Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2015

IMAGO: toolbox voor gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een plattelandsproject gesmeerd loopt? Hoe kunnen we de betrokken actoren op een constructieve en geïntegreerde manier laten samenwerken? En op welke manier kunnen we de veelheid aan plattelandsontwikkelingsprocessen beter op elkaar afstemmen? Op deze vragen wordt binnen het IMAGO-project een antwoord gezocht.

imagoIMAGO staat voor geIntegreerde Methodiek voor Actiegerichte GebiedsOntwikkeling, en heeft als doel om een “toolbox” te ontwikkelen, een bundeling van verschillende methodieken en hulpmiddelen die door trekkers of coördinatoren van gebiedsgerichte plattelandsontwikkelingsprocessen kunnen ingezet worden ter bevordering van een project of proces. De focus ligt daarbij vooral op plattelandsontwikkelingsprocessen die betrekking hebben op het beheer van open ruimte. De open ruimte in Vlaanderen staat namelijk steeds meer onder druk, en lijkt in conflict te komen met een aantal nieuwe ontwikkelingen die ook belangrijk zijn voor de leefbaarheid van een streek. Het beheer van open ruimte vormt dan ook een uitdaging voor alle Vlaamse plattelandsgebieden.

Wetenschappers van ILVO en UGent, in samenwerking met de Provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, zullen een aantal tools en methodieken uittesten in twee pilootgebieden, namelijk de Mechelse regio en de Brugse regio. In een eerste fase zal het interdisciplinair onderzoeksteam de twee pilootgebieden verkennen: bestaande functies worden in kaart gebracht (bv. landbouw, natuur, toerisme & recreatie, wonen, werken, industrie), en er wordt nagegaan welke processen of projecten er lopen en welke actoren hierbij betrokken zijn. In een tweede fase zullen dan enkele lopende projecten uitgekozen worden waar in samenwerking met de betrokken plattelandsactoren tools of methodieken voor gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling uitgetest worden. Op basis van die ervaringen maken we dan een toegankelijke, interactieve toolbox die ook bruikbaar is in andere streken met behoefte aan gebiedsgerichte strategieën voor plattelandsontwikkeling. Hoe deze “toolbox” er net uit zal zien, moet nog duidelijk worden doorheen het onderzoek. In elk geval moet het een verzameling van informatie, tips, werkwijzen, … worden die ondersteuning bieden bij of inspiratie vormen voor de gebiedsgerichte aanpak van plattelandsprojecten.

Project: IMAGO - geIntegreerde Methodiek voor Actiegerichte GebiedsOntwikkeling
Financiering: VLM
Looptijd: december 2014 – november 2016
Samenwerking: UGent - vakgroep Politieke Wetenschappen en vakgroep Landbouweconomie, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen
Contact: Lies Messely