Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

Drinkwater op voorraad. Europees project wil kwaliteit watervoorraden in landbouwgebied beter beschermen

Het Europese onderzoeks- en innovatieproject WaterProtect wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en invoering van nieuwe landbouwmethoden in functie van een betere waterkwaliteit. Die methodes moeten een toepassing vinden in gebieden waar de drinkwaterkwaliteit nu sterk onder druk staat door bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

waterprotectOm drinkwatervoorraden in landbouwgebieden te beschermen zetten de partners van WaterProtect zogenaamde ‘action labs’ op in zeven landen. Het gaat concreet om de Bollaertbeek (België), Wexford County (Ierland), Llobregat (Spanje), Jebjerg (Denemarken), Gowiecina (Polen), Val Tidone (Italië), Maramures (Roemenië). Hoewel de landbouw en de plaatselijke uitdagingen verschillen per action lab, kampen alle zeven met de vervuiling van de drinkwatervoorraden met nutriënten en of pesticiden.

Tijdens dit project zal men in overleg met de verschillende betrokkenen bekijken welke mogelijkheden er bestaan om de waterkwaliteit in de action labs te verbeteren. Zo bestuderen de onderzoekers nieuwe ‘governance modellen’ (sturingsmechanismen zoals wetgeving, financiering en samenwerkingsverbanden) en willen ze de landbouwers meer betrekken bij de monitoring en de verbetering van de waterkwaliteit. Op die manier kan de betrokkenheid van alle actoren vergroten. Tegelijk zullen de partners nieuwe landbouwmethoden promoten en invoeren.

Op basis van de behaalde resultaten en bevindingen zal er uitvoerig advies gegeven worden aan zowel de Europese en nationale beleidsniveaus, en aan alle andere relevante partijen.

Project: WaterProtect
Looptijd: 2017 - 2020
Samenwerking: Verschillende Europese partners. De Belgische partners zijn VITO, ILVO, Inagro, VMM en De Watergroep.
Financiering: Horizon 2020
Website: water-protect.eu
Contact: Els.Belmans@ilvo.vlaanderen.be