Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

Van nieuwe technologie naar aangepaste, evenwichtige voeding.

Overdracht van kennis en verspreiding van technologieën naar de voedingsindustrie met het oog op de vermarkting van evenwichtige voeding.
Bedrijven ondersteunen om aangepaste, evenwichtige voeding te produceren voor doelgroepen, en dat op een energie-efficiënte en rendabele manier, dat is het doel van het nieuwe project FOODINNOTECH. Doelgroepenvoeding heeft namelijk specifieke vereisten op vlak van nutritionele waarde, smaak en textuur, en daarvoor zijn technologische innovaties vereist. Binnen het project zal ILVO een kennisoverdracht én een verspreiding van de innovatieve technologieën bij bedrijven bewerkstelligen.

foodinnotechOm aangepaste, evenwichtige voeding te produceren voor doelgroepen moeten bedrijven andere of nieuwe procestechnieken introduceren in hun fabriek, bijvoorbeeld voor emulgeren, drogen of texturiseren. Denk maar aan de innovatieve droogtechnologieën, die een beter behoud van nutritionele waarde, kleur en smaak opleveren. Deze voedzame en smaakvolle gedroogde ingrediënten kunnen de basis vormen van een evenwichtige voeding voor ouderen, sporters en andere doelgroepen. Vaak zijn dergelijke technologische innovaties echter nog niet wijd verspreid of zijn ze zelfs nog in ontwikkeling, en dat is een hindernis bij de ontwikkeling en vermarkting van gepersonaliseerde voeding.

Daarom zal dit project zowel bestaande technologie als technologie in ontwikkeling promoten. Binnen het projectbudget zal er daartoe een nieuwe piloothal gebouwd worden, waar state-of-the-art technologie zal geïnstalleerd worden om bedrijven te ondersteunen in hun productontwikkeling. Er wordt er ook voorzien in een flexibele demo-ruimte om nieuwere technologieën verder te onderzoeken en te demonstreren (piloot voor de toekomst). Dergelijke demonstraties van innovatieve technologieën en hun toepassingen zullen de sleutel vormen van dit project. Twee concrete demonstraties betreffen bijvoorbeeld droogtechnologie en sausbereidingstechnieken. Implementatie in de voedingsindustrie zal gestimuleerd worden door een toelichting die zowel theoretisch als praktisch is. Speciale aandacht gaat naar de textuur van het eindproduct, met de focus op aanpassen van de textuur voor mensen die moeilijk kunnen kauwen en slikken.

Project: FOODINNOTECH. EFRO Oproep 109 “Ondersteunen van de overdracht/verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting”. Binnen RIS3 – Vlaamse Slimme Specialisatiestrategie = Gespecialiseerde agro-food.

Looptijd: 2017 – 2020
Samenwerking: ILVO en Flanders’ FOOD
Financiering: EFRO
Contact: karen.verstraete@ilvo.vlaanderen.be