Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2017

Agro-ecologie in de Vlaamse rundveehouderij: moeilijkheid of opportuniteit?

Waarom geraken agro-ecologische principes in de vergetelheid in de Vlaamse rundveesector? Zijn er mogelijke verduurzamingspaden? Om een antwoord te bieden op die vragen combineert ILVO analyses van bedrijfsgegevens met een onderzoek naar het “mentale landschap” van landbouwers. Dat laatste gebeurt via de techniek van “Fuzzy Cognitive Maps”.

agribusiness meets agroecologyIn een aantal landbouwsectoren zorgt een beter begrip van ecologische relaties en processen steeds vaker voor een verbetering en verduurzaming van de productie. In de Vlaamse rundveesector verloopt dit echter moeizaam: daar zijn de agro-ecologische praktijken al decennia lang op de terugtocht. Hoe komt dat? En zijn er mogelijke verduurzamingspaden? Op basis van interviews met rundveehouders onderzoekt ILVO waarom bedrijven zich over de jaren heen meer of minder gaan richten naar agro-ecologie, en wat de drijfveren daarvoor zijn.

Voor dit onderzoek worden representatieve gevalsstudies geselecteerd, op basis van een structurele typologie van alle Vlaamse rundveebedrijven en binnen het kader van de Vlaamse rundveesector en haar specifieke uitdagingen. De relatie tussen het algemeen functioneren van het rundveebedrijf en de implementatie van agro-ecologische principes leggen we bloot met een mixed method benadering. Dat gebeurt op basis van een verzameling van Fuzzy Cognitive Maps (FCM), opgesteld door landbouwers zelf, een set van geobserveerde agro-ecologische praktijken en een survey van voornamelijk kwantitatieve bedrijfsgegevens. De analyse van deze gegevens samen met een studie van de bedrijfsgeschiedenis zal uitwijzen welke factoren agro-ecologie tegenhouden of net toelaten.

Via een vernieuwende methode kan nuttige informatie blootgelegd worden over de structurele kenmerken van Vlaamse rundveebedrijven, en kunnen we ontwikkelingen op landbouwbedrijven beter begrijpen. Context-specifieke oplossingen voor de toepassing van agro-ecologie, en de relatie tussen agro-ecologie en de eigenheid van familiebedrijven staan daarbij centraal.

Project: Relevantie van agro-ecologie als theorie, principe en praktijk van duurzame landbouw voor uitdagingen van de Vlaamse rundveehouderij
Financiering: ILVO
Looptijd: 2017 - 2021
Contact: Louis.Tessier@ilvo.vlaanderen.be & Fleur.Marchand@ilvo.vlaanderen.be