maar anderzijds ook om de populatie-structuur te bepalen. Dit laatste moet toelaten om vragen rond al of niet recente insleep te beantwoorden.

Dit onderzoek kan een stevige basis vormen voor het beleid inzake hop, met name in het formuleren van aanbevelingen voor fytosanitaire maatregelen. Daarnaast willen ILVO en Inagro een screeningstest aanbieden voor plantgoed en voor grond die direct bruikbaar is door de overheid en telers.

Project: VERTIHOP
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Looptijd: 2018 – 2019
Samenwerking: Inagro
Contact: jane.debode@ilvo.vlaanderen.be; kurt.heungens@ilvo.vlaanderen.be