Nieuwsgolf november 2016

ILVO-onderzoek volgt het ritme van de seizoenen. Van zomer naar herfst, van buitenloopkippen en graslandschappen naar gele mosterd en nieuw aangeplante bomenrijen. U leest in deze editie van de Nieuwsgolf hoe elk onderwerp tot in de diepte wordt uitgespit.

Heet van de naald

Uitloopkip kiplekker!? Vleeskwaliteit van kippen met vrije uitloop
uitloopkippenKippen met vrije uitloop zijn minder zwaar dan “binnenkippen”, maar hun vlees is kwaliteits- en smaakvol, dat blijkt uit recent ILVO-onderzoek. Extra beweging en extra plantaardige voeding zorgen namelijk voor sappig en mals vlees, en een hogere dosis onverzadigde vetzuren.Hogere productiekost, hogere melkprijs. Kostprijs van biologische melk in Vlaanderen
biomelkJaarlijkse monitoring van de kostprijs voor melkproductie kan melkveehouders inzichten bieden bij de zoektocht naar maatregelen en strategieën om specifieke kostenposten te drukken op bedrijfsniveau. Bovendien kan inzicht in de kostprijs als basis dienen aan de onderhandelingstafel met de afnemers. Op een tiental biologische bedrijven werd de kostprijs van melk berekend en bediscussieerd samen met de betrokken melkveehouders. Deze cijfers werden ook naast de gangbare kostprijs gezet.

Gele mosterd: een vroege vogel!? Het optimaal zaaitijdstip bij de zaadteelt van gele mosterd
gele mosterdVoor korte, krachtige bloei van gele mosterd en maximale zaadopbrengsten is zeer vroeg zaaien de boodschap. Dat blijkt uit ILVO-onderzoek omtrent de zaadteelt van deze groenbedekker. Bij vroeg zaaien (streefdatum 1 april), bloeit het gewas rond de periode met de langste dagen (21 juni). Dat leidt tot maximale zaadopbrengsten die afrijpen in de tweede helft van augustus.


Slim innoveren in de landbouw. Innovatieve ideeën ontwikkelen en realiseren via samenwerking
slim innoverenJe hebt een innovatief idee maar mist de nodige partners en kennis om dit om te zetten in een succesverhaal? Of je bent benieuwd naar hoe potentiële afnemers staan tegenover jouw idee? De brochure ‘Slim innoveren in de landbouw’ bundelt praktische tips, tools en handige instrumenten om landbouwers via netwerken te helpen innoveren in de landbouw. UGent en ILVO hebben deze brochure ontwikkeld op basis van de bevindingen uit twee IWT-onderzoeksprojecten, waarbij verschillende innovatienetwerken in uiteenlopende sectoren werden begeleid en bestudeerd.

Zand liefst in zee? Effecten van strand- en vooroeversuppleties op het mariene bodemleven.
4shoreIn vergelijking met strandsuppleties zijn vooroeversuppleties goedkoper en makkelijker uit te voeren, maar ze hebben onder bepaalde omstandigheden ook minder impact op de fauna die in de bodem leven. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door ILVO en UGent, in opdracht van het Vlaamse agentschap voor Maritieme dienstverlening en kust.


De koe bij de horens vatten? Tips voor het veilig omgaan met runderen.
omgaan met runderenBlijf alert, rustig en waakzaam bij het omgaan met runderen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Volg de juiste procedure bij elke handeling. Dat zijn de aanbevelingen volgende de ILVO-mededeling “Veilig omgaan met runderen”. Dit naslagwerk bundelt bestaande kennis en tips om ongelukken in de veehouderij te voorkomen.


Houtkant of bomenrij? De financiële balans van houtkanten en boslandbouw als invulling van ecologisch aandachtsgebied.
houtkant of bomenrijHoe groot de ecologische meerwaarde van houtkanten ook is, het is doorgaans niet evident voor een landbouwer om ermee aan de slag te gaan in het kader van vergroening. Een doordachte en productieve vorm van boslandbouw (bomenrijen op het perceel) lijkt financieel iets beter haalbaar, maar dat hangt dan weer sterk samen met bestaande steunmaatregelen voor dit teeltsysteem. Dat concluderen onderzoekers van ILVO, UGent en VITO voorzichtig uit de eerste berekeningen uitgevoerd in het kader van een lopend onderzoek naar natuurgerichte maatregelen in de landbouw.

In de startblokken

Graslanden wapenen tegen klimaatsverandering. Landscape genomics en kwantitatieve genetica leggen de link tussen klimaatadaptatie en diversiteit in Europese graslanden.
landscape genomicsVoedzaam gras, dat zullen we ook in de toekomst nodig hebben om vlees en zuivel te kunnen blijven produceren. Maar door toenemende droogte en extremere weersomstandigheden staan die graslanden onder druk. ILVO zal daarom in samenwerking met partners in Frankrijk (INRA), Duitsland (IPK) en de Verenigd Koningrijk (IBERS) de natuurlijke biodiversiteit in kaart brengen van Europese graslanden. Uiteindelijk doel is om die genomische kennis toe te passen bij veredeling naar klimaatrobuust gras met een hoge opbrengst en voederwaarde.

Hoe zit het nog met tong in de Ierse Zee?
tongILVO wil de onzekerheden over de toestand van de tong in de Ierse Zee en het datatekort hieromtrent aanpakken door een “science-industry survey” te organiseren. Een nauwe samenwerking tussen de sector en visserijwetenschappers staat hierbij centraal.
De veranderende Voerstreek. Versterken van streekidentiteit door landbouw, natuur, erfgoed en toerisme
VoerstreekWaarom en hoe verandert de Voerstreek? En hoe moet de toekomstvisie voor het platteland ingevuld worden? ILVO zoekt het uit via een onderzoeksproject in samenwerking met INBO en VITO. Door middel van participatieve processen wordt gezocht naar nieuwe samenwerkingensverbanden en nieuwe governancemechanismen die invulling kunnen geven aan de ruimtelijke visie voor een kwaliteitsvol platteland in de Voerstreek.

In de kijker