Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

IIzertekort bij rododendrons? Ontwikkeling van rododendrons voor niet-zure bodems.

Waarom hebben rododendrons graag een zure bodem? Hoe kan je planten testen op een tolerantie voor een hogere pH? Als partner van RHODOLIME effent ILVO het pad voor een efficiëntere, snellere veredeling van rododendron. De markt voor rododendrons kan namelijk gevoelig uitbreiden indien er cultivars kunnen ontwikkeld worden die ook in minder zuren bodems kunnen gedijen.

rhododendronsVlaamse bedrijven produceren jaarlijks miljoenen rododendron jongplanten die wereldwijd worden verkocht. Toch is er nog potentieel voor uitbreiding, vooral naar de ontwikkeling van rododendrons die ook bruikbaar zijn in niet-zure bodems. Rododendrons, waaronder ook potazalea’s, vereisen namelijk een zure bodem om goed te kunnen gedijen. Omdat een lage bodem pH in niet veel tuinen voorkomt, is het interessant rododendron-types te ontwikkelen die zijn aangepast aan een hogere pH, zoals die voorkomt in de gemiddelde tuin. In het kader van veredeling en selectie gaat ILVO op zoek een goede testmethode voor de ontwikkeling van aangepaste rododendron-types. Daarnaast wordt onderzocht waarom rododendron een zure bodem verkiest. Het antwoord op die vraag kan de ontwikkeling van rododendrons voor minder zure bodems ondersteunen.

Het project RHODOLIME mikt op een onderzoekstool voor een efficiëntere, snellere veredeling van de populaire tuinplant rododendron (Rhododendron spp.). Om te kunnen selecteren naar rododendron genotypes die ook op een minder zure bodem kunnen groeien wordt een biotoets ontwikkeld. De bedoeling is om reeds in het zaailingstadium de selectie naar geschikte genotypes te kunnen uitvoeren. Om gericht kruisingen te kunnen maken waaruit zaailingen voortkomen die het goed doen op een bodem met hogere pH, worden ook de ouderplanten getest. De testen worden ontwikkeld en uitgevoerd in plantenweefselteelt en vervolgens gevalideerd voor rododendronplanten in teeltomstandigheden.

Ook het achterliggend mechanisme voor pH-voorkeur wordt ontrafeld. Er zijn reeds aanwijzingen dat de ijzer- en calcium-opname van de plant betrokken zijn. Bij een wijziging van de pH verandert de opname van deze elementen. De te testen hypothese is dat rododendron niet van kalkrijke bodems (hoge pH) houdt omdat de opname van ijzer hierdoor wordt belemmerd.

Project: RHODOLIME
Looptijd: 2016 - 2020
Samenwerking: UGent
Financiering: China Scholarship Council doctoraatsbeurs
Contact: Leen.Leus@ilvo.vlaanderen.be