Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf november 2016

Uitloopkip kiplekker!? Vleeskwaliteit van kippen met vrije uitloop

Kippen met vrije uitloop zijn minder zwaar dan “binnenkippen”, maar hun vlees is kwaliteits- en smaakvol, dat blijkt uit recent ILVO-onderzoek. Extra beweging en extra plantaardige voeding zorgen namelijk voor sappig en mals vlees, en een hogere dosis onverzadigde vetzuren.

uitloopkippenDe vraag naar vlees van kippen met vrije uitloop neemt toe. Dit komt deels omdat consumenten dierenwelzijn belangrijker vinden, maar ook omdat ze aan dit soort vlees een hogere kwaliteit toeschrijven. Eerder onderzoek is echter niet eenduidig over de positieve effecten van toegang tot een vrije uitloop. Mogelijk komt dit doordat de kippen in deze studies weinig gebruik maakten van de uitloop. Daarom probeerden wij in dit onderzoek uitloopgebruik te stimuleren door verschillende soorten beschutting te gebruiken, en te testen welk effect dit had op de vleeskwaliteit.

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van traag groeiende Sasso vleeskippen. Deze werden opgevolgd van eendagskuiken tot een leeftijd van 10 weken, wat de gebruikelijke slachtleeftijd is, waarna de vleeskwaliteit werd bepaald. Tijdens de proef werden de dieren verdeeld over 3 behandelingen: kippen die hun hele leven binnen werden gehuisvest, kippen die vanaf week 5 toegang kregen tot grasland met kunstmatige beschutting (houten afdakjes), en kippen die vanaf week 5 toegang kregen tot een veld met korte-omloophout (wilgen, zeer dichte beschutting). Na 10 weken werden de dieren geslacht en werd de vleeskwaliteit bepaald. Hierbij werden bepalingen op vers vlees gedaan (kleur, pH-waarde, druipverlies, kookverlies en scheurkracht), de chemische samenstelling werd bepaald (gehaltes van vet en vetzuren, eiwit, vocht en as), en een smaakpanel beoordeelde het vlees van de 3 groepen op 7 karakteristieken (smaak, aroma, malsheid, vezeligheid, kleur, sappigheid en uiterlijk).

De resultaten lieten zien dat kippen met toegang tot wilgen meer gebruik maakten van de uitloop dan kippen met toegang tot grasland met kunstmatige beschutting: in de eerste groep was gemiddeld 42,8% van de dieren buiten, in de tweede groep 35,1%. Dit kan verklaard worden doordat de wilgen een meer geschikte beschutting boden dan de houten afdakjes. De kippen die enkel binnen werden gehuisvest waren op slachtleeftijd gemiddeld 0,11-0,13 kg zwaarder dan de kippen die vrije uitloop hadden. Dit komt waarschijnlijk doordat de kippen met uitloop meer bewogen en zo meer calorieën verbrandden.

Het vlees van kippen met uitloop was geler en donkerder dan dat van de binnenkippen, mogelijk doordat ze meer plantaardige carotenoïden opnemen en doordat de spieren beter doorbloed waren als gevolg van meer activiteit. De kippen met uitloop hadden over het algemeen hogere gehaltes meervoudig onverzadigde vetzuren in hun vlees, wat een gunstig effect kan hebben op de gezondheid van de consument. Het smaakpanel beoordeelde het vlees van de kippen met toegang tot wilgen als malser en minder vezelig dan dat van de andere 2 groepen, en als sappiger dan dat van de binnenkippen.

Toegang tot een vrije uitloop heeft dus een aantal positieve effecten op de kwaliteit, samenstelling en smaak van het kippenvlees. Uitloop met wilgenbeschutting geeft kleine verschillen, maar blijkt toch een toegevoegde waarde: de kippen maken meer gebruik van de uitloop en hun vlees wordt malser bevonden.

Bekijk ook het filmpje 'Vrije uitloop braadkippen'

Project: KUIKKOH
Looptijd: 2014 - 2017
Samenwerking: Wageningen Universiteit
Financiering: IWT doctoraatsbeurs voor strategisch basisonderzoek
Contact: lisanne.stadig@ilvo.vlaanderen.befrank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be