Atlantische heilbot - Hippoglossus hippoglossus (2016)

Atlantische heilbot - Hippoglossus hippoglossus (2016)