Nieuwsgolf april 2017

Het is lente! ILVO rolt de tractors buiten, zet het zaaigoed klaar en ontfermt zich over kalfjes, biggen en kuikens. Intussen blijven de laboratoria op volle toeren draaien, worden er internationale netwerken gevormd en hoogwaardige wetenschappelijke publicaties geschreven. Lees er alles over in deze Nieuwsgolf!

Heet van de naald

Kunstmelk voor kalfjes. Dierprestaties bij gebruik van mageremelkpoeder en weipoederconcentraat in kalvermelk

kalfjePoeder van melkwei is even goed als mageremelkpoeder in kunstmelk voor Belgisch Witblauwe kalveren, maar wel goedkoper, dat blijkt uit ILVO-onderzoek naar de prestaties van kalfjes die worden gevoed met 2 types kunstmelk.Stijgende koper- en zinkconcentraties en de mogelijke rol van scheepsverf

zink in zandConcentraties aan koper en zink in de zeebodem stijgen lokaal, dat blijkt uit metingen nabij baggerloswallen die al sinds 1979 door ILVO worden uitgevoerd. De stijging die werd waargenomen over de periode 2004-2014 werd mogelijks veroorzaakt door het gebruik van deze zware metalen in antifouling, scheepsverf die begroeiing tegengaat. Aanvullend onderzoek in de havens van Nieuwpoort en Oostende legde bovendien grote verschillen bloot tussen de havens, gerelateerd aan verschillen in milieumaatregelen tussen onderhoudsplaatsen voor boten en schepen.

“Verdwaalde” antibiotica in varkensvoeder. Impact van kruisbesmetting van diervoeders met antimicrobiële middelen op de resistentieontwikkeling

varkenHet risico op kruiscontaminatie van antibiotica, en vooral van tetracyclines, is reëel en het gevolg van versleping in de veevoederfabriek, tijdens transport of op het varkensbedrijf. Dat bleek al snel tijdens het verloop van de studie CrossContam, uitgevoerd door ILVO, UGent en CODA in opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Intussen zijn nog strengere maatregelen van kracht geworden met betrekking tot de productie en toediening van gemedicineerde voeders.

Pulsvisserij op garnalen: goede resultaten, verdere verfijning

pulsvisserij op garnalenDe efficiëntie van de garnalenpuls wordt nog maar eens bevestigd door de resultaten van vangstvergelijkingen op de O 82, met 15% meer consumptiegarnaal. Een reductie van de bijvangst blijkt sterk afhankelijk van het aantal klossen op de pees.Aaltjes in Syrische graanvelden. Nauwkeurige identificatie en kwantificatie met moleculaire technieken, en screening voor resistentie in tarwe.

aaltjes in Syrische graanveldenEen snelle opsporing van verschillende soorten graanparasiterende aaltjes in Syrië én een sprong vooruit in de veredeling naar resistente tarwe, dat is het resultaat van het onderzoek van ILVO-UGent medewerker Fateh Toumi. Hij ontwikkelde een methode om aaltjes nauwkeurig en in één dag moleculair te identificeren en kwantificeren. Bovendien zocht en vond hij resistentiekenmerken in nieuw genetisch materiaal van tarwe.


In de startblokken

Biggen met ballen. Duurzaam varkens produceren via immunocastratie?

biggen met ballenAlhoewel immunocastratie van jonge mannelijke varkens een veelbelovend alternatief blijkt voor chirurgische castratie, blijft een grootschalige toepassing uit. Via het project SusAn willen Europese partners achterhalen hoe het houden van immunocastraten economisch rendabel én sociaal aanvaardbaar kan worden.


Food From Food: voedingsingrediënten uit plantaardige reststromen

preiGebak met preivezels? Pastasaus met wortelkleurstof? Via het project Food From Food willen ILVO en partners natuurlijke ingrediënten distilleren uit reststromen van groenten en fruit. Op die manier wordt verspilling tegengegaan en kunnen restproducten meer geld opbrengen.


Rundvlees aan de waslijn? Kwaliteitscriteria voor ‘dry-aged’ rundvlees

rundvlees aan de waslijnWat is de sensorische meerwaarde van ‘dry-aged’ rundvlees? Hoe zit het met de microbiologische veiligheid ervan? Wat zijn de ideale procesomstandigheden om een kwaliteitsvol en veilig product op de markt te kunnen brengen? Onderzoekers van het OPTIDRYBEEF consortium zoeken het uit.
Vreemde soorten in de bijt? Invasieve exoten in België opsporen en opvolgen.

vreemde soortenBiologische invasies opvolgen met behulp van open data en open source software? Snel en automatisch nieuwe exoten detecteren? Het volledige exotenregister voor België op één plaats? Het recent goedgekeurde BRAIN-project TrIAS wil hier werk van maken.Veilig vlees? Strategieën voor het beheersen van pathogenen en gebruik van indicatorkiemen in de versvleesketen.

veilig vlees?Een betere beheersing van Salmonella en Listeria monocytogenes bij alle actoren in de versvleesketen, dat is het doel van het pas opgestarte project SAFEMEAT. Daarbij slaan ILVO, UGent, KU Leuven, Flanders’ Food en een consortium van bedrijven de handen in elkaar om op wetenschappelijk basis actieplannen op te stellen, hygiënemaatregelen en productieprocessen aan te passen, reinigings- en desinfectiemethoden te optimaliseren, beheersplannen op te maken, en aanpassingen uit te voeren in de versvlees koudeketen.


Internationaal onderzoek naar voeding: Europese ERA netwerking stimuleert onderzoek naar een meer duurzame voedingsketen

SUSFOODEen duurzamere voedingsketen op termijn en op grote schaal, dat is de doelstelling van het Europese netwerk SUSFOOD, waarvan sinds kort het vervolgproject is gestart. De partners van SUSFOOD2, waaronder ILVO, zullen het internationaal onderzoek naar voeding stroomlijnen via gedeelde middelen, brede valorisatie en een intensieve doorstroom van onderzoeksresultaten.

In de kijker