Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf mei 2018

Onderzoek naar erosiebestrijding in een jaar met extreme droogte: GOMEROS 2017

In 2017 ging het GOMEROS-project verder met het optimaliseren van teelttechnieken die erosie kunnen voorkomen in groenten en maïs met behoud van gewasopbrengst. Door gebruik te maken van regenvalsimulaties kon, ondanks de droogte in 2017, het erosiebestrijdende effect van een aantal technieken toch geëvalueerd worden.

erosiebestrijding2017 was het tweede proefveldseizoen van het GOMEROS-project over brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs. Er werden 8 veldproeven aangelegd verspreid over de heuvelachtige streken in Vlaanderen. Hierbij werd verder gebouwd op de kennis opgedaan uit de veldproeven van 2016: teelttechnieken werden verbeterd en opnieuw getest. Door gebruik te maken van regenvalsimulaties en opvangbakken kon, ondanks de droogte in 2017, het erosiebestrijdende effect van een aantal technieken toch geëvalueerd worden. In maïs werd geëxperimenteerd met niet-kerende bodembewerking (NKB), strip-till, vollevelds zaaien en drempeltjes. In zaaiui en erwt werd NKB en verschillende intensiteit van zaaibedbereiding onderzocht en in knolselder drempeltjes. In de ruggenteelten prei en witloof werd gewerkt met tandbewerkingen en/of drempeltjes tussen de ruggen om erosie tegen te gaan.

In 2017 werd bevestigd dat NKB een goede erosiereducerende maatregel is. Het viel op dat zelfs in een bandenspoor van de tractor (zonder sporenwisser) er minder erosie was bij NKB dan bij ploegen. Bij strip-till waren de resultaten in 2017 minder duidelijk. Soms trekt het regenwater heel goed de bodem in en was er geen erosie, soms is de bodem erg hard en stroomt het water al snel oppervlakkig af, en kan het daarmee toch wel wat sediment meesleuren. “Goede opbrengsten in strip-till maïs zijn zeker mogelijk, maar alle omstandigheden moeten mee zitten,” verklaart Thijs Vanden Nest.

In de proeven van 2017 met vollevelds zaaien werd geëxperimenteerd met een pneumatische zaaimachine (rijafstand 15 cm), waarbij de schijfkouters het maïszaad naar de gewenste diepte kunnen brengen, de zaailijnen individueel worden aangedrukt en de verdeling van de zaden relatief homogeen was. Vollevelds zaaien leidde tot dezelfde opbrengsten als de klassieke zaai. De maïs kan echter enkel geoogst worden als kuilmaïs met een rijonafhankelijke maïsbek.

In 2017 werd een plantmachine aangepast voor het aanleggen van drempeltjes tussen de plantlijnen van knolselder. Hoewel de machine goed werkte en de drempeltjes mooi werden aangelegd, hadden ze niet het verhoopte effect op erosie. Neerslagsimulaties toonden aan dat de drempeltjes op zich wel werken, maar dat het gros van de run-off en erosie optreedt in de plantrij zelf. Verdere aanpassingen aan plantmachines ter hoogte van de aandrukwielen van de plantlijnen worden bekeken.

Bij ruggenteelt van prei en witloof kan een tand de harde laag tussen de ruggen doorbreken. Indien gemonteerd voor een drempelmachine is er genoeg losse grond voor een hoge drempel en kan het water achter de drempeltjes infiltreren. Bij het aanleggen van de drempeltjes dient de machine ook mooi in het midden tussen de ruggen gehouden te worden, anders worden de drempeltjes schuin afgelegd en hebben ze minder buffercapaciteit.

De gedetailleerde resultaten per techniek kan u raadplegen in ILVO-mededeling 241 via www.ilvo.vlaanderen.be. Klik door naar Pers en Media/ publicaties om de PDF te kunnen downloaden. Een samenvatting kunt u vinden via www.gomeros.be – tabblad ‘Uit de praktijk’.

Project: Gomeros
Samenwerking: Inagro, PCG
Financiering: VLAIO, Boerenbond, ABS, Vegebe, Ingro, BND, VEGRAS, PACKO, Steeno
Looptijd: 2016 - 2019
Contact: Greet.Ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be, Thijs.VandenNest@ilvo.vlaanderen.be
Links: www.gomeros.be