Nieuwsgolf december 2019

In de startblokken

Besparen op eiwit. Efficiënter benutten van voedereiwit voor runderen als antwoord op verstrengde klimaat- en milieuwetgeving

koeEiwitbesparing via verbetering van de ruwvoederkwaliteit, via precisievoeding en via efficiëntere koeien, dat is het drievoudige doel van project EKOPTI. Die eiwitbesparing moet ten goede komen aan het milieu – via reductie van emissies en verlaagde klimaatimpact -, en moet besparingen opleveren voor landbouwbedrijven.Een andere rol voor adviseurs in innovatieprocessen? i2connect gaat op verkenning

i2connectHoe kunnen adviseurs bijdragen tot meer interactieve innovatieprocessen, en welke rol kunnen/moeten zij hierbij opnemen? Dit is de centrale vraag binnen het Europese H2020 i2connect project, dat startte op 1 november dit jaar.


Schade aan nachtschade? Screening van plantenvirussen aanwezig in gecultiveerde en wilde planten van de nachtschadefamilie.

NachtschadeEen niet-doelgerichte en dus heel brede ‘High Throughput Sequencing’-techniek beschikbaar maken voor screening van plantenvirussen, dat is het doel van project SEVIPLANT. Voor de ontwikkeling van deze tool richten de onderzoekers zich op Solanaceae (nachtschadefamilie), waartoe aardappel, tomaat, paprika en aubergine behoren. Het onderzoek draagt bij aan de inschatting van het risico op virsusschade in de land- en tuinbouw en aan internationaal beleid.


Quinoa in versnelling. Uitrol van een rendabele gangbare en biologische teelt in Vlaanderen.

quinoaEen rendabele gangbare en biologische quinoa-teelt uitrollen in Vlaanderen, mét behoud van het “groene imago” van dit gewas en zónder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. Dat is het doel van het pas gestarte QUILO (QUINOA LOKAAL).
Opvallende resultaten

De milieueffecten van offshore windparken in het Belgische deel van de Noordzee: een decennium van monitoring, onderzoek en innovatie.

windmolensSinds 2008 werden 318 offshore windturbines geïnstalleerd in het Belgische deel van de Noordzee. Zowel de bouwtechnologie als de monitoring van de milieu-impact zijn het afgelopen decennium sterk veranderd. In een nieuw rapport vatten de wetenschappelijke partners in het monitoringprogramma, waaronder ook ILVO, samen wat we tot nu toe geleerd hebben over de langetermijneffecten op een verscheidenheid aan ecosysteemcomponenten, van ongewervelde bodemdieren tot vogels en zeezoogdieren. Naarmate de tijdreeksen langer worden, neemt ons vermogen om effecten op te sporen toe. Opvallende resultaten zijn onder meer dat kunstmatige harde substraten zoals windturbinefunderingen niet beschouwd kunnen worden als gelijkwaardige alternatieven voor soortenrijke natuurlijke harde substraten, dat windparken sommige vogelsoorten afschrikken maar andere aantrekken, dat het aantal gestrande bruinvissen gecorreleerd is met periodes van hoge intensiteit onderwatergeluid en dat offshore windparken slechts een subtiele verandering in de visserij-activiteit teweeg hebben gebracht zonder dat dit leidt tot lagere vangsten van de belangrijkste doelsoorten.

Over grondsmaak en biovlokken. Aquacultuur in stroomversnelling gebracht via onderzoek en individuele begeleiding.

Daan DelbareOndernemen in aquacultuur is een grote uitdaging, maar biedt tegelijk ook veel kansen. Drie jaar lang ondersteunde het Interreg-project Aquavlan2 de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland via onderzoek en individuele begeleiding. ILVO ontwikkelde binnen dit programma een manier om grondsmaak in kweekwater te verminderen, en testte de toepassing van biovlokken als voer voor verschillende soorten.

Ammoniakvorming bij pluimvee aan de bron aanpakken. Een reductie in ruweiwit van het voeder met 10 tot 20% levert veelbelovende resultaten.

pluimveeEen reductie van 10 tot 20% in het gehalte ruw eiwit van het voeder tijdens de groeier- en finisherfase leverde veelbelovende resultaten op gebied van ammoniakconcentraties in de vleeskuikenstallen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het VLAIO-project KUIKEMIS, dat één jaar geleden van start ging en streeft naar een meer duurzame pluimveehouderij door ammoniakconcentraties aan de bron aan te pakken.


In de kijker

ILVO verbindt zich tot meer transparantie over dierproeven

pluimveeEen 20-tal Belgische onderzoekscentra en bedrijven, waaronder ook ILVO, ondertekenden een transparantie-overeenkomst over dierproeven. Gezamenlijk gaan ze het engagement aan om op een meer open manier te communiceren over wetenschappelijke proeven met dieren.Infografieken (toestand per soort, jaar en zone) aangevuld met data 2019

visserijAan de vooravond van de Europese visserijraad op 16-17 december 2019 in Brussel – waar men de visserijmogelijkheden voor 2020 op politiek niveau bespreekt – publiceren ILVO en VLIZ naar jaarlijkse gewoonte de samenvattende infografieken over alle 58 soorten door de Belgen bevist. De reeks bevat nu de wetenschappelijk vastgestelde status van de visstocks van 2019, samen met de werkelijk opgeviste hoeveelheden 2018, en de daarop gebaseerde quota (TAC) voor 2019.


Van smoothies tot hummus. Veel bedrijven namen deel aan de workshop “Mixing oplossingen voor de voedingsindustrie”

vacuum mixerOp 17 oktober werden in de Food Pilot twee nieuwe mixing systemen gedemonstreerd. De proeffabriek breidde namelijk uit met 2 semi-industriële productietoestellen voor het bereiden van sauzen, emulsies en pre-mixes. Dat gebeurde met de steun van EFRO.


Agenda

Video

Welke rol speelt veehouderij in de klimaatopwarming?

VILT TeeVee trok de stal in om het uit te zoeken.
ILVO zet in op drie pistes om de landbouw klimaatslimmer te maken: de broeikasgasuitstoot van de sector verminderen, de landbouw aanpassen aan een veranderend klimaat en inzetten op duurzame voederproductie.