Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2017

Drone zkt. Piloot, Piloot zkt. Drone. Naar de ontwikkeling van een vraag-gestuurde markt voor UAV’s

Via demonstratie-events met drones en bevragingen wil het project ICAReS de drempel naar UAV-toepassingen verkleinen in de sectoren landbouw, water en infrastructuur, en natuur- en bosbeheer. Deze pro-actieve aanpak moet op termijn leiden tot partnermatching en tot innovatie in de sector.

drone zoekt pilootDe markt van de drones (UAV of Unmanned Aerial Vehicle) ontwikkelt zich in razendsnel tempo, maar er zijn nog enorm veel onontgonnen opportuniteiten waar de technologie van RPAS (Remotely Piloted Arcraft system) het verschil kan maken. Het project ICAReS, dat staat voor Innovation Cluster Accelerating Remote Sensing, wil daarom via demonstratievluchten een meer vraag-gestuurde markt ontwikkelen. Via testvluchten krijgen eindgebruikers namelijk een beter idee van de mogelijkheden van UAV’s in de dagelijkse bedrijfsvoering. Andersom krijgen ontwikkelaars, service providers en gecertificeerde UAV piloten een inzicht in de marktvraag. Het project richt zich op drie sectoren: 1) landbouw, 2) water en infrastructuur en 3) bos- en natuurbeheer. Bij elk van deze sectoren is inspectie en monitoring noodzakelijk met het oog op een goed en kostenefficiënt beheer.

De ICAReS-partners organiseren grootschalige demonstratie-events en bevragen de sector. De demo’s worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en in verschillende sectoren, o.a. in de landbouw, in grotere infrastructuurwerken en boven water en natuur. We richten virtuele contactpunten op die antwoorden bieden op vaak gestelde vragen gerelateerd aan teledetectie, en RPAS-gebruik in het algemeen. De bevraging gebeurt via online vragenlijsten teneinde de noden in de sector in kaart te brengen. Deze aanpak leidt op termijn tot partnermatching en tot innovatie in de sector, waarbij zelfs gemikt wordt op een grensoverschrijdende innovatiecluster. Test- en demosites worden opgericht om de drempel naar UAV toepassingen te verkleinen.

Uiteindelijk doel van het project is netwerking, kennisopbouw en innovatieve verbeteringen. De samenwerking brengt eindgebruikers samen met service providers en genereert innovatieve toepassingen voor de teledetectie. Uit de contacten en bevraging naar behoeften ontstaan samenwerkingen rond innovatieve toepassingen, (mogelijks) ingebed in een internationale context. Die brede context garandeert een meer duurzame uitwerking van de oplossingen en verbeteringen. Anderzijds kunnen de (nieuwe) toepassingen de betrokken sectoren zelf verder stimuleren. Wij verwachten ten slotte dat er een kritische massa (een functionele UAV community) ontstaat die gemeenschappelijk de maatschappelijke en economische voordelen van UAV-toepassingen doeltreffend op de agenda kan plaatsen in aanloop naar de Europese regelgeving.

Project: ICAReS
Financiering: EU Interreg 2 Seas
Looptijd: 2017 – 2020
Samenwerking: 11 partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Contact: Koen.Mertens@ilvo.vlaanderen.be
Links: http://icaresproject.eu/http://isense.farmhttp://www.interreg2seas.eu/nl/ICAReS