Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2017

Over dieet en darmflora. Europa stimuleert onderzoek naar de invloed van voeding op de darmflora

Onderzoeken hoe voeding kan bijdragen aan gezondheid door beïnvloeding van de darmflora, dat is de doelstelling van het Europese netwerk HDHL-INTIMIC. De partners van dit netwerk, waaronder ILVO, zullen onderzoek faciliteren op internationaal niveau.

JPI a healthy diet for a healthy life

Om grote maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen, stimuleert de Europese Commissie (EC) een actieve samenwerking in Europees onderzoek en ontwikkeling via Joint Programming Initiatieven (JPI). In de JPI HDHL (Healthy Diet for a Healthy Life) staat de relatie tussen voeding en gezondheid centraal. Om één van de doelstellingen van JPI HDHL te bereiken werd het ERA-Net Cofund HDHL-INTIMIC opgestart, een netwerk van 14 partners uit 9 lidstaten dat wetenschappelijk onderzoek zal laten uitvoeren naar de wisselwerking tussen het intestinaal microbioom (darmflora), het dieet en de gezondheid.

De resultaten van het onderzoek moeten bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe strategieën, gezondheidsbevorderende producten en de preventie van chronische ziekten. De pre-proposal fase van de eerste onderzoekscall liep in het voorjaar van 2017, en richtte zich op het verwerven van basiskennis over het darmmicrobioom en de relatie met gezondheid, over de impact van voedingscomponenten en over strategieën voor preventieve en therapeutische toepassingen. Tijdens de 5 jarige looptijd van het project zal eveneens een kennisplatform worden gecreëerd. Dit zal toegankelijk zijn voor zowel onderzoekers uit verschillende disciplines als stakeholders. Dit platform moet samenwerking bevorderen en het delen van kennis en standaardmethodes vergemakkelijken.

Als werkpakketleider zal ILVO naar stakeholders communiceren over de problematiek, de doelstellingen van het netwerk en de resultaten uit de onderzoeksprojecten. In zijn totaliteit draagt het netwerk bij aan een stroomlijning van internationaal onderzoek om kennis te verwerven over de relatie tussen voeding, het intestinaal microbioom en de gezondheid.

Project: ERA-Net Cofund on INtesTInal MICrobiomics, diet and health, implementing JPI HDHL objectives (HDHL-INTIMIC)
Financiering: EC
Looptijd: 2016 – 2021
Samenwerking: 13 partners uit 9 Europese landen + Israël
Contact: katrien.broekaert@ilvo.vlaanderen.be, hendrik.deruyck@ilvo.vlaanderen.be, lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be
Link: http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/hdhl-intimic