Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf april 2017

Biggen met ballen. Duurzaam varkens produceren via immunocastratie?

Alhoewel immunocastratie van jonge mannelijke varkens een veelbelovend alternatief blijkt voor chirurgische castratie, blijft een grootschalige toepassing uit. Via het project SusAn willen Europese partners achterhalen hoe het houden van immunocastraten economisch rendabel én sociaal aanvaardbaar kan worden.

biggen met ballenZowel België als de Europese Unie hebben vooropgesteld om in 2018 de castratie van mannelijke varkens te stoppen. De productie van immunocastraten (IC) is een goed alternatief omdat het minder ingrijpend is voor het welzijn van de dieren, maar ook omwille van de hogere economische en ecologische efficiëntie. Bovendien resulteert immunocastratie in een betere sensorische vleeskwaliteit in vergelijking met intacte beren. De techniek stuit echter voorlopig in de Europese markt op weerstand, waardoor een grootschalige omschakeling op Vlaamse landbouwbedrijven uitblijft. Een groot deel van de productie is namelijk bestemd voor de export. Bovendien is de wetenschappelijke kennis naar optimaal management bij immunocastratie nog beperkt.

Het Europese ERA-NET project SusAn, met ILVO als partner wil daarom de wetenschappelijke kennis over en de acceptatiegraad van immunocastraten in verschillende Europese landen verhogen. Concreet zullen voederstrategieën ontwikkeld en toegepast worden voor immunocastraten, en zullen aanbevelingen geformuleerd worden op het vlak van management (o.a. huisvesting) met het oog op optimale karkas- en vleeskwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn. Er zal gestreefd worden naar een economische optimalisatie van de productie van immunocastraten door o.a. het optimale tijdstip van de 2e vaccinatie te bepalen. Ook de ecologische duurzaamheid van de productie zal in kaart gebracht worden. Daarbij worden de verschillende productievormen (intact, gecastreerd, immunocastratie) met elkaar vergeleken en wordt het effect van verschillende managementstrategieën nagegaan. Ten slotte zal via een consumentenstudie in 4 Europese landen nagegaan worden waarom immunocastraten en hun vlees (nog) niet geaccepteerd worden.

Project: Sustainability in pork production with immunocastration (SuSI)
Looptijd: september 2017 - augustus 2020
Financiering: VLAIO (SusAn ERA-NET project)
Samenwerking: 8 partners in 8 Europese landen
Contact: Alice.vandenbroeke@ilvo.vlaanderen.be