Pers en media

Fiches - maandag 9 september 2019

Gomeros: gewas- en techniekfiches - Praktische benaderingen

Het GOMEROS-project
GomerosIn het GOMEROS-project (2016-2019) hebben ILVO, PCG en Inagro brongerichte erosiebestrijdingstechnieken uitgetest en geoptimaliseerd in maïs en groenten zodat de
landbouwer hier op praktijkschaal mee aan de slag kan.
De doelstelling was om technieken te vinden die erosie effectief aan de bron voorkomen én gewasopbrengst en -kwaliteit behouden. GOMEROS was gebaseerd op een
sterke betrokkenheid van landbouwers, beroepsorganisaties, producentenverenigingen, machineconstructeurs en beleidsmakers. Bij regelmatig overleg tussen onderzoekers
en de sector, werden knelpunten en oplossingen, proefveldresultaten en de opzet van nieuwe proeven uitgebreid bediscussieerd. Er werd ook beroep gedaan op experts en landbouwers met ervaring in de beproefde technieken.

Gomeros: gewas- en techniekfiches - Praktische benaderingen