Nieuwsgolf januari 2017

Bij de overgang naar het nieuwe jaar blikken we terug op recente prestaties en kijken we vooruit naar nieuwe uitdagingen. ILVO blijft werken aan gezonde voeding, sierplanten zoals we ze graag zien, een efficiënte en duurzame productie van vlees en groenten, een leefbare visserij en nog veel meer. Onze beste wensen voor 2017 en veel leesplezier!

Heet van de naald

Rassenproeven op kuilmaïs onder de loep
rassenproeven maisBlijft de procedure voor de beoordeling van rassen kuilmaïs overeind als er rekening wordt gehouden met afrijping en inkuiling? En hoe kan je celwandverteerbaarheid en een stay-green eigenschap in rekening brengen bij de evaluatie van voederwaarde van kuilmaïs? ILVO-UGent onderzoekster Jolien Swanckaert onderzocht de validiteit van de huidige rassenproeven.


Aaltjesonderzoek helpt Ethiopische tomatenboeren vooruit
aaltjesonderzoek op tomaten in EthiopiëKennis over de verspreiding van wortelknobbelaaltjes in Ethiopië, het resistentieniveau van (lokale) tomatencultivars en het duurzaam gebruik van deze resistentie, dat is het resultaat van het onderzoek van ILVO-UGent medewerker Awol Seid. Deze kennis is meer dan welkom want wortelknobbelnematoden zijn in Ethiopië en in andere tomaten producerende gebieden een belangrijke oorzaak van opbrengstverliezen.


Oorzaken van verwondingen bij platvissen: eerste doorbraak in het onderzoek
verwondingen platvissenVerwondingen bij platvissen worden veroorzaakt door twee ziektekiemen, Vibrio tapetis en Aeromonas salmonicida, dat blijkt uit recente resultaten van UGent en ILVO. Belangrijk is wel dat dit enkel kan als de huid vooraf beschadigd is. Experimenten met blootstelling aan pulsen moeten de rol van de pulsvisserij bij het ontstaan van de verwondingen verder ophelderen.


Kreupelheid bij fokzeugen als gezondheids- en welzijnsprobleem
pootproblemen varkensILVO-UGent onderzoekster Elena Nalon verdedigde onlangs haar doctoraatsonderzoek “Lameness in sows: visual assessment and effects on mechanical nociceptive thresholds”. Tijdens haar onderzoek zocht zij een antwoord op de vragen “Hoe kan je kreupelheid betrouwbaar meten? Zijn kreupele zeugen hypergevoelig voor pijn?


Tong in de Ierse Zee: kijken vissers en wetenschappers door dezelfde bril?
Tong in de Ierse ZeeDoor de opeenvolging van aanzienlijke TAC- en quotareducties sinds 2013 voor tong in de Ierse Zee en door de alsmaar verslechterende situatie, vrezen vissers het verlies van een belangrijke historische visgrond. Maar wordt de situatie in de Ierse Zee wel juist ingeschat? ILVO verzamelde extra gegevens via een wetenschappelijke survey aan boord van een commercieel vaartuig (i.e. een bedrijfssurvey), en ontdekte dat de klassieke surveygegevens wel degelijk een goede weergave zijn van de realiteit.

Degraderen om te upgraden: wat is het werkingsmechanisme van enzymen die niet-zetmeel polysachariden afbreken?
granenWelke bijdrage heeft elk van de 3 werkingsmechanismen van NSP-enzymen tot het verbeteren van de prestaties en de gezondheid van vleeskippen: 1) verlagen van de viscositeit, 2) opheffen van het kooi-effect en 3) prebiotische werking? Dit was de kernvraag van een O&O project uitgevoerd door ILVO in samenwerking met UGent en Agrimex. Daarbij werd getracht om de relatie tussen deze werkingsmechanismen en metabole parameters, prestatieparameters en de eigenschappen van het voeder te ontrafelen.

In de startblokken

Internet of Things in de Europese en Vlaamse landbouw en voeding
IOF logoAls één van de lead-partners in het Europese H2020 project Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020) werkt ILVO hard mee aan de grootschalige introductie van Internet of Things (IoT) in de Europese en Vlaamse landbouw en voeding. Op deze manier wordt ook in Vlaanderen de transformatie van landbouw en voeding naar slimme netwerken van geconnecteerde objecten ingezet.


Lekkere en kwalitatieve groente- en fruitsappen
appelsapBinnen het collectief onderzoeksproject HighQJuice gaat ILVO op zoek naar processtappen die toelaten hoogwaardige groente- en fruitsappen (of purees) met maximaal kwaliteitsbehoud te produceren. Daarbij worden innovatieve technieken voor vermalen, persen en pasteuriseren gecombineerd en worden de eindproducten beoordeeld op consistentie, samenstelling, smaak, kleur en microbiële eigenschappen.Compacte sierplanten zonder groeiremmers
compacte plantenILVO en UGent ontwikkelen co-cultivatie met Rhizobium rhizogenes als een innovatieve techniek om compact groeiende planten te verkrijgen bij uiteenlopende typegewassen. Naast evaluatie en optimalisatie van deze techniek wordt er ook ingezet op de uitbouw van een lerend netwerk om de nieuw verworven kennis snel bij de Vlaamse bedrijven te verspreiden en innovatie binnen de sierteeltveredelingssector te bevorderen.


Opsporing verzocht: plantentoxines in voedingssupplementen
toxines in voedingssupplementenWelke plantentoxines kunnen er in voedingssupplementen zitten? Welke zijn belangrijk en hoe spoor je ze op? Met het oog op de veiligheid van de consument ontwikkelt ILVO samen met CER Groupe gestandaardiseerde, gevoelige én betrouwbare methodologieën voor de opsporing van plantentoxines.Schimmelgroei op appel(producten) gevaarlijk? Biosynthese en mogelijke preventie van patuline
appelWelke invloed kunnen bepaalde omgevingsfactoren hebben op de groei van de schimmel Penicillium expansum en zijn productie van het mycotoxine patuline? Onder welke productie-omstandigheden blijft het stabiel en dus gevaarlijk voor consumenten van gecontamineerd appelsap en appelfruitleer? ILVO en INRA willen via een gezamenlijk doctoraatsonderzoek de biosyntheseweg van patuline verder ontrafelen en mogelijk preventieve maatregelen bestuderen.Sensoren in de melkveehouderij: kloof tussen ontwikkelaars en eindgebruikers dichten
Welke goede praktijken in verband met het gebruik van sensoren in de melkveehouderij bestaan er, en hoe leren de melkveehouders die best kennen? Zestien Europese onderzoekscentra waaronder ILVO, maar ook bedrijven en organisaties vormen het thematisch netwerk ‘4D4F”. Dit netwerk heeft als doel de kloof tussen ontwikkelaars en gebruikers sneller te dichten.

PASgeRUND: naar een Pragmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij
runderenHoe kunnen we ammoniakemissie beter opmeten op stalniveau? Kunnen we maatregelen uit de PAS-lijst verbeteren? Komen er nieuwe maatregelen in aanmerking voor de PAS-lijst? ILVO onderzoekt het samen met Inagro, de Hooibeekhoeve en het Innovatiesteunpunt. Uiteindelijk doel: bruikbare en effectieve emissiereducerende maatregelen.


In de kijker