Pers en media

ILVO persbericht

Aardappelveldproef neemt belangrijkste eerste horde

Gent, 26 januari 2011. De Bioveiligheidsraad heeft een positief advies gegeven voor de veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen die bestand zijn tegen de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthora infestans.

ILVO persbericht

Doctoraat DAVY PERSOONS: 'Antibioticumgebruik en -resistentie in de Belgische braadkippenproductie'

Op 75 procent van de onderzochte braadkippenbedrijven zijn antibiotica gebruikt tijdens de bestudeerde productierondes. Meestal ging het om amoxicilline, tylosine en trimethoprim-sulfonamide. De gebruikte hoeveelheden waren aanzienlijk: De onderzochte kippen stonden gemiddeld één achtste deel van hu...

VILT

Onderzoek | "Restproducten bio-ethanol goed alternatief voor soja"

Landbouwers doen er goed aan om verder te kijken dan de klassieke producten als ze het rantsoen van hun dieren samenstellen. Zo blijken ook de restproducten van de bio-ethanol-industrie interessant als krachtvoer, want gunstig qua voederwaarde en competitief qua prijs-kwaliteit. Toch zijn er nog mee...

ILVO persbericht

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2011

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) publiceert voor de 21ste keer een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen (maïs, voederbiet, gras, klaver, bladkool, stoppelknol) en voor groenbedekkers (bladrammenas, gele mosterd, facelia, wikke, raaigras en rogge).

ILVO persbericht

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2011

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) publiceert voor de 21ste keer een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen (maïs, voederbiet, gras, klaver, bladkool, stoppelknol) en voor groenbedekkers (bladrammenas, gele mosterd, facelia, wikke, raaigras en rogge).

VILT

Onderzoek | Niet-Kerende grondbewerking in de biolandbouw

Minder (diep) ploegen heeft een positief effect op bodemkwaliteit en zelfs op opbrengst. Dat blijkt uit onderzoek in een biologische bodem-gewasomgeving, uitgevoerd door het Instituut voor landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Het onderzoek werpt ook nieuw licht op het effect van compost op de akke...

ILVO persbericht

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) inventariseert zijn BIO(RELEVANT) ONDERZOEK n.a.v. de eerste studienamidddag van NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw)

Binnen ILVO gebeurt een flink pak bio- en bio-relevant onderzoek. Zowel qua kennisopbouw, kennisuitwisseling (Vlaams en Internationaal), beleidsondersteuning als qua dienstverlening heeft het Instituut een reputatie te verdedigen. Dat is niet onlogisch: Centraal in de ILVO missie staat duurzaa...

ILVO mededeling nr 82

Beleidswerkgroep 'Agrarische architectuur'

Elke Rogge

ILVO persbericht

Nieuws over de aardappelcyste

Het ILVO heeft nieuws over de aardappelcyste, een nematode (aaltje) die de opbrengst van aardappel 30 tot 50 procent kan verminderen als het veld ermee besmet is. De cyste kruipt niet IN de aardappelknol (dus geen effect voor de consumptie), maar kan wel de aardappelplant hinderen (dus opbrengsteffe...

ILVO persbericht

De azalea stapsgewijs ontrafeld

Doctoraatsverdeding van ILVO-onderzoeker Ellen De Keyser op 20 december 2010 Voor haar doctoraat hanteerde Ellen De Keyser vier unieke en veelbelovende genetische kaarten van azalea waarin merkers (stukken DNA) gebruikt kunnen worden als voorspeller van bepaalde kenmerken van de plant. Ni...

Pagina 103 van 111Eerste   Vorige   98  99  100  101  102  [103]  104  105  106  107  Volgende   Laatste