Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2017

Zink en darmgezondheid. Supplementatie van zinkaminozuurcomplexen bij vleeskippen

ILVO en UGent ontrafelen in een 4-jarig onderzoeksproject de impact en het werkingsmechanisme van zink ter hoogte van de darm bij vleeskippen. Uit een eerste proef blijkt alvast een positief effect van supplementatie met zinkaminozuurcomplexen op darmmorfologie en oxidatieve stress.

vleeskippenZink is een essentieel sporenelement dat een belangrijke rol speelt in verschillende biologische processen bij vleeskippen, zoals botvorming, bevedering, eiwit- en DNA synthese, immuniteit, celdeling en wondheling. Het is dus belangrijk om voldoende zink te voorzien in het voeder, via voldoende beschikbare zinksupplementen. Supplementatie kan onder de vorm van anorganische zinkverbindingen, zoals zinksulfaat, en onder de vorm van organische zinkverbindingen, zoals zinkaminozuurcomplexen. Sommige studies tonen aan dat zinksupplementatie de darmgezondheid bevordert en eveneens oxidatieve stress ten gevolge van o.a. ontsteking kan verminderen, waardoor de kip beter groeit. Organische zinkbronnen worden daarbij verondersteld beter biobeschikbaar te zijn dan anorganische zinkbronnen. Om de biobeschikbaarheid en effecten op darmgezondheid te testen werd een proef uitgevoerd waarbij supplementatie met zinksulfaat werd vergeleken met die van zinkaminozuurcomplexen (Zinpro corp., Eden Prairie) bij vleeskippen. De effecten op vertering, darmgezondheid en productieresultaten werden opgevolgd.

De resultaten voor groei en voederconversie toonden goede productieresultaten voor beide behandelingen. Zinkaminozuurcomplexen zorgden voor een lagere voederconversie tijdens de starterperiode en een sterke trend tot een lagere voederconversie tijdens de groeierperiode. Er werd een betere zinkabsorptie waargenomen bij zinkaminozuurcomplexen dan bij zinksulfaat, wat wijst op een betere biobeschikbaarheid. Supplementatie met zinkaminozuurcomplexen zorgde voor langere darmvlokken (villi) in de dunne darm en een toename van de verhouding villuslengte/cryptediepte. Een toename in villuslengte wordt geassocieerd met een toename in vertering en absorptie van nutriënten, terwijl een toename in de ratio wijst op een verlaagde nood aan celvernieuwing. Dit laatste wijst dan weer op minder beschadiging van de cellen in de darm door supplementatie van zinkaminozuurcomplexen. De zinkaminzuurcomplexen verbeteren dus de darmgezondheid bij vleeskippen.

Tevens werd het effect op de oxidatieve stress nagegaan. Die werd bepaald aan de hand van malondialdehyde en de activiteit van glutathion peroxidase, resp. een eindproduct van vetafbraak bij stress en een enzym dat radicalen neutraliseert die ontstaan bij oxidatieve stress. Er werd geen verschil waargenomen op slachtleeftijd in malondialdehyde gehalte. Er werd wel een verminderde activiteit waargenomen van glutathion peroxidase voor de groep die zinkaminozuurcomplexen gesupplementeerd kreeg, terwijl het gehalte aan malondialdehyde niet werd beïnvloed door de behandeling. Dit wijst erop dat zinkaminozuurcomplexen ervoor zorgen dat de enzymen minder actief moeten zijn om dezelfde oxidatieve status te behouden.

Uit de eerste proef blijkt dus dat supplementatie met zinkaminozuurcomplexen een positieve impact heeft op de villusmorfologie, en dat ze oxidatieve stress doet afnemen. Daarnaast zien we een positief impact effect op de productie tijdens de starterperiode, en een sterke trend tot een betere productie tijdens de groeier periode. Meer inzicht in het werkingsmechanisme van zink zal toelaten om de darmgezondheid bij vleeskippen beter te garanderen, en om beter te kunnen inspelen op de noden van de vleeskippen.

Project: darmgezondheid bij vleeskippen
Looptijd: 2016 - 2019
Samenwerking: UGent, Zinpro
Contact: Saskia.Leleu@ilvo.vlaanderen.be; Annatachja.DeGrande@UGent.be