Nieuwsgolf oktober 2020

In de startblokken

Crisisbeleid bij pandemieën: ontwikkeling van een intelligente set tools

virusVoorspellende modellen, vroege waarschuwingssystemen en draagbare testtoestellen, dat zijn enkele van de tools die nodig zijn voor de beheersing van pandemieën. Een aantal van die tools zullen ontwikkeld worden binnen het grootscheepse project STAMINA. ILVO focust daarbij op snelle detectie van opkomende ziektes.


Meervoudig ruimtegebruik op zee? SYMAPA mikt op een synergie tussen maricultuur en passieve visserij

zeewierIs het OF wilde vis vangen OF zeevruchten kweken, of kunnen allebei de activiteiten gecombineerd worden op hetzelfde stukje Noordzee? Project SYMAPA vormt een proefopzet waarbij de mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik worden bestudeerd, en is uniek in de wereld.Zeebaarzen met zenders onthullen bewegingspatronen

zeebaars ficheDe zorgwekkende toestand van het Noord-Europese zeebaarsbestand noopt tot een beschermend beleid, maar er is op dit moment nog te weinig kennis over de ecologie van de soort. ILVO, VLIZ en UGent gingen daarom aan de slag met zenders en ontvangers. Analyse van de opgevangen signalen van gezenderde vissen moet het leefgebied en migraties van zeebaars in kaart brengen.


Agroforestry in Vlaanderen: haalbare financierings- en verdienmodellen

Agroforestry 2025Het verhogen van de toepasbaarheid van agroforestry als systeem binnen de Vlaamse landbouwsector, dat is het doel van VLAIO-project AGROFORESTRY 2025. Er wordt gezocht naar ontwikkelingspaden voor agroforestry in het economische en institutionele landschap, en dus naar haalbare financierings- en verdienmodellen.Vruchtvliegen in buitenlandse vruchten: snelle detectie bij grenscontrole

larven vruchtvliegen in fruitEen snelle identificatiemethode voor de Middellandse Zee-vlieg, dat is het doel van project TEPHRIFAST. De ontwikkeling van die methode moet helpen om de verspreiding via met vruchten meeliftende exotische insectensoorten in te dijken.Opvallende resultaten

De zeewier-, oester- en mosselkweek op de Belgische Noordzee komen een stapje dichterbij

oesters value@seaDe kweek van zeewier en schelpdieren in de Belgische Noordzee is op biologisch vlak haalbaar, zo blijkt uit onderzoek van de UGent, het ILVO, Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group, DEME Group, Lobster Fish, OD Natuur en Sioen Industries. De economische haalbaarheid hangt af van het oplossen van technische uitdagingen.
Na twee jaar van experimenteren en onderzoek stellen wetenschappers en bedrijven de resultaten voor van onderzoeksprojecten naar aquacultuur op twee locaties: dichtbij de kust van Nieuwpoort (oesters, zeewier en sint-jacobsschelpen – project Value@Sea) en verder op zee, in de Belgische windmolenparken (mosselen – project Edulis).

Alternatieven voor onverdoofd gecastreerde varkens vinden stilaan ingang in Europa. “Variëteit is een voordeel, en de consument lust de alternatieven wel.”

productiemethoden mannelijke varkensEr is niet één beste alternatief voor onverdoofde chirurgische castratie bij biggen. Afhankelijk van het gewenste vleesproduct en de marktvraag, zijn zowel immunocastratie als verdoofde chirurgische castratie als niet castreren in combinatie met werkbare berengeurdetectietools valabele opties die in Europa naast elkaar kunnen bestaan. Consumenten staan er alvast niet huiverig tegenover. Dat is de conclusie van een Europees netwerk (COST IPEMA) rond alternatieven voor biggencastratie waaraan ILVO, andere kenniscentra en stakeholders uit gans Europa deelnamen.

Haalbare bedrijfsstrategieën om berengeur te reduceren

berengeurEen optimaal sensorisch detectieprotocol voor berengeur en aantoonbare reductie-effecten van aangepast voeder en immunocastratie op het voorkomen van berengeur, dat is het resultaat van het doctoraat van Evert Heyrman, onderzoeker aan ILVO, UGent en KU Leuven. Het onderzoek toonde aan dat het risico van berengeur - dat voorkomt wanneer chirurgische castratie achterwege wordt gelaten - niet volledig geëlimineerd wordt door welke reductiestrategie ook. Hierdoor blijft het toepassen van een geschikte detectiemethode in het slachthuis de meest kritische factor voor een succesvolle transitie naar een varkenshouderij zonder (onverdoofde) chirurgische castratie.

Zinkbron heeft effect op prestaties, darmgezondheid en vleeskwaliteit bij vleeskuikens

vleeskuikenEen optimale darmgezondheid is van cruciaal belang voor een goede groei van pluimvee in het algemeen, en van vleeskuikens in het bijzonder. Door verscheidene factoren, zoals klimaatverandering en hogere omgevingstemperaturen, komt die darmgezondheid echter meer en meer onder druk te staan. Zinksupplementen kunnen hierbij ondersteuning bieden. Van het essentiële sporenelement zink is immers geweten dat dit een rol speelt in veel biologische processen, maar zink kan in verschillende vormen worden toegediend. ILVO/UGent-onderzoekster Annatachja De Grande onderzocht in haar doctoraat of de zinkbron (anorganisch of organisch) een effect heeft op darmmorfologie, technische prestaties en vleeskwaliteit. Ze kwam tot de conclusie dat de beste resultaten, zeker in stressperiodes, bereikt werden wanneer een organisch zink-aminozuurcomplex werd toegediend via het vleeskuikenvoeder.

Energiebesparing bij serreteelt paprika via nieuw schermsysteem

Glitch serreteeltMet nieuwe dag- en nachtschermen kon dit teeltseizoen 63% energie worden bespaard bij de teelt van paprika, dat melden onderzoekers van ILVO en het Proefcentrum Hoogstraten. Zij ontwikkelen/passen klimaat-neutrale technieken toe in de serreteelt binnen het Vlaams-Nederlandse project GLITCH.

In de kijker

Peulvruchten succesvol in de steigers in Vlaanderen. Animo om ze te telen, te verwerken en te eten is groot

kikkererwtPeulvruchten hebben toekomst in Vlaanderen. De vraag bij consument en retail stijgt, alle schakels in de keten zijn lokaal aanwezig en de eerste teeltervaringen zijn veelbelovend. Bovendien is het enthousiasme om ermee aan de slag te gaan bij alle partijen groot. Dat blijkt heel duidelijk uit een contactdag die ILVO organiseerde in samenwerking met Inagro, UGent en HOGENT. Jana Baeyens (ILVO): “Het komt er nu op aan om de teelttechniek verder onder de knie te krijgen en lokale ketens op te zetten. Want alle basisvereisten om de teelten te doen slagen, zijn aanwezig.”

Met drones naar de zeebodem? Word partner binnen cSBO Sea Drone

zeesterren op de zeebodemILVO, VLIZ, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent, als partners binnen de Blauwe Cluster, zoeken deelnemers voor de gebruikersgroep rond het project 'een zwerm zeedrones'. Binnen dit project ontwikkelt men een sensor om levende organismen in en op de bodem te detecteren. Dit opent mogelijkheden voor autonome monitoring en een volledig innovatieve vorm van visserij.

Schol, vis van het jaar 2020

scholSchol wordt door VLAM uitgeroepen tot vis van het jaar 2020. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO gaf daarvoor een positief advies op basis van de status van de visbestanden en de positieve evolutie in de visserij. De schol aangevoerd door onze vissers komt namelijk vooral uit de Noordzee, het Skagerrak en het Engels Kanaal, en die bestanden verkeren in goede gezondheid, met een goede voortplantingscapaciteit en een visserijdruk op duurzaam niveau.

Aan de slag in de Food Pilot – 35 inspirerende bedrijfsrealisaties

Food PilotSinds 2011 kunnen voedingsbedrijven in de Food Pilot terecht voor onderzoek en begeleiding voor het ontwikkelen van nieuwe voedingsproducten of verbeteren van hun processen. Deze proeffabriek met labo’s en voedingsexperten, van ILVO en Flanders’ FOOD, wordt op heden erg druk bezocht. Daarvan getuigt de brochure met 35 bedrijfsrealisaties.

Video

Het VISTools project

Vissersvaartuigen als dataplatformen: het VISTools project. Vissers en wetenschappers werken via geautomatiseerde sensortechnologie aan toegankelijke, informatieve tools voor de vissers, zowel aan boord als online. Dit project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Video door de Blauwe Cluster.

Chickenstress doctorandi vieren werelddierendag

Het ChickenStress European Training Network (ETN) brengt 20 partners van onderwijs en industrie samen, waaronder Hendrix Genetics en Vencomatic (twee grote leveranciers van de mondiale eierindustrie). Het netwerk traint toekomstige leiders in verscheidene wetenschappelijke studies om eierproducenten te helpen de best mogelijke welzijnsnormen voor kippen te bereiken. De ChickenStress doctorandi vieren de werelddierendag door hun inzichten te delen over stress bij kippen, hoe ze een impact kunnen hebben op dierenwelzijn en hoe ze hopen bij te dragen aan een beter welzijn van de leghennen.

Agenda

Vacatures

Bekijk onze lopende vacatures.

Abonneren op onze nieuwsbrief?

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over ILVO?

Abonneer je dan op onze ILVO nieuwsgolf.