Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf zomer 2017

Kip in ’t groen? Duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor bio pluimvee

Het lopende onderzoek rond de teelt van korteomloophout in de uitloop van kippen krijgt een nieuwe dimensie met het project LegComBio. Daarbij gaan ILVO en het Proefcentrum Pamel onderzoeken hoe eenzelfde perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het doordacht combineren van plantaardige teelten met uitloop voor (biologisch gehouden) pluimvee.

uitloop pluimveeDe buitenloop voor kippen kan heel wat aantrekkelijker gemaakt worden door de aanplant van korteomloophout. Kippen zijn van nature bosdieren die houden van beschutting om zich veilig te voelen. De geoogste houtsnippers bezorgen de pluimveehouder bovendien een extra inkomstenbron. Eerder onderzoek leerde ons al heel wat over de mogelijkheden en de knelpunten. De tijd is dus rijp om verschillende combinaties te evalueren en om de kennis uit te testen onder praktijkomstandigheden.

Het project bestaat dan ook uit twee complementaire delen: een experimentele opzet onder gecontroleerde omstandigheden op ILVO en een evaluatie van combinaties onder praktijkomstandigheden, inclusief een observatiestudie op een biologisch bedrijf. Specifieke doelstellingen voor het proefveldonderzoek omvatten onder andere een experimentele studie naar het bevorderen van het uitloopgebruik door leghennen, evaluatie van preferentie van leghennen voor twee types van aanplant in de uitloop, ontwikkeling en validatie van een efficiënte methode om het gebruik van de uitloop bij hennen op praktijkbedrijven te kwantificeren, en het evalueren van het effect van de aanwezigheid van hennen op de groei, opbrengst en kwaliteit van de houtige teelten, op de aanwezigheid van onkruid en schadelijke plagen, en op de nutriëntengehaltes in de bodem.

Op het bedrijf O’Bio zullen verschillende combinaties van kleinfruit en uitloop voor pluimvee worden geëvalueerd onder praktijkomstandigheden. Daarbij worden verschillende aspecten bekeken: benutting van de ruimte door de kippen, impact op bodemkwaliteit, economische haalbaarheid, management aspecten, wetgevend kader. De observaties op het terrein en de ervaringen van de betrokken landbouwer zullen aangevuld en gevalideerd worden aan de hand van een deskstudie over dergelijke combinaties van plantaardige teelt met uitloop voor pluimvee. Op die manier kunnen ervaringen uit binnen- en vooral buitenland kenbaar gemaakt worden aan de biosector in Vlaanderen. Via praktijkwerking en een aantal uitwisselmomenten moet het project ook de uitwisseling van praktijkervaring en expertise tussen plantaardige producenten, kippenhouders en betrokken onderzoekers stimuleren.

Project: LegComBio
Financiering: Departement Landbouw en Visserij
Looptijd: 2017 – 2020
Meer info: Frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be, bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be