Nieuwsgolf maart 2020

In de startblokken

Microbieel eiwit: een nieuwe eiwitbron voor voeder- en voedingstoepassingen

MastersizerILVO gaat, in het kader van project Prometheus, microbiële eiwitbronnen karakteriseren en de invloed van een aantal basisverwerkingstechnieken in de voedingsindustrie op de eigenschappen van de eiwitten onderzoeken. Op basis van de resultaten kan een toepassingsmatrix worden samengesteld om te voorspellen in welke levensmiddelen elk microbieel eiwit kan toegepast worden.Kusterosie tegenwerken met natuurlijke riffen? Experimenten in Noordzee focussen nu op slim aangelegde mosselbanken.

Coastbusters partnersHet wetenschappelijk project ‘Coastbusters’ krijgt een vervolgfinanciering om verder te zoeken naar de mogelijkheid om levende, natuurlijke kustbeheerders in te zetten ter bescherming van kustzones.
De voorbije drie jaar werden er interessante tests uitgevoerd met DRIE levende organismen: zeewier- en zeegrasvelden, mosselbanken én schelpkokerwormen als verstevigers van de laagwaterlijn. De bevindingen rond deze drie denkpistes zijn gefilmd en samengevat in dit docufilmpje. (De beelden mogen gebruikt worden in de pers, in overleg met ILVO.)

Meer data over vangsten en minder goed gekende visbestanden via Machine Vision technologie

VISIMMachine Vision introduceren in de Belgische boomkorvisserij met behulp van self-sampling, dat is de opzet van project VISIM. Die technologische aanpak moet resulteren in een grotere data flow over vangsten en teruggooi in deze specifieke tak van de visserij, en over de toestand van minder goed gekende visbestanden.Een robot in het veld? Co-creatie moet leiden tot autonome teeltbewerkingen

robot op het veldEen grondig getest prototype van een autonoom landbouwvoertuig, dat is het ambitieuze doel van Interreg project CIMAT. Dankzij doorgedreven innovatie en co-creatie moet het toestel bijdragen aan arbeidsbesparing, gebruiksgemak, bodemkwaliteit en misschien zelfs opbrengst.
BEWARE & NOTE. Ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking over, en snelle opsporing en melding van plantschadelijke quarantaine organismen in België

quarantaine organismen - copyright Pudding4brainsEen goed onderbouwd, gebruiksvriendelijk en wijdverspreid webplatform ontwerpen voor bewustmaking, waarschuwing, snelle opsporing en melding van de plantschadelijke quarantaine-organismen, dat is het doel van het project BEWARE&NOTE. Dit initiatief moet teelten, tuinen, bossen, parken en openbaar groen helpen beschermen tegen nieuwe, schadelijke infecties.

Foto: Copyright Pudding4brains


Opvallende resultaten

Ontsmettingsmiddelen in de veestal veroorzaken geen resistente bacteriën, bij correcte toepassing

ontsmettingsmiddelen veestalOm dierziekten te voorkomen en te bestrijden moeten stallen en hun omgeving op regelmatige basis ontsmet worden. Er bestaan echter aanwijzingen - op basis van laboratoriumproeven - dat het gebruik van ontsmettingsmiddelen kan leiden tot resistentie bij bacteriën. Die resistentie zouden ze dan niet alleen opbouwen tegen de ontsmettingsmiddelen zelf, maar ook tegen antibiotica. ’Klopt niet, als je de correcte dosis van het ontsmettingsmiddel gebruikt,’ weet ILVO-UGent onderzoekster Helder Maertens na haar doctoraat. Maertens voerde een grote reeks veldexperimenten uit, om na te gaan wat in praktijkomstandigheden het effectieve risico op resistentievorming is. Er treedt géén ontsmettingsmiddelenresistentie en géén verhoogde antibioticaresistentie op door ontsmettingsmiddelen te gebruiken volgens de voorgeschreven toepassingswerkwijze en de geadviseerde dosering door de fabrikant, zo blijkt. Het gebruik van lagere concentraties aan ontsmettingsmiddel dan voorgeschreven geeft wel aanleiding tot problemen.

Smakelijkheid van varkensvlees: immunocastraten zet je best niet op dieet

smakelijkheid van vleesImmunocastraten voederen met een laag energetisch voeder in de derde fase vermindert de smakelijkheid van het vlees. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van ILVO in het kader van project SuSi. Hoog energetisch voeder zorgt ervoor dat de vlees- en karkaseigenschappen van immunocastraten nauwer aansluiten bij deze van bargen, met smakelijker vlees.Sierteeltproducten compact houden via veredelingstechniek? Het kan.

compacte plantenBij drie sierteeltgewassen - viool, Sinningia en Osteospermum - zijn onderzoekers van ILVO en UGent erin geslaagd om compactheid als genetisch kenmerk in te bouwen, en wel via een op punt gestelde pre-breedingstechniek en kennis van de genetica. Tot nu toe realiseren siertelers de compacte groei door plantengroeiregulatoren te gebruiken, door licht- en temperatuursregimes te wijzigen, of door te spelen met bemesting. “Compactheid als eigenschap zit verspreid over heel wat genen die elkaar op een complexe manier beïnvloeden. Elke plantensoort is bovendien verschillend. Daarom zijn de eerste successen met cocultivatie met Rhizobium rhizogenes een mogelijke game changer voor de sector.” zegt Ellen De Keyser van ILVO. Tijdens de komende FLORALL-beurs (3 maart – Waregem) demonstreren de onderzoekers de resultaten en nodigen ze siertelers uit om ook proeven te doen met andere sierteeltgewassen.

Regionale studie over tropische garnalenvisserij toont dat diepgaande biologische kennis kan leiden tot doelgerichte verduurzaming en zelfs tot een vereenvoudiging van het beheer

Manden seabobEen doorgedreven verduurzaming in de visserij vergt een diepgaande kennis van doelsoorten én bescherming van kustecosystemen, dat wordt nog maar eens bevestigd door een Vlaams-Surinaamse studie over garnalenvisserij in Guyana en Suriname. Die visserij beschikt al over een MSC-certificering maar zet verdere stappen naar verduurzaming van de visserij op seabob. Dat is een garnalensoort die bij ons onder andere beschikbaar is via Nederlandse supermarktketens, bijvoorbeeld in bereide gerechten met zeevruchten.

Minder proefdieren nodig in visserijonderzoek dankzij video en crowdsourcing

minder proefdierenReflextesten bij vissen - om de stresstoestand en overlevingskans na teruggooi te bepalen - moeten correct uitgevoerd en geïnterpreteerd worden, en daar is dus een opleiding voor nodig. Dankzij pas gepubliceerd ILVO- onderzoek over het gebruik van video en crowdsourcing (productverbetering op basis van de kennis en vaardigheden van gebruikers), zijn daar binnenkort minder in het laboratorium gehouden proefdieren voor nodig. Het onderzoek bevestigt bovendien de betrouwbaarheid van de reflex-methodologie.

In de kijker

Kennisdeling en onderzoek rond agro-ecologie en biologische landbouw: Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw (LLAEBIO) boven ILVO- doopvont

Living Lab agro ecologieILVO zet zijn schouders onder een living lab agro-ecologie en biologische landbouw, kortweg LLAEBIO. Doel is dat landbouwers, onderzoekers en voorlichters, en de brede maatschappij via het LLAEBIO de weg vinden naar informatie, samenwerking en werkbare systemen. Voor de informatie- en contactfunctie wordt een centrale website gelanceerd: namelijk https://www.llaebio.be
Een gloednieuw ILVO activiteitenverslag, door u in primeur te lezen

Activiteitenverslag 2019Met voor het eerst een hoofdstuk over EIWITDIVERSIFICATIE en veel KLIMAATtopics, maar ook enkele opvallende projecten en resultaten uit 2019, zoals over het WELZIJN van landbouwers in Vlaanderen en over LUXEVILLA’S als verborgen driver van verstedelijking op het platteland.
IKM-postbus wordt slim en digitaal. Dat belooft grote administratieve ontzorging voor melkveehouders

IKMnetOp de Agridagen in Ravels (28 februari 2020) stellen ILVO en IKM een digitale tool voor die een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging zal betekenen voor de 4.000 melkveehouders aangesloten bij het autocontrolesysteem IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk). Het komt erop neer dat de betrokken melkveehouders de tientallen formulieren, facturen, analyses en metingen die ze moeten verzamelen voor hun IKM-audit, voortaan automatisch naar een persoonlijk, digitaal IKM-dossier kunnen laten vloeien.

ILVO en Boerenbond stappen in Europees netwerk om kennisdeling rond duurzame innovatie in de vleesveehouderij te stimuleren

BovineOnderzoeksinstellingen, adviseurs, landbouworganisaties, veehouders en andere betrokkenen uit 9 EU-lidstaten bundelen de krachten om de uitwisseling van ideeën rond verduurzaming van de vleesveehouderij in Europa te versnellen. In het nieuwe trans-Europese netwerk BovINE zullen zij concreet werken rond de thema’s socio-economische veerkracht, diergezondheid en dierenwelzijn, productie-efficiëntie en vleeskwaliteit, klimaat en milieu. Daarbij vertrekken de 17 partners van de meest urgente noden uit de praktijk. Om dit mogelijk te maken, is voor elke lidstaat behalve een onderzoeksinstelling ook een landbouworganisatie betrokken. De Belgische partners in dit netwerk zijn ILVO en Boerenbond.

Toponderzoeker ILVO komt in wetenschappelijk adviesorgaan OESO

Lieve HermanDe OESO benoemt Lieve Herman - één van de afdelingshoofden binnen ILVO - tot lid van het Wetenschappelijk Adviesorgaan (SAB) van zijn Coöperatief Onderzoeksprogramma (CRP) rond biologisch grondstoffenbeheer voor duurzame landbouwsystemen. Herman is de eerste Vlaamse wetenschapper die een dergelijke benoeming in de wacht sleept.
Het CRP brengt op hoog niveau wetenschap en beleid bijeen in de domeinen landbouw, visserij, bossen en voeding. “Het programma stimuleert internationale samenwerkingen en wereldwijde data-uitwisseling. Het geeft richting aan het beleid op wereldniveau rond globale vraagstukken zoals klimaatverandering en voedselzekerheid”, aldus Lieve Herman.

Video

IKM-NET: Omdat landbouwadministratie geen gedoe hoeft te zijn.
Met IKM-NET, wordt het invullen van het IKM-lastenboek een fluitje van een cent. Denk aan het gemak van Taks-on-Web, maar dit voor je landbouwadministratie! IKM-NET is de eerste applicatie die draait op het platform DjustConnect.

GEANS: DNA barcoding of benthic organisms in the North Sea
Painstaking work. It currently takes 3 full days to identify the animals in one sample of the seabed. In the GEANS project, a new DNA-based technique is being developed that promises to be much faster, cheaper and more accurate.
Benthic species are the basis of the food chain, so they indicate any changes in the entire marine ecosystem.
DNA barcodes of hundreds of benthic species will be uploaded into an online library to support further international research on the health of the North Sea.
If you want to find out more about the GEANS project, please visit our website: https://northsearegion.eu/geans/