Nieuwsgolf september 2020

In de startblokken

Fitte kalveren? Onderbouwde technische kennis moet opfok verbeteren met het oog op rentabiliteit en dierenwelzijn

Fitte kalverenGoede praktijken en concrete verbeteracties voor kalvermanagement in de melkveehouderij, dat is het doel van een nieuw project door ILVO, Inagro, Hooibeekhoeve en Diergezondheidszorg Vlaanderen. Het project werd opgestart naar aanleiding van recente, sub-optimale groeimetingen op Vlaamse melkveebedrijven.OPTIPLUIM: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding

mengteelt OPTIPLUIMDe zoektocht naar alternatieve (lokale) eiwitbronnen die kunnen ingemengd worden in pluimveevoeder gaat continu verder. Het gebruik van overzeese geïmporteerde soja kan immers moeilijk duurzaam genoemd worden. Via een 4 jaar durende VLAIO-LA-traject wil ILVO, samen met partners Inagro en proefhoeve Bottelare (HOGENT/UGent) de Vlaamse akkerbouwers, pluimveehouders en veevoederindustrie handvaten aanreiken voor het gebruik van lokaal geteelde, eiwitrijke vlinderbloemige gewassen.Eiwitten uit reststromen van zeewier en peulvruchten: via bioraffinage naar nieuwe waardeketens voor food en feed

ALEHOOPEen duurzame en goedkope oplossing voor het terugwinnen van biofunctionele en technologische eiwitten, dat is het doel van Europees project ALEHOOP, met ILVO als één van de 16 partners. Dit project voorziet een demonstratie op pilootschaal gericht op de extractie van goedkope voedingseiwitten door middel van een duurzaam en goedkoop proces, en dit op basis van reststromen van macroalgen en peulvruchten. De opgezuiverde eiwitten zullen worden gebruikt in de voedings- en diervoedersector.

Raywatch moet kennis over roggen vergroten, in functie van beter beheer en uitzondering op de aanlandplicht

Rog - Hans HillewaertVoor een beter beheer van roggen, zowel voor de bestandsraming als in het kader van de aanlandplicht, is er een dringende nood aan (veel) biologische gegevens en overlevingsdata. ILVO-onderzoekers gaan daarom gericht inschepen op commerciële zeereizen, in nauw overleg met vissers én gewapend met nieuwe technologieën.Opvallende resultaten

Uitzonderlijke ILVO-proef bewijst: Nieuwe rassen brengen aanzienlijk meer gras op dan oude rassen

nieuwe rassen brengen meer gras opMelkveehouders kunnen tot 20% meer gras (in droge stof) van hun land halen door te kiezen voor nieuwe rassen. Dat blijkt uit een uitzonderlijk grote vergelijkende rassenproef Italiaans raaigras, uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Niet alleen de opbrengst is opvallend beter, het gras van nieuwe rassen is ook beter verteerbaar voor de koeien en beter bestand tegen extreme weersomstandigheden en roest.


De pester van prei. Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma

schade aan preiplanten door larvenEen exacte identificatie, monitoring en gedetailleerde kennis over de levenscyclus en bestrijdingsmogelijkheden, dat is het resultaat van 4 jaar onderzoek naar de preimineervlieg. De larven van deze vlieg veroorzaken vraatgangen die de prei onverkoopbaar maken. ILVO, PCG, Inagro en PSKW werkten samen aan de geïntegreerde beheersing.


Testwerking eindberen mikt op meer dan 200 beren én een derde praktijkbedrijf in 2020

Testwerking eindberen - jaarverslag 2019In 2019 werden binnen de Testwerking eindberen kraamstalparameters, karkasresultaten en voederconversie- en groeiresultaten verzameld van nakomelingen van meer dan 100 bijkomende eindberen, zo blijkt uit het net verschenen jaarverslag. Dat brengt het totale geteste aantal op bijna 200, en betekent een gevoelige verbetering van de data achter de interactieve tool voor eindbeerselectie, en dus ook een preciezer advies voor managementkeuzes in functie van genetica. De werking wordt verder uitgebreid in 2020, met nog meer beren en idealiter ook met een derde praktijkbedrijf.

Duurzame kustverdediging: Coastbusters inspireert

CoastbustersOnze kust wapenen tegen klimaatverandering met op de natuur geïnspireerd design, dat is het uiteindelijke doel van het projectconsortium van Coastbusters. De resultaten van de eerste 3 jaar onderzoek zijn gebundeld in het pas verschenen rapport. Verder onderzoek, onder de noemer Coastbusters 2.0, bouwt verder op veelbelovende resultaten met mosselbanken.

Lokale Europese diversiteit verandert aan snel tempo

Biodiversiteit EuropaDe biodiversiteit in Europa is niet aan het verdwijnen, maar lokale veranderingen vinden aan een snel tempo plaats. Dat blijkt uit een pas in Nature Communications gepubliceerde Europese studie gebaseerd op 161 lange-termijn series van biologische data, zowel van op het land als in zee. Vlaamse data werden aangeleverd door ILVO, INBO, VLIZ en Universiteit Hasselt.

In de kijker

5G in landbouw en voeding Vijf maal GEZONDHEID als baken voor het ILVO onderzoek

5G in landbouw en voedingILVO schakelt een versnelling hoger in zijn geïntegreerd onderzoek voor landbouw, visserij en voeding. In de vernieuwde onderzoeksstrategie die momenteel wordt uitgewerkt plaatst het onderzoeksinstituut zijn onderzoeksinspanningen onder de noemer van een vijfvoudige gezondheid van het agrovoedingssysteem:

  • gezonde primaire productie (en vangst)
  • gezonde voedselverwerking,
  • gezonde socio-economische relaties,
  • gezonde consumptiepatronen
  • en een gezonde omgeving.

“We zijn net geconfronteerd met een gezondheidscrisis. De ambitie is om in ons eigen onderzoeksveld te werken aan een systemische gezondheid van de agrovoedingsketen.”

Eerste grootschalig AGRO-ECOLOGISCH PROEFPLATFORM in Vlaanderen gelanceerd Versnelde kennisopbouw m.b.t. duurzame landbouwpraktijk

AEEPBij het kasteel van het Oost-Vlaamse Hansbeke (Deinze) hoort zo’n 50 hectare landbouwgrond. ILVO (het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek) heeft daarover een veelbelovende samenwerkingsovereenkomst gesloten met de mede-eigenaar-bio-teler Felix de Bousies (bedrijf PHAE) en met landbouwconsulent en -onderzoeker Alain Peeters (RHEA).
Doel is om van het hele domein een proefplatform voor agro-ecologisch onderzoek te maken, parallel aan de gewone exploitatie als biologisch landbouwbedrijf. De theoretische principes van agro-ecologie worden in de dagdagelijkse praktijk gebracht, en via experimenten, veldproeven, innovatieve technieken en intensieve wetenschappelijke monitoring krijgen de onderzoekers snel zicht op de beste systemen en praktijken. Die worden vervolgens gedeeld in de hele landbouwsector.

Horti-BlueC Nieuwsbrief 2020: beslissingsmodel voor het verwerken van biomassareststromen tot bouwstenen voor duurzame teeltsubstraten voor de tuinbouw

beslissingsmodelBinnen het Europese Horti-BlueC project ontwikkelde ILVO een beslissingsmodel om te komen tot duurzame en circulaire teeltsubstraten. Met dit instrument worden voor meerdere organische afvalstromen de verschillende opties voor verwerking tot CO2 meststof en grondstoffen voor teeltsubstraten voorgesteld. Via dit model is de uit het project bekomen informatie over de reststromen, verwerkingsprocessen en resulterende producten beschikbaar.


De koe verdwijnt, de lama verschijnt

lamaRecent verscheen een diepgaand artikel in het magazine Trends over de stijgende prijzen van Vlaamse landbouwgronden, een landbouwtrend die bij ILVO-onderzoek steeds meer aandacht krijgt. Anna Verhoeve van ILVO geeft uitgebreid duiding bij het toenemend gebruik van landbouwgrond voor hobbydieren zoals lama’s, pony’s of struisvogels door kapitaalkrachtige kopers die de prijzen van de landbouwgronden snel opdrijven. Lees meer via https://trends.knack.be/economie/magazine/de-koe-verdwijnt-de-lama-verschijnt/article-normal-1633917.html


Enquête peilt naar arbeidsveiligheid in de landbouw

arbeidsveiligheid landbouwPrevent Agri en ILVO hebben een grootschalige enquête gelanceerd om bij landbouwers te polsen naar de arbeidsveiligheid op hun bedrijf. “Momenteel beschikken we niet over wetenschappelijke cijfers over dit thema, terwijl arbeidsongevallen wel een enorme impact hebben op het reilen en zeilen van een landbouwbedrijf”, klinkt het. Prevent Agri en ILVO willen met de resultaten aan de slag gaan om hun begeleiding waar nodig bij te sturen en om een langetermijnbeleid over veiligheid op landbouwbedrijven uit te werken.

Zoekt u voor ons HOP MANNETJES? Waar groeien er mannelijke hopplanten?

mannelijke bloeiwijze hopHOP kent u?
De planten met de ‘hopbellen’ zijn de vrouwelijke planten. Een groep onderzoekers is nu echter geïnteresseerd in de vindplaats van MANNELIJKE hopplanten, in gans België.


ILVO begeleidt voedingsbedrijven in de bestrijding van Listeria monocytogenes en Salmonella

ListeriaDe grootste aandacht gaat daarbij naar Listeria monocytogenes en Salmonella stammen die persisterend aanwezig zijn in het bedrijf. Via de analysetechniek van WGS (whole genome sequencing) en de inzet van internationale databanken kunnen zij meer dan vroeger immers een bedrijf aanduiden als veroorzaker van een voedseluitbraak. Begrijpelijk dus dat voedingsbedrijven deze Listeria monocytogenes en Salmonella problematiek willen beheersen. ILVO kan daarin begeleiden. Naast ‘on the floor’ support, heeft ILVO ook alternatieve methoden voorbereid, die zonder koppeling aan internationale databanken persisterende Listeria monocytogenes en Salmonella stammen binnen een bedrijf kan onderscheiden van passanten. Alles wijst erop dat dit een goede basis is voor een oplossing op maat.

Kust en Klimaat, gids voor gebiedsgerichte aanpak’

Kust en KlimaatKlimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen zijn nu samengebracht in een handige gids, www.topkustzone.be. Het is een initiatief van het Vlaams Departement Omgeving, het team van de Vlaamse Bouwmeester en verschillende overheidsinstanties, waaronder ILVO.
Vlaams minister Hilde Crevits legt de eerste steen van de InnovOcean Campus in Oostende

InnovOceanOostende – Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft onlangs de eerste symbolische steen gelegd van de nieuwe InnovOcean Campus van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De gloednieuwe state-of-the-art InnovOcean Campus op de Oosteroever in Oostende moet het marien onderzoek een boost geven. Met de bouw van de campus gaat een investering van 20 miljoen euro gepaard. Herbeleef de ceremonie via deze aftermovie.

Video

De andere kip - PlattelandsTV

De andere kip - Evelyne Delezie

Kippen kweken met meer aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid? Project "De andere kip" bekeek alle aspecten van de productie, samen met alle spelers van de keten. Dit project is een samenwerking tussen ILVO, Inagro vzw, Universiteit Gent, het Proefbedrijf Pluimveehouderij, en de Landsbond Pluimvee.

De volledige reportage is te bekijken op https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/tournee-provinciale-west-vlaanderen-andere-kip

Weidemelk - PlattelandsTV

Weidemelk - Leen Vandaele

In Vlaanderen is weidemelk is aan een sterke opmars bezig. Weidemelk is melk van koeien die een deel van het jaar grazen op de weide. Minstens 120 dagen per jaar en 6 uur per dag.

De volledige reportage is te bekijken op https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/ilvo-weidemelk

Abonneren op onze nieuwsbrief?

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over ILVO?

Abonneer je dan op onze ILVO nieuwsgolf.