Nieuwsgolf april 2020

In de startblokken

Een app voor kreupelheid? Innovatieve tools voor de ondersteuning van preventieve en behandelende klauwverzorging bij melkvee.

kreupelheidKlauwproblemen bij melkkoeien opsporen via de ontwikkeling van een betaalbare intelligente smartphone app, dat is het doel van project CLAWCARE. UGent, ILVO, Inagro, Hooibeekhoeve en HoGent doen daarvoor beroep op mobiele warmtecamera’s en ontwikkelen een bijhorend zelflerend beeldverwerkingsalgoritme.







Worminfecties bestrijden, een nieuwe uitdaging in de biologische pluimveehouderij

pluimveeILVO gaat, in het kader van het project PREBEBIOLEG, op zoek naar alternatieve methodes ter preventie en bestrijding van worminfecties bij biologische leghennen. Door wetenschappelijke kennis met praktijkervaringen te combineren, wil men de bio-leghennenhouders duidelijke handvaten aanreiken om deze problematiek het hoofd te bieden.



Vissersvaartuig als dataplatform: het VISTools project

VIStoolsWelke en hoeveel vis zit al in het ruim? Welke visslepen brachten het meest op? En hoeveel brandstof hebben we al verbruikt? Vissers en wetenschappers werken via geautomatiseerde sensortechnologie aan toegankelijke, informatieve tools voor de vissers, zowel aan boord als online.




Klaver schiet wortel. Variatie in worteleigenschappen binnen en tussen vlinderbloemige voedergewassen in functie van stikstofcondities.

klaverILVO gaat de beworteling van verschillende cultivars van luzerne en rode klaver onderzoeken: beworteling is immers essentieel voor een goede vestiging van deze vlinderbloemigen en voor het competitief vermogen. Uiteindelijk doel is om verbeterde mengsels van voedergrassen en vlinderbloemigen te ontwikkelen.




Chitine in de mix? Het effect van chitine als substraatadditief op de plant, op de microbiële bodemgemeenschap en op de ziektemakende bacterie Salmonella.

slaKan de natuurlijke stof chitine een gunstig effect hebben in een bodemsubstraat voor de kweek van bladgroenten, met name als een natuurlijke groeiremmer van Salmonella? Deze onderzoeksvraag wordt gesteld in het project ChitinOMix, in het kader van de duurzame verbetering van voedselveiligheid van rauw geconsumeerde groenten.



Opvallende resultaten

Virussen bij kersen. Little Cherry ziektecomplex verder ontrafeld op Europese schaal.

kersenVolledige en gedeeltelijke genoomsequenties zorgen voor een betere diagnostiek en beheersing van, sensibilisering over, en beter internationaal beleid inzake de Little Cherry ziekte. Die ziekte kan veroorzaakt worden door twee virussen, en kan er toe leiden dat kerselaars extreem kleine en zure vruchten aanmaken.





Plantentoxines in voedingssupplementen: nieuwe analysemethodes beschikbaar

toxines in voedingVerbeterde kennis over en analysemethodologieën voor diverse plantentoxines in voedingssupplementen, dat is de uitkomst van project ANAPLANTOX. Beide zijn noodzakelijk voor zowel producenten van voedingssupplementen als voor de bevoegde instanties (controle, wetgeving) in het kader van voedselveiligheid.




Veeteelt in natuurgrasland: vergoeding voor natuurbeheer en/of label voor natuurvlees nodig om uit de kosten te komen

natuurgraslandKruidenrijk grasland in natuurgebieden benutten als bron van voeder voor rundvee lijkt heel logisch, maar is het economisch gezien niet, zo blijkt uit de resultaten van de Operationele Groep AgroMeatsNature. In de realiteit zijn de kosten voor perceelbeheer door de landbouwer vaak groter dan verwacht, en die worden in Vlaanderen (nog) niet gecompenseerd met een vergoeding voor natuurbeheer.


De kracht van een netwerk: oplossingen voor problemen bij melkveehouders verspreid doorheen Europa


netwerk melkveehoudersToegankelijke wetenschappelijke informatie en een wijde verspreiding van oplossingen op bedrijfsniveau in de Europese melkveehouderij, dat is het resultaat van Europese project Eurodairy dat afliep in 2019. Alle technische informatie en inspiratie blijft beschikbaar voor melkveehouders via de website.


In de kijker

Plaagdruk buxusmot neemt af in Vlaanderen. Milieuvriendelijke beheersing is perfect haalbaar, maar goede timing is cruciaal

buxusrupsGoed nieuws voor liefhebbers van groene tuinen: kaalgevreten buxusstruiken behoren tot het verleden. De buxusmot zal wellicht nooit verdwijnen, maar voor het eerst sinds zijn komst neemt de plaagdruk af. Kaalgevreten planten blijken zich bovendien goed te herstellen en beheersing van de plaag is perfect haalbaar, mits goed getimede acties. In april betekent dat een goede snoeibeurt en wekelijks visuele controle van de planten.

ILVO deelt procedures en leerfilms rond Corona-beschermd werken

Team Food PilotILVO is operationeel gebleven tijdens de Corona-crisis. “Onze teams zijn maximaal beschikbaar, ook voor samenwerking met bedrijven.” Wie zijn job van thuis uit kan uitvoeren (+- 2 op 3) moet dat verplicht doen. Voor wie werk heeft in de labs, werkplaatsen, serres, stallen, proefvelden en op verplaatsing zijn er uitgebreide maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het virus.
De protocols en de ondersteunende filmpjes die ervoor zorgen dat elke werknemer zorgvuldig en zonder systeemfouten omgaat met de bescherming, worden nu openbaar gemaakt. “Mogelijk kunnen de agrovoedingsbedrijven of elke werkomgeving waar men heropstart er nuttig gebruik van maken”.
ILVO heeft inmiddels meer dan 1000 zelfgemaakte herbruikbare mondmaskers van katoen in gebruik. Die worden (nog steeds) geproduceerd door 25 vrijwilligers in een naaiteam. De mondmaskers verzekeren de werking voor het geval dat er tekorten in wegwerp-beschermingsmateriaal zouden zijn.

Gezocht: varkensbedrijven voor onderzoeksproject DIGIVAR

Hebt u een varkensbedrijf? Dan nodigt het ILVO u uit om mee te werken aan ons nieuwe onderzoekproject DIGIVAR. Met deze studie willen we nagaan of de stikstof- en fosforuitstoot van uw bedrijf eenvoudiger en nauwkeuriger kan berekend worden.