Pers en media

ILVO persbericht

Doctoraat over slateelt in serre: grondiger kennis van bodempathogenen in de serrebodem biedt kansen voor meer succesvolle geïntegreerde beheersing

In de intensieve serreteelt van kropsla kan de juiste identificatie van aanwezige bodempathogenen én de pas verworven inzichten in hun beschadigingskracht helpen om de slaplanten gezond groot te krijgen met minder pesticiden. Dat is de hoopgevende conclusie in het ILVO-UGENT doctoraat dat Jol...

Boer & Tuinder

Heeft sorghum potentieel als voedergewas?

Bij ILVO loopt onderzoek dat antwoorden moet geven op bovenstaande vraag. Sorghum is een Afrikaans graangewas met enkele interessante kenmerken. Het is erg geschikt voor teelt onder droge omstandigheden, maar kan als voedergewas op dit moment bij ons nog niet concurreren met maïs.

ILVO persbericht

Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Veelbelovende resultaten geboekt bij maïsplanten met koude-stress en schimmelinfectie.

Bacteriën die maïsgroei onder koude temperaturen kunnen verbeteren én bacteriën die de gevolgen van een schimmelinfectie met Rhizoctonia solani kunnen beperken, die werden via de techniek van metabarcoding ontdekt door ILVO-VIB onderzoekster Stien Beirinckx. Met die kennis kunn...

VIB persbericht

VIB-veldproef met maïsvariëteit moet droogtetolerantie in de praktijk nagaan

Gent, 14 mei 2020. VIB-onderzoekers onder leiding van Dr Hilde Nelissen en Prof Dirk Inzé starten vandaag een veldproef met een maïsvariëteit die beter aangepast is aan de droogte.

ILVO persbericht

ILVO doet voor het eerst voederproeven met algen bij vlees- en legkippen

Zijn kippen, en hun vlees of eieren, gebaat bij toevoeging van algen aan het voeder? Hoewel de focus van het ValgOrize-project ligt op duurzaam en kwalitatief geproduceerde, lekkere algen voor menselijke consumptie, bekijken onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzo...

Nieuws

Eerste Soilcom nieuwsbrief

Soilcom is an Interreg North Sea Region project. Started in 2019. We will provide North Sea Region practitioners involved in compost production and use with tools to develop and implement new quality compost products for specific uses, as economically and environmentally effective soil improvers. T...

Landbouwleven

Vijf jaar varkenscampus

Vijf jaar varkenscampus: Ideale combinatie van onderzoek en onderwijs Varkenscampus komt tegemoet aan vragen uit de praktijk

Boer & Tuinder

Aardappelen inschakelen in rundveevoeding

Aardappelen in het rundveerantsoen. Vleesvee in de afmestfase.

ILVO persbericht

Effecten Coronacrisis op individuele landbouw-, tuinbouw- en sierteeltbedrijven? ILVO lanceert enquête.

Op vrijdag 13 maart 2020 vanaf middernacht gingen drastische maatregelen in om de verspreiding van COVID-19, het zogenaamde coronavirus, tegen te gaan. Op 17 en 27 maart volgden er verscherpte regels en verlengingen. Sinds een goede maand leeft iedereen in een nieuwe realiteit. Die nieuwe realiteit ...

Nieuws

Gezocht: varkensbedrijven voor onderzoeksproject DIGIVAR

Hebt u een varkensbedrijf? Dan nodigt het ILVO u uit om mee te werken aan ons nieuwe onderzoekproject DIGIVAR. Met deze studie willen we nagaan of de stikstof- en fosforuitstoot van uw bedrijf eenvoudiger en nauwkeuriger kan berekend worden.

Pagina 4 van 117Eerste   Vorige   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste