Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf zomer 2017

Selectiviteitsaanpassingen in de visserij: project DiscardLess stelt catalogus van factsheets voor

Welke selectiviteitsaanpassingen zijn er mogelijk in de visserij? Welke werden al getest, en met welk resultaat? Binnen het Europese project DiscardLess werkt ILVO mee aan een dynamische catalogus van factsheets per type selectiviteitsaanpassing. Zo vinden vissers de juiste informatie om hun vistuig aan te passen aan de specifieke vangst- en quotabeperkingen die zij ondervinden.

discardlessIn de Europese visserijen worden selectievere visserijtechnieken gestimuleerd, met het oog op een vermindering van de hoeveelheid vis die overboord gaat, de teruggooi of “discards”. Zowel de Europese Unie (EU) als andere visserijlanden in Europa streven daarom bovendien een aanlandplicht of “discard ban” na. In het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU (GVB) wordt dat vertaald in een geleidelijke afschaffing van teruggooi van commercieel geëxploiteerde visbestanden (EU, 2013). De aanlandingsverplichting omvat echter slechts een deel van de vangst. Dat betekent dat veel soorten (niet-commerciële soorten) nog steeds wettelijk kunnen worden teruggegooid. Een verdere ontwikkeling van selectiviteitsaanpassingen blijft dus hoog op de agenda staan.

Eén van de initiatieven in het kader van selectiviteitsaanpassingen is het DiscardLess project, waarbij de partners ernaar streven om de kennis, instrumenten en methoden te verstrekken die nodig zijn voor de succesvolle vermindering van teruggooi in de Europese visserijen. Om dit te bereiken stimuleert DiscardLess samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers, stakeholders en beleidsmakers ter ondersteuning en bevordering van praktische, haalbare en kosteneffectieve strategieën.

Binnen het project werd een catalogus van factsheets samengesteld die korte beschrijvingen geeft van veel van de selectiviteitstests die in de Noord-Atlantische en aangrenzende zeeën hebben plaatsgevonden. Via deze catalogus kunnen selectiviteitsaanpassingen van vistuigen gepromoot worden, met een duidelijke indicatie van hun waarschijnlijk effect. De selectieve prestatie van de aanpassingen kan namelijk verschillen op visserijniveau én op vaartuigniveau, want individuele vissers kunnen hun vistuig aanpassen aan de specifieke vangst- en quotabeperkingen die zij ondervinden en / of hun vistuig kunnen aanpassen aan de heersende marktnoden. Bovendien is de catalogus dynamisch: er is nu een startproduct maar dat kan veranderen en aangevuld worden. ILVO heeft alvast factsheets toegevoegd over tests met aanpassingen in de boomkorvisserij op platvis, zoals T90 mazen in de kuil, grotere mazen in de staart van het net (het Vlaams paneel) en het gebruik van een (elektrisch) benthos ontsnappingspaneel ((e)BRP).

Project: DiscardLess
Financiering: Horizon 2020
Samenwerking: 31 partners uit 12 Europese landen
Looptijd: 2015 - 2019
Contact: Heleen.Lenoir@ilvo.vlaanderen.be
Links: DiscardLess Atlas [on line]. 2017. Guitton J., Ulrich, C., Vermard Y., Afonso P., Andonegi E., Argyrou I., Calderwood J., Fauconnet L., Quetglas A., Morato T., Prellezo R., Robert M., Savina-Rolland M., Triantaphyllidis G.,Vaz S. http://www.discardless.eu/atlas/