Nieuwsgolf september 2018

Maken we in de toekomst vinaigrette met pompoenpitolie? Zullen we groenten kunnen kweken zonder te ploegen? Zullen alle vissoorten in zee even goed beschermd zijn? En gaan we het hoofd kunnen bieden aan herhaalde droogteperiodes? Via onderzoek en innovatie werken we aan een duurzame toekomst. Ontdek de wereld van morgen ook tijdens Supernova Expedition op 29 en 30 september in Antwerpen. ILVO exposeert met food en agrotechnische innovaties.

In het oog springende resultaten

Winst voor het milieu maar verlies aan oogst. No-till beheer van groenbedekkers en toepassing van de roller crimper nog geen haalbare kaart in de biologische groenteteelt.

roller-crimperHet achterwege laten van bodembewerking en toepassing van de roller crimper kan voordelen leveren op het vlak van nuttige biodiversiteit, klimaatmitigatiepotentieel, toename van organische stof in de bodem, en vermindering van het brandstofverbruik. Helaas resulteert de toepassing tot nu toe nog in ondermaatse opbrengstresultaten, dat blijkt uit proeven van project SOILVEG in 9 Europese landen. In Vlaanderen voerden ILVO en Inagro proeven uit met witte kool. De marktbare opbrengst was teleurstellend. “Meer onderzoek is nodig om te kijken hoe de roller crimper toch zijn plaats zou kunnen krijgen in de bio-groententeelt,” zegt Koen Willekens van ILVO.

Hoogwaardige oliën van lokale teelt bieden kansen in de biogebaseerde economie

inspiratiesessie oliënVerwerkers, handelaars en onderzoekers met interesse in oliehoudende gewassen kwamen deze zomer voor het eerst samen voor een inspiratiesessie. Deze sessie kaderde in het grensoverschrijdende project ‘Growing a green future’, dat nieuwe ketens wil opzetten voor de biogebaseerde economie.

In de startblokken

Bijvangst beschermen in een gemengde visserij?

probyfishNu de Europese aanlandplicht een feit is, stelt zich de vraag hoe bijvangstsoorten in een gemengde visserij goed kunnen worden beschermd. Het nieuwe EU-project PROBYFISH onderzoekt welke beheermaatregelen die vraag kunnen helpen beantwoorden.
Eigen grond, schone grond? Verhitting van restaarde uit de aardappelteelt voor kwalitatieve herintroductie in het bedrijf

restaarde aardappelteeltFlander’s Food en ILVO ontwikkelen samen met de Bodemkundige Dienst en UGent een methode om via restwarmte nematoden in restaarde op aardappelverwerkende bedrijven af te doden. Een dergelijke efficiënte ‘schoonmaak’ is een vereiste voor een herintroductie van kwaliteitsvolle restaarde op het veld/bij de telers.Irrigatieproject helpt de boer keuzes maken bij irrigatie

irrigatieprojectLandbouwers efficiënter laten beregenen zodat het beschikbare water zo optimaal mogelijk ingezet wordt, dat is het doel van het op 1 oktober van start gaande “Irrigatie 2.0”. Waterbehoefte van teelten en het aanbod van alternatieve waterbronnen zullen in een gebruiksvriendelijk en vrij toegankelijk online platform worden gevisualiseerd.


Nieuw emissieproject wil ammoniakuitstoot aan de bron aanpakken

pluimveePluimveebedrijven gebruiken vaak end-of-pipe technieken om de ontstane uitstoot naar de omgeving te reduceren. Het project ‘Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie’ draait de rollen om en probeert het ontstáán van de ammoniakemissie te reduceren; een aanpak bij de bron dus.

Experimenteren met agro-ecologie

agroecologieVlaamse, Waalse en Franse onderzoekers verenigen zich in het project TRANSAE. Zij zullen een groep landbouwpioniers ondersteunen in hun transitie naar agro-ecologie. Kennis en ervaring uit experimenten en analyses zullen gebruikt worden om zowel de bedrijfsvoering van de deelnemende landbouwers te versterken als om een bredere groep van geïnteresseerde landbouwers te bereiken.

ILVO exposeert FOOD en AGROTECHNISCHE INNOVATIES op technologiebeurs SUPERNOVA – Festival van de toekomst

ILVO op SupernovaWeekend van 29 en 30 september 2018, het Eilandje in Antwerpen
Ontdek tussen de thema’s mobiliteit, werken, mode, gezondheid, sport… ook het thema VOEDING (van akker tot bord!).

ILVO is drie keer aanwezig. Met twee typische Food Pilot demonstraties, waar machinebouwers, labomensen en voedingsspecialisten elkaar versterken op weg naar duurzamere voeding. En met één verhaal over het Internet of Things dat de hele voedingsproductieketen gaat veranderen.

  • Ontdek hoe ILVO in zijn zuivellaboratorium met de nieuwste detective techniek de diersoort(en) opspoort die de melk leverden voor jouw mozzarella.
  • Leer welke ongekende rijkdom er schuilt in ons Vlaams fruit. Welke antioxidanten vind je in welke appelsoorten, en vooral, hoeveel daarvan komt er na het persen nog in jouw sapje terecht?
  • Klim in de 4.0 tractor en dito spuitmachine. In combinatie met een drone zien en beslissen zij op welke halve vierkante meter er hoeveel product gespoten moet worden. Een inspirerende case waarin big data en smart farming de landbouwer preciezer en spaarzamer doet werken. Doe maar eens een gok hoeveel milieuwinsten dit ‘slimme boeren’ kan opleveren.

Lees meer over de Supernova beurs

Agenda

In de kijker

Film

  • SUMARiS training video - RAMP methodology for thornback rays
    One of the goals of the INTERREG 2-Seas SUMARiS project is to quantify vitality, reflex impairment, injury and survival probability of different ray species discarded in the English Channel and the North Sea after being captured with active (beam trawl, otter trawl) or passive (gill nets, trammel nets) fishing gears.
    https://youtu.be/hirIi3bNbN0
  • Soilveg project: