Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

Van boer tot boer. Leerpraktijken op landbouwbedrijven in Europa.

Zijn demonstratie-activiteiten op landbouwbedrijven effectieve katalysatoren voor innovatie en duurzame ontwikkeling in de landbouw? Hoe kunnen we dat boer-tot-boer leren in heel Europa bevorderen? In het kader van het Europese project AgriDemo-F2F gaat ILVO op zoek naar “best practices” voor demonstratie-activiteiten.

agridemoEuropa streeft ernaar zijn boeren beter in staat te stellen om hun lokale kennis te verbinden met externe expertise en wetenschappelijke kennis. Uiteindelijk doel: ondersteunen van innovatie en duurzame ontwikkelingen in de sector. Efficiënte strategieën voor kennisspreiding tussen boeren onderling en tussen boeren en andere landbouwspecialisten zijn daarbij essentieel. Peer-to-peer kennisuitwisseling lijkt vanuit onderwijskundig perspectief veelbelovend, maar de verschillende toepassingen van deze leermethode zijn tot nu toe onvoldoende bestudeerd in een landbouwcontext. ILVO start daarom een onderzoek naar het potentieel van demonstratie-activiteiten op commerciële landbouwbedrijven om dit boer-tot-boer leren te ondersteunen. Binnen het onderzoek wordt ook nagegaan hoe we het potentieel van dit leren op landbouwbedrijven kunnen versterken in Europa.

De huidige leerprocessen, praktijken en doelen die plaatsvinden tijdens farmer-to-farmer leren op demonstratieactiviteiten op landbouwbedrijven worden in kaart gebracht via bevragingen en de analyse van case studies. De effectiviteit en efficiëntie van de onderwijskundige designs wordt daarbij geanalyseerd. De analyses moeten tevens ‘best practices’ voor demonstratie-activiteiten aan het licht te brengen.

Dit onderzoeksproject moet bijdragen aan de momenteel gelimiteerde kennis rond het ontwikkelen van peer-to-peer leeractiviteiten die de kennisuitwisseling van innovaties en duurzame praktijken in de landbouw faciliteren.

Project: Inzichten in leerpraktijken op landbouwbedrijven in Europa, met focus op peer-to-peer kennisuitwisseling
Looptijd: 2017-2021
Financiering: AgriDemo-F2F project - Horizon 2020
Samenwerking: 14 EU partners
Contact: Hanne.Cooreman@ilvo.vlaanderen.be, Lies.Debruyne@ilvo.vlaanderen.be & Fleur.Marchand@ilvo.vlaanderen.be