Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2017

Een “boost” voor bio-economie. De doorontwikkeling van de Europese tuinbouwsector als doorgedreven bio-gebaseerde economische activiteit

ILVO gaat als partner van het project BioBoost onderzoeken hoe de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de tuinbouw gestimuleerd kan worden. Er wordt een antwoord gezocht op vragen zoals “Zijn er in de glastuinbouw nog reststromen beschikbaar die beter benut kunnen worden?”, “Wat is technisch mogelijk, rekening houdend met de nieuwste technologieën en wetenschappelijk inzichten?”, en “ Is het ook economisch haalbaar om nieuw opgezette ketens op bedrijfsschaal te implementeren?”

Interreg 2 Seas      BioBoost

Gefinancierd binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

reststromenDe tuinbouw produceert grote hoeveelheden 'groenafval', zoals plantaardige resten (stengels en bladeren) en onverkoopbare groenten en fruit. Die resten worden op dit moment weggegooid, gebruikt voor het maken van compost, of voor de productie van groen biogas. In het project BioBoost worden de mogelijkheden voor hoogwaardig gebruik van tuinbouwresiduen en plantenstoffen onderzocht en in de praktijk gebracht.

Met dat doel werden gezamenlijke proef-en testprojecten opgezet door onderzoeksinstellingen en bedrijven. Er worden ook activiteiten ontwikkeld ter versterking van de samenwerking van bedrijven in de tuinbouw, onderzoekers en overheden in de drie Europese tuinbouwregio's. In het Verenigd Koninkrijk is dit het Lea Valley gebied met verwante gebieden in Kent, in België de regio Roeselare en in Nederland de regio Westland. Het project biedt hulp aan KMOs in deze regio’s om nieuwe concepten en producten te ontwikkelen, met als doel plantenresten of -componenten te benutten voor bijvoorbeeld de voedsel- en diervoederindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie of voor bouwmaterialen.

Op basis van de ervaringen binnen het project en elders in de Europese Unie, willen de projectpartners een aanpak ontwikkelen die breder kan worden geïmplementeerd. Zo willen zij de ontwikkeling van een bio-economie in de tuinbouwsector stimuleren. Een dergelijke ontwikkeling betekent een win-win situatie voor het milieu en de economie. Tuinbouwafvalstromen zullen worden verminderd en voornamelijk worden (her)gebruikt als basismateriaal voor nieuwe toepassingen en producten. Dit verbetert hulpbronnenefficiëntie en het sluiten van kringlopen in de circulaire economie. Dat is positief voor het milieu en voor de bestrijding van de klimaatverandering. Aan de andere kant kan hoogwaardig gebruik van deze afvalstromen leiden tot extra inkomsten voor de tuinbouwsector en zodoende haar competitiviteit versterken.

ILVO zal zijn expertise en netwerk rond valorisatie van plantaardige reststromen benutten om de doelstellingen van BioBoost te realiseren. Naast de analyse-capaciteit om reststromen grondig te karakteriseren (macro- en micronutriënten, bioactieve componenten…) zal ook de ervaring in proces- en productontwikkeling worden aangewend om maximale meerwaarde te creëren uit de tuinbouwreststromen, met recyclage richting voedselketen als bijkomende doelstelling. Omdat we de inzichten, eisen, trends en verwachtingen van actoren uit de agrovoedingsketen willen meenemen in het project, worden alle spelers uitgenodigd om te interageren met de projectpartners.

Project: BioBoost - Accelerating biobased horticulture
Financiering: Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020
Looptijd: 2017 – 2019
Samenwerking: Inagro, Vives, Epping Forest District council (UK), NIAB (UK), Van Vliet Contrans (NL), Greenpack (NL), Kennis & Expertisecentrum Plantenstoffen (NL), Gemeente Westland (NL)
Contact: Bart.VanDroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
Link: https://www.bioboosteurope.com/nl