Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2017

Medicijnen in varkensvoeder.

Homogeniteit, stabiliteit en versleping van geneesmiddelen ingemengd in het voeder en drinkwater voor groepsbehandeling van varkens.

Een groepsbehandeling van varkens tegen infecties of parasieten kan gebeuren via inmenging van het medicijn in voeder of water. Maar is het medicijn dan wel homogeen verdeeld? Blijft het stabiel? Blijven er dan geen resten achter? Om een antwoord te bieden op die vragen, starten ILVO, UGent en BEMEFA met een onderzoek naar de homogeniteit, stabiliteit en versleping van enkele vaak ingezette geneesmiddelen. Uiteindelijk doel is het formuleren van concrete adviezen over goede praktijken voor groepsbehandeling in de varkenshouderij.


medicijnen in varkensvoederIn de intensieve varkenshouderij wordt groepsbehandeling aangewend voor het verstrekken van antibacteriële middelen en ontwormingsmiddelen. Eén van de mogelijkheden hierbij is dat na voorschrift van een dierenarts, erkende fabrikanten van gemedicineerde diervoeders gemedicineerde voormengsels inmengen in een mengvoeder. Sinds 1/1/2014 gebeurt het inmengen van antibacteriële middelen ofwel door de fabrikant via een eindmenger, ofwel op het moment van de levering bij de veehouder via een fijndoseersysteem.

Er zijn echter ook andere mogelijkheden voor het oraal behandelen van dieren. Zo is er het inmengen door de varkenshouder via een doseertoestel op de voederlijn, of het toepassen van drinkwatermedicatie via een tank of doseersysteem op de waterlijn. Bij deze strategieën kunnen er evenwel problemen optreden, nl.

  1. onvoldoende homogeniteit en stabiliteit in het voeder/water
  2. ontmenging op het bedrijf in de voederbakken/waterleidingen
  3. versleping door het achterblijven van resten
  4. problemen met de oplosbaarheid van het geneesmiddel in het drinkwater.

Dit project heeft dan ook tot doel om de homogeniteit, stabiliteit en versleping van enkele vaak ingezette geneesmiddelen (sulfadiazine/trimethoprim, colistine, doxycycline, amoxicilline en flubendazole) te onderzoeken bij inmenging door de mengvoederfabrikant. Die inmenging kan gebeuren via de eindmenger, met uitzondering van flubendazole dat ook via de hoofdmenger kan ingemengd worden, of via het fijndoseersysteem. De inmenging kan ook gebeuren door de varkenshouder op het bedrijf via een doseersysteem op de voeder- of waterlijn, of aan de drinkwatertank.

Via dit onderzoek de kritische factoren uit de ganse keten worden geïdentificeerd en gekwantificeerd, gaande van productie tot inname van voeders en drinkwaters met toegevoegde geneesmiddelen. Het onderzoek moet leiden tot concrete adviezen over goede praktijken voor groepsbehandeling in de varkenshouderij.

Project: Groupmedipig
Financiering: FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (contract RF 16/6303)
Samenwerking: UGent, BEMEFA
Looptijd: 2017 – 2020
Contact: els.daeseleire@ilvo.vlaanderen.be