Pers en media

Nieuwtje

Interreg 2zeeën project BioBoost uit de startblokken

Negen onderzoekspartners, uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk brengen hun kennis samen om nieuwe toepassingen voor de bio-economie te vinden voor de restproducten uit de tuinbouwsector. In Vlaanderen participeren ILVO, Inagro en Vives. Het project in kwestie heet BioBoost. Het lo...

ILVO persbericht

Europese biologische groentenserres met meer agro-ecologische praktijken

EU-onderzoeksproject Greenresilient, met ILVO & PCG als Belgische partner, start in 8 Europese landen. Glastuinbouw is een zeer intensief teeltsysteem dat ook buiten het groeiseizoen en in elk type klimaat gewassen produceert. In het zopas gestarte driejarige CORE Organic Cofund ERA-NET-project...

ILVO persbericht

Multifunctionelere inzet houtkanten, grasstroken en extensief graslandbeheer

Hoe gewasopbrengst, ecosysteemdiensten en biodiversiteit op elkaar afstemmen? Voor het eerst is de impact van een houtkant, een grasstrook of van natuurgericht graslandbeheer globaal bestudeerd. Het gecombineerd effect op zowel de gewasopbrengst, de biodiversiteit als op diverse mogelijke ecosyste...

ILVO persbericht

Neveneffectstudie van garnalen-pulsvisserij levert geruststellende resultaten

De pulsen (of minieme elektrische prikken) die men toepast in de garnalenpulsvisserij veroorzaken géén misvormingen bij visseneitjes en - larven. De eitjes en larven ontwikkelen zich normaal en in de experimenten is er slechts in zeer kleine mate extra uitval gemeten in de jonge levens...

ILVO persbericht

Onafhankelijke digitale vergelijkingstool helpt varkenshouders bij keuze van juiste eindbeer

Voor het eerst kunnen de Vlaamse varkenshouders zelf ‘testaankoopcijfers’ over berensperma raadplegen. Om meer transparantie en onafhankelijkheid te bieden bij de keuze van de eindbeer lanceert ILVO daarvoor een interactieve tool. “De nieuwe tool toont snel en interactief welke de...

ILVO persbericht

Wereldconferentie op ILVO biedt duidelijkheid over patenten op planten

ILVO Plant ontvangt een 100-tal vertegenwoordigers uit de internationale sier- en fruitteeltveredeling voor jaarlijkse CIOPORA-conferentie Na jaren van onzekerheid en discussie over wat nu wel of niet te patenteren is in de plantenwereld, heeft het Europees Octrooibureau (EPO) duidelijkheid geschap...

ILVO persbericht

Klimaatexperts ILVO lanceren website en wijzen op potentieel van agrarische klimaatbuffers

ILVO lanceert een website over klimaatslimme landbouw en klimaatonderzoek: www.ilvo.vlaanderen.be/ELK. Alle achtergrondinformatie, kennis en lopende onderzoeksprojecten van het ILVO Expertisecentrum voor Landbouw en Klimaat (ILVO-ELK) staan er gebundeld. Dat is bekend gemaakt op de ILVO-studieda...

ILVO persbericht

ILVO steunt initiatief “Vraag voor de Wetenschap?“

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO steunt het initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek om voor het eerst een wetenschapsagenda voor Vlaanderen op te maken. Bedoeling daarbij is om de gewone burger en het middenveld te laten formuleren welke (onderzoeks)vrage...

ILVO persbericht

BUXUSMOT beheersen? Wat is de beste aanpak? En waar is de informatie?

Een correcte en efficiënte aanpak kan de plaag van de buxusmot onder controle houden. De kennis over de schadelijke exoot wordt voortaan beter ontsloten en er gebeurt nog extra onderzoek door ILVO en PCS. Dat zegt de partnergroep rond de buxusmot waarin ILVO, PCS en AVBS samenwerken met de Land...

ILVO persbericht

Van ideaal opgevolgd vaarskalf naar een fittere, meer productieve en efficiëntere koe?

ILVO start nieuw VLAIO-onderzoeksproject ‘JongLeven’ In de melkveehouderij moet een jonge vaars - als alles goed gaat - in theorie op 24 maanden niet alleen fit en volgroeid zijn, maar ook al een eerste keer afkalven. In de praktijk blijkt die termijn niet te worden gehaald. Elke maand ...

Pagina 1 van 92Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

GA