Nieuwsgolf oktober 2017

De oogst is zo goed als binnen, tijd dus om een balans op te maken. Hoe is de kwaliteit van de soja? Is ons maïsareaal groot genoeg om ons melkvee te voeden? Welke reststromen bevatten nog nuttige bioactieve stoffen? Deze Nieuwsgolf biedt je een greep uit onderzoeksresultaten en nieuw opgestarte projecten. ILVO probeert de mooiste en meest relevante resultaten van zijn onderzoek niet alleen neer te schrijven, ze worden ook meer en meer gevisualiseerd. Met een eigen filmploegje. In deze editie vind je alvast beeld over 85 jaar veredeling, het onderzoeksproject I-Love-T, de studiedag Cringloop Collectief, de studiedag Pluimvee en onze nieuwe dienstverlening rond biestmelk.

In het oog springende resultaten

85 jaar veredeling bij ILVO

85 jaar veredelingAfgelopen september vierde ILVO 85 jaar plantenveredeling. Tijdens de viering werd met trots teruggeblikt, maar werden ook de toekomstplannen uit de doeken gedaan. In totaal leverde het werk van de veredelaars al zo’n 250 rassen op, waarvan er vandaag 124 verkocht worden door 35 bedrijven wereldwijd. Nieuwe thema’s zijn onder meer droogteresistente gewassen zoals sorghum, schimmelresistentie bij buxus, meervoudige plaagresistentie bij aardappels, vroegrijpe soja met een hoog eiwitgehalte en de ontwikkeling van de teelt van quinoa.

Vleeskippenwelzijn vóór de slacht. Evaluatieprotocol en Online integratie-tool nu beschikbaar

vleeskippenwelzijnOp basis van onderzoek naar het welzijn van vleeskippen ontwikkelde ILVO een welzijnsevaluatieprotocol waarmee het welzijn van de kippen op de laatste dag van hun leven kan worden opgevolgd. Met het protocol en een daarbij horende online web-tool kunnen welzijnsscores worden berekend. Dankzij deze ontwikkelingen kan vleeskippenwelzijn in de pre-slachtfase efficiënt en gestructureerd worden opgevolgd.

Landbouwers verbinden in voedselnetwerken: een kwestie van structuur én cultuur

voedselnetwerkenVoedselteams, veilingen, landbouwcoöperaties, het zijn allemaal voorbeelden van voedselnetwerken. Zij werden opgericht om door samenwerking van producenten, toeleveranciers, distributeurs, retailers en consumenten het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar de agrovoedingssector vandaag mee geconfronteerd wordt. Hoe functioneren zo’n voedselnetwerken en hoe kan je de samenhang binnen voedselnetwerken bevorderen? Dat zijn de vragen die Kirsten Vanderplanken zich stelde bij aanvang van haar doctoraat. Na diepgaande interviews en netwerkanalyses van drie voedselnetwerken in Vlaanderen, stelt ze nu een aantal aanbevelingen voor die netwerken beter kunnen doen functioneren.

Het Voerense landschap onder druk: kunnen we de kwaliteit van het landschap vrijwaren via de landbouw?

Voerense landschapINBO, VLM, ILVO en VITO hebben een eerste reeks van vijf rapporten gepubliceerd in een langlopend onderzoek gericht op het vrijwaren van het unieke Voerense landschap. Uit het ILVO-onderzoek blijkt dat het landschap verandert door een toename van het belang van akkerbouw.Waarom en hoe miscanthus stro kan bijdragen tot duurzame potgrond, in 3 minuten woord en beeld

I-Love-TBij ILVO voeren we onderzoek uit naar het gebruik van plantenvezels, biochar, chitine en compost in duurzame potgrond. In het MIP-project I-Love-T: Inoculatie van LOkale VEzelrijke stromen voor de productie van duurzame Teeltsubstraten, werd nagegaan in hoeverre veen deels vervangen kon worden door vervezeld Miscanthusstro geprekoloniseerd met biocontrole-schimmels.


In de startblokken

Een “boost” voor bio-economie. De doorontwikkeling van de Europese tuinbouwsector als doorgedreven bio-gebaseerde economische activiteit.

bio boostILVO gaat als partner van het project BioBoost onderzoeken hoe de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de tuinbouw gestimuleerd kan worden. Er wordt een antwoord gezocht op vragen zoals “Zijn er in de glastuinbouw nog reststromen beschikbaar die beter benut kunnen worden?”, “Wat is technisch mogelijk, rekening houdend met de nieuwste technologieën en wetenschappelijk inzichten?”, en “ Is het ook economisch haalbaar om nieuw opgezette ketens op bedrijfsschaal te implementeren?”
Over dieet en darmflora. Europa stimuleert onderzoek naar de invloed van voeding op de darmflora

JPIOnderzoeken hoe voeding kan bijdragen aan gezondheid door beïnvloeding van de darmflora, dat is de doelstelling van het Europese netwerk HDHL-INTIMIC. De partners van dit netwerk, waaronder ILVO, zullen onderzoek faciliteren op internationaal niveau.

Doelgroepenvoeding in de horeca? Kennisoverdracht naar horecakeukens over het herformuleren van producten en het aanpassen van producten aan doelgroepen.

doelgroepenvoeding horecaMinder suiker, zonder zout of vet, glutenvrij, makkelijk door te slikken, zonder allergenen: het herformuleren van producten en het aanpassen aan doelgroepen is een belangrijke evolutie in de voedingssector. Maar hoe vertaal je dat naar de horeca, met respect voor het culinaire erfgoed? Partners van het INNOCHEF project organiseren kookworkshops over productinnovaties, met het oog op een verdere professionalisering in de keuken.


Medicijnen in varkensvoeder. Homogeniteit, stabiliteit en versleping van geneesmiddelen ingemengd in het voeder en drinkwater voor groepsbehandeling van varkens.

medicijnen in varkensvoederEen groepsbehandeling van varkens tegen infecties of parasieten kan gebeuren via inmenging van het medicijn in voeder of water. Maar is het medicijn dan wel homogeen verdeeld? Blijft het stabiel? Blijven er dan geen resten achter? Om een antwoord te bieden op die vragen, starten ILVO, UGent en BEMEFA met een onderzoek naar de homogeniteit, stabiliteit en versleping van enkele vaak ingezette geneesmiddelen. Uiteindelijk doel is het formuleren van concrete adviezen over goede praktijken voor groepsbehandeling in de varkenshouderij.

Drone zkt. Piloot, Piloot zkt. Drone. Naar de ontwikkeling van een vraag-gestuurde markt voor UAV’s.

drone zoekt pilootVia demonstratie-events met drones en bevragingen wil het project ICAReS de drempel naar UAV-toepassingen verkleinen in de sectoren landbouw, water en infrastructuur, en natuur- en bosbeheer. Deze pro-actieve aanpak moet op termijn leiden tot partnermatching en tot innovatie in de sector.
Agro-ecologie in de Vlaamse rundveehouderij: moeilijkheid of opportuniteit?

agri business meets agroecologyWaarom geraken agro-ecologische principes in de vergetelheid in de Vlaamse rundveesector? Zijn er mogelijke verduurzamingspaden? Om een antwoord te bieden op die vragen combineert ILVO analyses van bedrijfsgegevens met een onderzoek naar het “mentale landschap” van landbouwers. Dat laatste gebeurt via de techniek van “Fuzzy Cognitive Maps”.
Hengels tellen aan zee? Monitoring van de recreatieve visserij in België in functie van visserij en ruimtelijke planning op zee.

hengelsHoe gaat het met de recreatieve visserij, en met de vissoorten die ze vangen? Waar zijn recreatieve vissers meest actief? Zien we veranderingen van jaar tot jaar? En wat is de relatie tussen de recreatieve visserij en de commerciële visserij? Met deze vragen als uitgangspunt voeren ILVO, VLIZ en de Federale Overheidsdienst Leefmilieu een monitoring uit van de recreatieve visserij. De gegevens bieden ondersteuning aan het Europees visserijbeleid, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de richtlijn van OSPAR.Agenda

Bent u op zoek naar gedetailleerde info over onderzoek per sector? Wilt u netwerken met collega’s en onderzoekers? Kom dan zeker naar één van onze demo- en studiedagen.

Heeft u een studiedag gemist? Geen nood, ILVO filmt de presentaties en stelt ze online ter beschikking. U kan reeds de presentaties bekijken van:

  1. Studiedag 'ILVO-onderzoek in de pluimveehouderij' - 12 september 2017
    De belangrijkste bevindingen uit het ILVO pluimveeonderzoek werden gepresenteerd.
  2. De derde studienamiddag CriNglooP Collectief van 5 oktober te Melle. Daar serveerden de ILVO bodemkundige wetenschappers hun onderzoek rond bodemkwaliteit, werking van meststoffen, teeltsystemen, teeltsubstraten, … Telkens legden zij expliciet de link met klimaat en ecosysteemdiensten.

 

In de loop van oktober – december kan u nog deelnemen aan:

  1. De studiedag sojateelt in Vlaanderen op 23 november 2017 te Melle
  2. ILVO contactdag Vlees op 30 november 2017 te Melle
  3. ILVO contactdag Aardappelen, Groenten en Fruit op 5 december 2017 te Melle
  4. Studiedag gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling op 19 december 2017 te Hasselt

 

ILVO deelt ook graag de kennis over landbouw, visserij en voeding met het grote publiek. U kan kennismaken met het ILVO-onderzoek tijdens:

  1. De Biotechdag, op 22 oktober 2017 te Zwijnaarde
  2. De Dag van de Wetenschap op 26 november 2017 te Oostende

 

Meer info en inschrijven via de ILVO agenda

In de kijker