Pers en media

ILVO persbericht - vrijdag 20 september 2019

Gezocht: landbouwers met lef die willen pionieren in klimaatvriendelijke soja-teelt

ILVO en Arvesta lanceren gedurfde campagne: “Ontdek soja en pionier samen met ons, voor landbouw én klimaat”
ILVO en Arvesta zoeken landbouwers met goesting en lef om op eigen veld te pionieren in soja. Met de campagne “Ontdek soja!” die gelanceerd wordt tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde, hopen ze na 7 jaar onderzoek en veldproeven de introductie van de teelt in Vlaanderen te versnellen.

In tijden van klimaatmarsen en extreme droogte is de zoektocht naar klimaat- en milieuvriendelijke, veerkrachtige gewassen bijzonder actueel. Soja past mooi in dat plaatje: het gewas heeft weinig bemesting nodig en het laat een goede bodemstructuur achter waardoor het erg geschikt is voor teeltrotatie en gewasdiversificatie. Bovendien is er een groeiende vraag naar soja terwijl Europa slechts voor 5% in eigen sojaproductie voorziet. De lokale sojateelt zou het aantal food miles bijgevolg gevoelig reduceren.

ILVO en Arvesta bundelen hun expertise

Soja is een beloftevol nieuw gewas voor de Vlaamse landbouw met bewezen voordelen voor klimaat en milieu. Om de resterende knelpunten weg te werken, is uitbreiding van het aantal sojavelden noodzakelijk. Kristiaan Van Laecke (ILVO) licht toe: “Enerzijds willen we nog beter zicht krijgen op de invloed van bodemtype en andere lokale variaties, anderzijds is het cruciaal om feedback te krijgen van wie uiteindelijk met de teelt aan de slag moet – de landbouwers zelf.”

ILVO en Arvesta bundelen hun expertise en zorgen voor een individueel en gezamenlijk begeleidingstraject voor de geselecteerde kandidaten, van zaai tot en met afzet. Esther Monard (Arvesta): “Dankzij de nauwe samenwerking tussen onderzoekers, teeltadviseurs en collega-sojapioniers willen we ervoor zorgen dat meer landbouwers de 'sojastiel' in de vingers krijgen. Op die manier kunnen we het areaal vergroten.”

Na uitgebreid onderzoek en testen, nu de praktijk

ILVO en Arvesta onderzoeken de sojateelt al sinds 2012 en voerden ook al heel wat proeven uit in Vlaanderen. ILVO staat in voor onderzoek en ontwikkeling inzake teelttechnieken, variëteiten en een economische haalbaarheidsstudie. Arvesta begeleidt de volledige teeltcyclus: van de levering van het geschikte zaaizaad, tot de bemesting en gewasbescherming, maar ook de ontvangst, de opslag en het opschonen van de sojabonen tot en met de afzet.

Na 7 jaar onderzoek en proeven is het potentieel voor de teelt van soja in Vlaanderen duidelijk. Met aangepaste rassen en teelttechnieken slagen de onderzoekers erin om het subtropisch gewas volledig te laten rijpen in Vlaamse klimaatomstandigheden. Toch moeten er nog een aantal zaken op punt gezet worden, en daarvoor rekenen ILVO en Arvesta op landbouwers die soja een kans willen geven op hun eigen velden.

Startschot van “Ontdek soja!” op de Werktuigdagen in Oudenaarde

Tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde op 21 en 22 september kunnen geïnteresseerden zowel bij ILVO als Arvesta terecht voor een eerste kennismakingsgesprek. Maar ook wie daar niet kan zijn, kan zich kandidaat stellen via www.ontdeksoja.be of met een mailtje naar communicatie@ilvo.vlaanderen.be. Dat kan nog tot 30 september 2019.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen zich kandidaat stellen tot 30 september 2019, door hun contactgegevens door te sturen naar communicatie@ilvo.vlaanderen.be. Meer info: www.ontdeksoja.be

Over Arvesta

Arvesta bouwt op duurzame wijze aan de landbouw van de toekomst dankzij haar unieke expertise en innovatieve smart farming oplossingen. Zo helpen we boeren groeien en hun rendement verhogen. Met onze 1900 experts en meer dan 40 sterke merken is Arvesta een echt kenniscentrum voor zowel landbouwers als consumenten. We zijn actief in veevoeding, land- en tuinbouw, bloem, machines en retail met onze 250 AVEVE-winkels. Als full service provider voor boer en tuinder is Arvesta marktleider in België én ook internationaal actief met vestigingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zo realiseren we een jaarlijkse omzet van 1,4 miljard euro. www.arvesta.eu

Over ILVO

ILVO staat voor Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. De missie van deze Vlaamse wetenschappelijke instelling is bijzonder actueel: kennis opbouwen om op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren voor de 10 miljard monden die de wereld in 2050 moet voeden. Dagelijks zijn een 600-tal mensen aan de slag om het beleid, de bedrijven, stakeholders en de maatschappij daarin te ondersteunen met toegepast en co-creatief onderzoek. Interessant voor de voedingssector is de Food Pilot (samenwerking met Flanders Food), een experimentele fabriek met een breed gamma aan semi-industriële apparaten, labs en jarenlange voedings(technologische) expertise. Voor zijn plantaardig en dierlijk landbouwonderzoek beschikt ILVO onder meer over 200 ha proefvelden (een deel ervan in biologisch beheer), serres, en een volledige proefboerderij. Ook de economische en sociale systemen binnen en rond de agrovoedingsketen worden bestudeerd.

Perscontacten

ILVO, Nele Jacobs, nele.jacobs@ilvo.vlaanderen.be, 0472 53 06 96
Arvesta, Stéphanie Deleul, External Communications Manager, stephanie.deleul@arvesta.eu, 0476 94 35 65

Beeldmateriaal

Foto’s en video’s van soja zijn op te vragen via communicatie@ilvo.vlaanderen.be