Pers en media

ILVO mededeling nr 83

Het IFCN als analysekader voor de melkveesector in Vlaanderen

Erwin Wauters

ILVO persbericht

Nieuw consortium ‘Technopool Sierteelt’ stelt zich voor aan sierteeltsector

Vier sierteelt‐gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan intensief samen binnen één kennisnetwerk. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt’ hebben ze een consortium opgericht. De 4 samenwerkende initiatiefnemers zijn ILVO (Instituut voor Landbouw‐en Visserijonderzoek) , UGent, HoGent e...

ILVO persbericht

Doctoraat Ambroos Stals - Detectie van norovirussen in fruit en kant-en-klaar slaatjes & broodjes

Titel doctoraat: Moleculaire detectie van norovirussen in kant-en-klare levensmiddelen en fruitproducten De verdediging vindt plaats op donderdag 3 februari om 16.00u in de Academieraadzaal, lokaal A 0.030 Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure links 653, 9000 Gent.

ILVO persbericht

Aardappelveldproef neemt belangrijkste eerste horde

Gent, 26 januari 2011. De Bioveiligheidsraad heeft een positief advies gegeven voor de veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen die bestand zijn tegen de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthora infestans.

ILVO persbericht

Doctoraat DAVY PERSOONS: 'Antibioticumgebruik en -resistentie in de Belgische braadkippenproductie'

Op 75 procent van de onderzochte braadkippenbedrijven zijn antibiotica gebruikt tijdens de bestudeerde productierondes. Meestal ging het om amoxicilline, tylosine en trimethoprim-sulfonamide. De gebruikte hoeveelheden waren aanzienlijk: De onderzochte kippen stonden gemiddeld één achtste deel van hu...

VILT

Onderzoek | "Restproducten bio-ethanol goed alternatief voor soja"

Landbouwers doen er goed aan om verder te kijken dan de klassieke producten als ze het rantsoen van hun dieren samenstellen. Zo blijken ook de restproducten van de bio-ethanol-industrie interessant als krachtvoer, want gunstig qua voederwaarde en competitief qua prijs-kwaliteit. Toch zijn er nog mee...

ILVO persbericht

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2011

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) publiceert voor de 21ste keer een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen (maïs, voederbiet, gras, klaver, bladkool, stoppelknol) en voor groenbedekkers (bladrammenas, gele mosterd, facelia, wikke, raaigras en rogge).

ILVO persbericht

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2011

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) publiceert voor de 21ste keer een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen (maïs, voederbiet, gras, klaver, bladkool, stoppelknol) en voor groenbedekkers (bladrammenas, gele mosterd, facelia, wikke, raaigras en rogge).

VILT

Onderzoek | Niet-Kerende grondbewerking in de biolandbouw

Minder (diep) ploegen heeft een positief effect op bodemkwaliteit en zelfs op opbrengst. Dat blijkt uit onderzoek in een biologische bodem-gewasomgeving, uitgevoerd door het Instituut voor landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Het onderzoek werpt ook nieuw licht op het effect van compost op de akke...

ILVO persbericht

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) inventariseert zijn BIO(RELEVANT) ONDERZOEK n.a.v. de eerste studienamidddag van NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw)

Binnen ILVO gebeurt een flink pak bio- en bio-relevant onderzoek. Zowel qua kennisopbouw, kennisuitwisseling (Vlaams en Internationaal), beleidsondersteuning als qua dienstverlening heeft het Instituut een reputatie te verdedigen. Dat is niet onlogisch: Centraal in de ILVO missie staat duurzaa...

Pagina 109 van 118Eerste   Vorige   104  105  106  107  108  [109]  110  111  112  113  Volgende   Laatste