Pers en media

Nieuws - dinsdag 14 juli 2020

Testwerking eindberen mikt op meer dan 200 beren én een derde praktijkbedrijf in 2020

In 2019 werden binnen de Testwerking eindberen kraamstalparameters, karkasresultaten en voederconversie- en groeiresultaten verzameld van nakomelingen van meer dan 100 bijkomende eindberen, zo blijkt uit het net verschenen jaarverslag. Dat brengt het totale geteste aantal op bijna 200, en betekent een gevoelige verbetering van de data achter de interactieve tool voor eindbeerselectie, en dus ook een preciezer advies voor managementkeuzes in functie van genetica. De werking wordt verder uitgebreid in 2020, met nog meer beren en idealiter ook met een derde praktijkbedrijf.

Samen met de varkenshouders van praktijkbedrijven zet ILVO zich dagelijks in om op een hoogkwalitatieve manier informatie te verzamelen en te verwerken over de nakomelingen van eindberen voor de Vlaamse markt. Drie jaar na de start van de testwerking, gecoördineerd door ILVO, kan men van bijna 200 eindberen de kraamstalresultaten, karkaskwaliteit, groei en voederconversie raadplegen via de interactieve tool op de website https://varkensloket.be/tools/testwerking, zo blijkt uit het jaarverslag van 2019.

Reeds vele varkenshouders maken gebruik van deze tool vooraleer hun eindberen te selecteren, en terecht, zo blijkt uit simulaties met varkensprijzen, biggenprijzen en voederprijzen uit 2018. Daaruit bleek namelijk dat een goede keuze van eindbeer ongeveer 12 euro per afgeleverd varken extra kan opleveren. Daarnaast zetten de eenvoudig interpreteerbare resultaten van de Testwerking de centra voor kunstmatige inseminatie aan om volop in te zetten op eindberen die kwaliteit leveren en om de mindere eindberen te vervangen.

In 2020 wil de Testwerking van start gaan op een derde praktijkbedrijf. Hierdoor zullen nog meer eindberen getest worden. Geïnteresseerde varkenshouders (voorwaarde: ze moeten een voedercomputer hebben!) kunnen hiervoor contact opnemen met ILVO. Fokkerij-organisaties die nog niet betrokken zijn in de testwerking, worden van harte uitgenodigd om mee te stappen in dit positieve verhaal en zo de Vlaamse varkenshouders te ondersteunen. Hoe meer fokkerij-organisaties instappen, hoe waardevoller de objectieve resultaten worden voor de individuele varkenshouders.

Project: Testwerking eindberen
Samenwerking: ABS, Boerenbond, FEBEV, I.V.B
Contact: alice.vandenbroeke@ilvo.vlaanderen.be

Testwerking eindberen - jaarverslag 2019