Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf juni 2018

Een nieuw teeltsysteem voor bio volleveldsgroenten

De partners van SUREVEG gaan op zoek naar nieuwe, gediversifieerde en intensieve teeltsystemen voor biologische volleveldsgroenten. Deze worden ontwikkeld met oog op meer biodiversiteit en efficiënter gebruik van hulpbronnen. De focus ligt op strokenteelt en op het gebruik van plantaardige reststromen als bodemverbeteraar en als meststof.

SurevegDe stijgende vraag naar biologisch geteelde groenten vereist een verdere optimalisatie van de huidige biologische teeltsystemen, met nog meer aandacht voor biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Daarom gaat dit jaar het nieuwe, Europese samenwerkingsverband SUREVEG van start. Met dit project zullen nieuwe, gediversifieerde en intensieve teeltsystemen voor biologische volleveldsgroenten worden ontwikkeld met oog op meer biodiversiteit en efficiënter gebruik van hulpbronnen. Daarvoor ligt de focus op strokenteelt en op het gebruik van plantaardige reststromen als bodemverbeteraar en als meststof.

De nieuw ontwikkelde teeltsystemen moeten een grotere veerkracht en een hogere biodiversiteit hebben, waarbij bedrijfseigen of lokale reststromen als voedingsstof gerecycleerd worden en waarbij de koolstofopslag in de bodem verhoogd wordt. Om dat te bereiken is ruimte in het project voorzien voor het ontwikkelen en uittesten van strokenteeltsystemen in verschillende Europese landen, bodemverbeteraars en meststoffen afkomstig van behandelde biologische plantaardige reststromen (bv. compostering), en “slimme” technologieën en systemen om strokenteelt efficiënt te beheren. ILVO staat daarbij in voor de receptuur bij behandeling en aanwending van de plantaardige reststromen en voor de analyses op bodem en gewas (nutriënten, organische stof, wortelontwikkeling en bodemleven).

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe teeltsystemen beantwoorden aan de lokale noden en beperkingen, steunt het project in sterke mate op de input van lokale biologische landbouwers. Geïnteresseerde landbouwers met of zonder ervaring met strokenteelt kunnen alvast de enquête invullen. Aan de hand van de uitgeteste teeltsystemen en van de input van landbouwers doorheen Europa zal een database opgesteld worden. Deze database zal teelteigenschappen en adviezen bij het implementeren van strokenteelt bevatten met onder meer geschikte soortenkeuze, ontwerpen van systemen en recepten voor bodemverbeteraars en meststoffen.

Door het gebruik van strokenteelt en de recyclage van plantaardige reststromen zal het nieuw ontwikkelde teeltsysteem minder afhankelijk zijn van de input van biopesticiden en van niet-biologische (dierlijke) meststoffen. Daarenboven verwachten we positieve effecten op de biodiversiteit in het landschap, op de bodem- en waterkwaliteit, en op de productiviteit van de biologische groenteteeltsystemen.

Project: SUREVEG; Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production
Financiering: H2020 ERA-net, CORE Organic Cofund en met medefinanciering door de Europese Commissie.
Looptijd: 2018 - 2021
Samenwerking: Inagro, Louis Bolk instituut, Aarhus University, Centro Agricoltura e Ambiente (CREA), Luke (natural Resources Institute Finland), UPM (School of agricultural engineering, LPG_Tagralia research group), UEF, Wageningen University
Contact: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be

CORE organic