Nieuwsgolf oktober 2015

Van Polyphagotarsonemus tot Serratia, van plattelandsontwikkeling tot proteolyse, van kramppuls tot roller-crimper… Achter deze ronkende termen ontdek je levende organismen, reële processen en innovatieve technieken die de voorbije maanden door ILVO-onderzoekers werden onderzocht of ontwikkeld. Vragen? Opmerkingen? Laat het ons weten via mail, Facebook of Twitter!

Heet van de naald

Moeilijkheden met houdbaarheid van melk. Serratia en Pseudomonas als belangrijke producenten van hitteresistente proteasen in gekoelde rauwe melk in Brazilië.
rauwe melkKoe melken, melk koelen, melk verhitten, en voilà, bederf buitenspel. Of toch niet? Onderzoek van ILVO in samenwerking met Braziliaanse partners toonde aan dat de bewaarcondities van rauwe melk een grote impact hebben op de houdbaarheid van zuivelproducten. Naast Pseudomonas kunnen ook andere koudetolerante bacteriën zoals Serratia liquefaciens hitteresistente enzymen produceren die kunnen leiden tot bederf van hittebehandelde melk.

Meeliften met insecten en verschuilen in onkruid? Transmissierisico’s van viroïden in de Vlaamse land-en tuinbouw
tomatenplantILVO en UGent ontrafelen de interactie tussen insecten, viroïden en waardplanten en scheppen zo meer duidelijkheid over het risico op overdracht van en economische impact door viroïden. Viroïden zijn namelijk wel kleiner dan virussen, maar daarom niet minder gevaarlijk: overdracht van viroïdeninfecties door insecten kunnen kasgroenten, zoals tomaat en paprika, ernstige schade toebrengen.

Culturele duurzaamheid of duurzaamheid als cultuur?
culturele duurzaamheidWelke rol is weggelegd voor cultuur binnen het begrip duurzaamheid? Is het een vierde pijler naast ecologie, economie en maatschappij? Of is cultuur datgene dat het concept duurzaamheid vertaalt naar het dagelijkse leven? Een internationaal team van experten zocht het uit.Visnet onder stroom? Reduceren van bijvangst in sleepnetvisserij door middel van een elektrisch geladen ontsnappingspaneel in het net
visnet op stroomOntsnappingspanelen met elektrische pulsen kunnen ongewenste bijvangst substantieel reduceren met een minimaal verlies aan maatse tong, zo blijkt uit veldexperimenten uitgevoerd door ILVO-onderzoeker Maarten Soetaert en zijn collega’s. Klassieke ontsnappingspanelen kampten met de vorming van uitzakkingen in het net en met een te groot verlies aan maatse tong. Door ontsnappingspanelen in te bouwen in een vierkant gebreid net trad er geen schade meer op en werd het verlies aan tong verkleind. Als bovendien nog elektrische pulsen gegenereerd werden in het paneel, werd er geen tong groter dan 25 cm meer verloren.

Wat weten we over landbouw en fosfor? Resultaten van een literatuurstudie
fosfor literatuurstudieNieuwe wetgeving rond toepassing van fosfor op Vlaamse landbouwbodems (MAP5) wil de fosforbemesting beperken voor een betere waterkwaliteit, zonder de fosforbehoefte van de bodem en de gewassen uit het oog te verliezen. Maar wat weten we nu over landbouw en fosfor? Een literatuurstudie uitgevoerd door ILVO focust op drie grote thema’s: beschikbaarheid van fosfor in bodem en bemesting, fosforverliezen vanuit landbouwbodems en maatregelen om fosforconcentraties in water te verlagen.

IMAGO: toolbox voor gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling
ImagoHoe kunnen we ervoor zorgen dat een plattelandsproject gesmeerd loopt? Hoe kunnen we de betrokken actoren op een constructieve en geïntegreerde manier laten samenwerken? En op welke manier kunnen we de veelheid aan plattelandsontwikkelingsprocessen beter op elkaar afstemmen? Op deze vragen wordt binnen het IMAGO-project een antwoord gezocht.

Hoe ouder de maïskuil, hoe minder melk in ruil. Welke factoren beïnvloeden de zetmeel- en eiwitbestendigheid van kuil- en korrelmaïs en hoe kunnen we die eenvoudig schatten?
inkuilduurHoe langer de inkuilduur van maïs, hoe meer zetmeel in de pens wordt afgebroken, dat blijkt uit een recent afgelopen onderzoeksproject uitgevoerd door ILVO en de Hogeschool Gent. Per maand langer inkuilen neemt de zetmeelbestendigheid van zowel kuil- als korrelmaïs af met 1.3%, waardoor de kans op pensverzuring en lagere melkproductie toeneemt.


In de startblokken

Geen voeder verloren? Demonstratieproject focust op het belang van voedervermorsing op varkensbedrijven
vlevavoerILVO wil de varkenshouders op een interactieve manier laten kennismaken met bestaande en nieuwe kennis omtrent voederconversie en voedervermorsing. Dit gebeurt via het demoproject “Reductie van het voederverbruik als sleutel tot rendabel varkens produceren”, in samenwerking met PVL Bocholt, KU Leuven, UGent en Vives.


Van fosforerfenis naar fosforbalans. Economisch en milieukundig verantwoord fosforgebruik in de Vlaamse landbouw
verantwoord fosforgebruikHoog genoeg voor een goede opbrengst, laag genoeg om uitspoeling te beperken: daar moeten we met fosfor naartoe. In een nieuw onderzoeksproject van ILVO, de Bodemkundige Dienst van België en KU Leuven in opdracht van VLM wordt gezocht naar fosforgebruik dat zowel voor landbouw als milieu aanvaardbaar is.


Klein maar fijn? Troeven en knelpunten voor omschakeling naar een kleinschalige visserij
sportvisserijDe recreatieve zeevisserij is een belangrijke sector, maar het blijkt niet zo eenvoudig om als reder of sportvisser in België over te schakelen naar de kleinschalige commerciële visserij. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het LIVIS project dat uitgevoerd wordt door ILVO en VLIZ. Nochtans heeft die kleinschalige visserij heel wat troeven, en staat de ontwikkeling ervan hoog op Europese agenda.


In de kijker