Nieuwsgolf mei 2016

Het is alweer de week van de IJsheiligen, de laatste stuiptrekkingen van de winter zijn gepasseerd. Wij presenteren in deze nieuwsbrief resultaten van recent afgelopen en nieuw opgestart onderzoek, maar duiken intussen ook met overgave het veld in. Welk onderzoek we daar uitvoeren kan je zelf komen bekijken op de Open Velddag (14 juni). Tot dan!

Heet van de naald

Hersluiten van de nutriëntenkringloop: INEMAD legt strategieën bloot voor het beter benutten van nutriënten
INEMADDat dierlijke mest geen afvalstroom is maar een nutriëntenrijke grondstof voor de bodem is intussen wel duidelijk. Toch zijn er nog steeds een aantal obstakels, onder meer wetgeving en technische knowhow, die de aanwending beperken en/of verhinderen. INEMAD ging op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, voorzieningen en beleidsvoorstellen die het sluiten van de nutriëntenkringloop mogelijk kunnen maken.


SOLIDairy. Zijn biologische en low-input melkveehouderij competitief?
SOLID melkveeEen generiek beleid voor zowel biologische en low-input melkveehouderij (LI) als voor high-input melkveebedrijven (HI) is geen goed idee, dat blijkt uit het Europese project SOLID. Binnen dat project ging ILVO op zoek naar een goede definitie van “low-input bedrijf”, naar verschillen in competitiviteit tussen LI en HI, en naar de impact van beleidsmaatregelen op LI bedrijven.

Welzijn wegen. Kunnen we het welzijn van vleeskippen op Vlaamse bedrijven efficiënt en betrouwbaar beoordelen?
ANASPAR vleeskippenToepassing van een bestaand Europees protocol is niet aan te bevelen als methode om het welzijn van snelgroeiende Vlaamse vleeskippen te beoordelen. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door ILVO in opdracht van de federale overheid. Het protocol maakt onvoldoende onderscheid tussen de bedrijven die beter en slechter presteren. Ook staat de onderlinge weging van welzijnsfactoren niet op punt, waardoor de gevoeligheid voor belangrijke welzijnsproblemen zoals voetzoollaesies en kreupelheid onvoldoende is.


Fertiplus: biochar en/of compost als bodemverbeteraar?
FertiPlusILVO testte biochar, compost en een combinatie van beide in een reeks composteer-, pot- en veldproeven. Het toevoegen van biochar aan het begin van een compostering zorgde voor een sneller composteringsproces met minder nutriëntenverliezen en uitstoot van broeikasgassen. In potproeven kon biochar bij aardbei en compost bij aardappel de ziekteweerbaarheid verhogen. In het veld bleek compost dan weer het middel bij uitstek om het koolstofgehalte en de bodemkwaliteit op korte termijn te verhogen zonder aanleiding te geven tot extra nutriëntenverliezen.

Van kist naar kuip. Het Qualitubfish project.
transport van visVis transporteren in tubs of kuipen in plaats van in viskisten heeft zo zijn voordelen, dat blijkt uit onderzoek van ILVO in opdracht van de Vlaamse Visveiling. In plaats van in kleine kisten met ijs, wordt vis in grote volumes vervoerd in gekoeld water met een toplaagje ijs. Tijdens het onderzoek bleek de bewaring van de vis in tubs uitstekend en zelfs ietsje beter dan in viskisten, maar de bewaring in tubs beïnvloedde ook het watergehalte van de vis. De temperatuurverschillen – en schommelingen in de tubs bleken beperkt. Op basis van het onderzoek formuleerde ILVO aanbevelingen voor het gebruik van tubs.

Kiemvrije biestmelk? Reductie van Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) in runderbiestmelk
Kiemvrije biestmelk?Bij biestmelk die geïnfecteerd is door Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP), kan 90% van de kiemen verwijderd worden via behandeling op de hoeve via stremmen. Bij een behandeling op locatie op basis van centrifugatie loopt dat op tot 98%. Bij beide methodes blijven de hoeveelheden voor het kalf levensnoodzakelijke bioactieve eiwitten op peil, terwijl het voorkomen van darminfecties sterk wordt beperkt.

In de startblokken

Een manier om dysbacteriose te controleren? Positief effect van zink op de darmgezondheid bij vleeskippen.
kuikzink vleeskippenILVO en UGENT ontrafelen in een 4-jarig onderzoeksproject de impact en het werkingsmechanisme van zink ter hoogte van de darm bij vleeskippen. Enerzijds zal het verwerven van meer inzicht in het werkingsmechanisme van zink toelaten om de darmgezondheid bij vleeskippen beter te garanderen, maar anderzijds zal het ook toelaten om beter te kunnen inspelen op de noden van de vleeskippen.


Veerkracht, efficiëntie, welzijn en biodiversiteit: Europese uitdagingen voor de melkveesector
EuroDairySocio-economische veerkracht, efficiënt grondstoffengebruik, dierenwelzijn, en biodiversiteit, dat zijn de richtdoelen voor EuroDairy, een recent opgestart Europees netwerk, met Innovatiesteunpunt en ILVO als Vlaamse partners. Het project beoogt een verduurzaming van de Europese zuivelsector door het stimuleren en sneller verspreiden en toepassen van praktische innovaties.


In de kijker