Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

Zieke en verzwakte kippen en kalkoenen doden: welke methodes zijn er, welke methode is de beste?

Wat is de meest diervriendelijke en best haalbare methode om zieke en verzwakte dieren uit een kippen- of kalkoenenstal te verwijderen, dat is de hoofdvraag binnen een gezamenlijk ILVO-UGent onderzoeksproject. De onderzoekers gaan van start met een grootschalige bevraging bij dierenartsen en pluimveehouders.

kalkoenenOp vraag van de Vlaamse overheid evalueren ILVO en UGent welke de meest geschikte methodes zijn om erg zwakke of zieke kippen en kalkoenen te doden. De pluimveehouder is namelijk bij wet verplicht deze dieren te verwijderen tijdens de dagelijkse inspectierondes in de stal. Voor klein pluimvee (< 3 kg) is cervicale dislocatie toegestaan, voor groot pluimvee (> 3 kg) is een percuterende slag op de kop toegestaan. Er bestaan echter ook andere methodes voor het doden van individueel pluimvee, maar er bestaat nog onduidelijkheid over de diervriendelijkheid, effectiviteit en praktische haalbaarheid van deze methodes. Daarom wordt de toepassing van deze methodes bestudeerd, eerst in een experimentele en vervolgens in een praktijksetting.

Het is van het grootste belang dat de personen die de dieren effectief moeten doden hun mening kunnen geven over de verschillende methoden. ILVO en UGent stelden daarom enquêtes op waarin pluimveehouders en dierenartsen bevraagd worden over welke methodes in de praktijk toegepast worden, welke alternatieve methoden gekend zijn en wat hun mening is over deze alternatieve methodes.
Uit dit onderzoek moet blijken wat de meest diervriendelijke methode is, én of die ook toepasbaar is onder commerciële omstandigheden en dus aanvaardbaar is voor dierenarts en pluimveehouder.

Project: KUIKDOOD
Samenwerking: UGent
Financiering: Vlaamse Overheid, departement Omgeving
Looptijd: 2017 - 2018
Contact: Anneleen.Watteyn@ilvo.vlaanderen.be
Links: https://www.lne.be/diervriendelijke-methode-voor-het-doden-van-pluimvee

Het invullen van de enquête duurt een 10-tal minuten. Onder de deelnemers zullen er 10 cadeaubonnen van Bol.com verloot worden.

Enquête voor de pluimveehouder:
http://survey.ilvo.vlaanderen.be/index.php/143668/lang-nl
Enquête voor de dierenarts:
http://survey.ilvo.vlaanderen.be/index.php/366912/lang-nl