Nieuwsgolf mei 2019

In de startblokken

Noordzee bodemleven in kaart via geautomatiseerde DNA-herkenning

GEANSDe monitoring van het marien ecosysteem in de Noordzee wordt de komende drie jaar accurater en efficiënter gemaakt door een Europees onderzoeksproject (het interreg Noordzee project GEANS), dat door ILVO wordt gecoördineerd. Wetenschappers uit alle Noordzeelanden nemen deel. Voor enkele honderden zeebodemdieren (wormen, vlokreeften, schelpen, slangsterren,…) worden zogenaamde DNA-barcodes ontwikkeld. Eens die in een digitale DNA-bibliotheek zitten, kan men de aanwezigheid van de betreffende soorten automatisch door een machine laten detecteren in een staal met zeewater of zeebodem.

Naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen

EU - PDPOWaarom eten biologische biggen - ondanks hun hogere speenleeftijd - minder goed rond het spenen? En hoe kunnen we biologisch speenvoeder formuleren en produceren die beter door de biggen worden opgenomen, rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biologische biggen en binnen een bepaalde prijsvork? ILVO, Varkensloket, biologische varkenshouders, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en Molens Dedobbeleer buigen zich over deze vragen, binnen de operationele groep BioBIG.

FABulous Farmers tilt landbouw niveau hoger

fabulous farmersHet Europese project FABulous Farmers – FAB staat voor Functionele AgroBiodiversiteit - stimuleert landbouwers om de natuur op een slimme manier in te schakelen in hun bedrijfsvoering. Het project loopt in vijf landen en telt 12 pilootgebieden.
Op zoek naar de juiste mix: duurzame substraten voor de sierteelt

sierteeltIn het Vlaio-LA project BI-O-PTIMAL-at-WORK maakt ILVO samen met KU Leuven en PCS de komende vier jaar werk van duurzame substraten voor diverse sierteeltgewassen. Doel is om de juiste witveenvervangers, bodemverbeterende middelen en geschikte gunstige micro-organismen te vinden.
Opvallende resultaten

1.400 demofarms in Europa in kaart: Europees onderzoeksproject verbetert recepten voor succesvolle demonstraties. Training kit voor demo-boeren en stappenplan voor organisatoren nu beschikbaar.

FarmDemoWat zijn de do’s en don’ts bij het organiseren van demo’s voor landbouwers? Hoe maak je een programma leerrijk, verteerbaar en aantrekkelijk? Met welke tools stimuleer je vlotte interactie tussen deelnemers? En hoe bespreek je ook gevoeligere thema’s?
Dankzij liefst 3 Europese FarmDemo projecten (die intensief samenwerken) is er nu een training kit en een handig stappenplan met tips en goede voorbeelden, samengesteld op basis van wetenschappelijke observaties en analyses van bijna 60 Europese cases. Om de goede praktijken verder te verspreiden, creëert Europa een levend netwerk tussen demo-landbouwers. De databank bevat al 1.400 boerderijen en organisaties. Een 40-tal liggen in Vlaanderen.

Wetenschappers scheiden het kaf van het koren: dit is wat we weten over het luchtzuiverend effect van planten

GreenAirWelk effect hebben planten op de luchtkwaliteit binnen- en buitenshuis? Voor welke planten kies je best en hoe plant je ze aan voor een optimale luchtzuivering? Dankzij Green-Air hebben we nu een idee. Kunnen een beperkt aantal varens volstaan om de lucht in een kantoorruimte van 9m2 te zuiveren en heeft een groene gevel meer effect op de hoeveelheid fijn stof in een smalle straat dan een breedkruinige boom? Hoeveel vluchtige organische stoffen, gassen en fijn stof planten effectief uit de lucht verwijderen, is afhankelijk van veel factoren: de hoeveelheid licht, wind, de initiële luchtvervuiling, bladvorm, enz.

Nieuw digitaal 3D-groeimodel soja krachtiger door factor waterbeschikbaarheid

3D groeimodel sojaVoor het eerst is de factor ‘waterbeschikbaarheid’ naast fotosynthese geplaatst in een digitaal 3D-plantenmodel voor soja. Dat maakt dat de groei van het gewas beter dan voorheen kan worden verklaard. In het plantenonderzoek zorgen 3D-modellen ervoor dat men het gedrag van een individuele plant als reactie op variërende omstandigheden beter begrijpt, ook los van veldexperimenten.In de kijker

2019-update infografieken over de status van door Belgen benutte visbestanden

Visserijkaarten 2019Waar gaan Belgische vissers welke soorten vangen? En hoe staan de visstocks er op die plaatsen voor? De reeks samenvattende infografieken – eind 2018 voor het eerst gepubliceerd door ILVO en VLIZ – werd nu sterk uitgebreid en kreeg een update op basis van de vangstgegevens voor 2018 en quota voor 2019.Korte Keten faciliteert ON FARM onderzoek door ILVO

korte ketenILVO zet een structurele onderzoekssamenwerking op met een aantal landbouwbedrijven actief in de korte keten. De bedoeling is om het onderzoeksareaal slim uit te breiden naar landbouwmodellen die nog niet in de eigen proefboerderij van ILVO zitten. Het initiatief belichaamt het idee van LIVING LAB, een omgeving waar binnen een bestaande praktijk onderzoek gebeurt. Voorlopig zijn er 6 boerderijen in Vlaanderen geselecteerd, telkens met een ander profiel, productgamma en businessplan.


Meld u aan voor ons demoproject 'Klimaat in varkensstallen' en optimaliseer uw stalklimaat

varkenHebben uw varkens gezondheids- of dierenwelzijnsproblemen die mogelijk te wijten zijn aan een suboptimaal stalklimaat? Meld u dan aan voor het demoproject ‘Klimaat in Varkensstallen’ en laat uw stalklimaat onder de loep nemen.Film

Coastbusters

Natuurlijke kustbescherming door riffen te bouwen met zeewier en zeegrassen, schelpdieren en schelpkokerwormen.Agenda

Vacatures

Bekijk ook onze openstaande vacatures.