Pers en media

Eindbrochure - donderdag 9 juli 2020

Eindrapport VEG-CAT - Integrated Vegetable and Cattle Farming

Operationele Groep Oproep 2017


Eindrapport VEG-CAT - Integrated Vegetable and Cattle Farming

Departement Landbouw en Visserij inagro

Het project werd gefinancieerd door de Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor landbouwontwikkeling.

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Europese unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling