Pers en media

ILVO mededeling nr 109

Biological and chemical effects of the disposal of dredged material in the Belgian Part of the North Sea (licensing period 2010-2011)

Gert Van Hoey

ILVO mededeling nr 108

Vlarisub-ringtest november 2011

Bart Vandecasteele

Nieuwtje

VITO en ILVO onderzoeken fijn stof in landbouw

De uitstoot van fijn stof vormt een belangrijk milieuprobleem in Vlaanderen. Nog elk jaar worden de normen voor daggemiddelde concentraties van PM10 overschreden. Het overgrote deel van dit fijn stof is afkomstig uit het buitenland, maar ook Vlaamse emissies dragen in belangrijke mate bij. Voor de l...

Boek

Agrarische Architectuur - sleutel voor de toekomst

Het beeld van het landbouwbedrijf in het Vlaamse landschap evolueert de laatste decennia sterk. De karakteristieke, streekgebonden hoeves maken plaats voor meer uniforme agro-industriegebouwen, met een tendens om op steeds groter wordende schaal te werken...

ILVO mededeling nr 107

Bio- en bio-relevant onderzoek

Lieve De Cock

VILT

Onderzoek | Duurzaamheidsdiscours: Meer dan één visie op duurzaamheid van landbouw en platteland

Stakeholders hanteren aanzienlijk verschillende definities en percepties ten aanzien van ‘duurzaamheid van landbouw en platteland’. Dat is de conclusie van een verkennend onderzoek van de eenheid Landbouw en Maatschappij van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). De vraag naar soc...

ILVO persbericht

Melkveecafés over ondernemerschap

De ‘ondernemersscan’ van ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) is door de bedrijven zelf (in dit geval melkveehouders) als een interessant werkmiddel bestempeld om ervaringen uit te wisselen en mogelijkheden tot verbetering te vinden. Dat bleek tijdens het 8ste melkveecafé. Het s...

ILVO persbericht

Visbederf ontrafeld: naar een betere houdbaarheid en kwaliteit van vis

Doctoraat Katrien Broeckaert: "Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp." De mechanismen die vis doen stinken en bederven verschillen van vissoort tot vissoort, omdat er telkens andere sets van microbes, zogenaamde SBO’s (sp...

ILVO mededeling nr 104

Van bedrijfsrisico naar sociaal economisch risico bij landbouwgezinnen

Erwin Wauters

Wonderzoeker

Wetenschappelijk landbouwnieuws - winter 2011

Speuren naar mycotoxines in maïskuilvoeder - Een toets voor Japanse roest op chrysant - Risicobeheersing met ARAMIS

Pagina 99 van 111Eerste   Vorige   94  95  96  97  98  [99]  100  101  102  103  Volgende   Laatste