Pers en media

Nieuwtje - donderdag 2 mei 2019

Meld u aan voor ons demoproject 'Klimaat in varkensstallen' en optimaliseer uw stalklimaat

Hebben uw varkens gezondheids- of dierenwelzijnsproblemen die mogelijk te wijten zijn aan een suboptimaal stalklimaat? Meld u dan aan voor het demoproject ‘Klimaat in Varkensstallen’ en laat uw stalklimaat onder de loep nemen.

Naast een goede bioveiligheid is een optimaal stalklimaat een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering, want stalklimaat heeft een rechtstreekse invloed op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Ademhalingsaandoeningen, oor- en staartbijten, hokbevuiling, verminderde prestaties, verhoogde uitval, … Alle kunnen ze een gevolg zijn van een suboptimaal stalklimaat.

Met het demoproject ‘Klimaat in Varkensstallen’ slaan DGZ, Inagro, de Faculteit Diergeneeskunde UGent en ILVO de handen in elkaar om de positieve effecten van het verbeteren van het stalklimaat te demonstreren. Op tien bedrijven met problemen te wijten aan een suboptimaal stalklimaat, zullen klimaatmetingen worden uitgevoerd en aan de hand daarvan maatregelen worden voorgesteld. Hiermee wil het project demonstreren dat een goed stalklimaat de prestaties kan bevorderen en het geneesmiddelenverbruik verminderen.

Heeft u interesse in het project en beschikt u over:

 • Een biggen- of vleesvarkensafdeling met mechanische ventilatie?
 • Problemen die gelinkt kunnen zijn aan suboptimaal klimaat zoals:
  • ademhalingsproblemen,
  • oor-en/of staartbijten,
  • sterke hokbevuiling?

Bent u bereid om uw stalklimaat aan te passen?
Stemt u erin toe om bedrijfs- en dierinfo met de projectpartners te delen?
En vooral: heeft u zin om de gezondheid en het welzijn van uw dieren te verbeteren?

Neem dan contact op met de Helpdesk van DGZ (Helpdesk@dgz.be of 078/05.05.23) en meldt u aan voor het project.

Als deelnemer van het project mag u het volgende verwachten:

 • De partners van het project komen langs voor een eerste bedrijfsbezoek gecombineerd met een bespreking van de problematiek en het verzamelen van de bedrijfsgegevens
 • Monitoring van uw stalklimaat gedurende enkele weken (temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2)
 • Er wordt een rookproef uitgevoerd en de luchtsnelheid wordt gemeten
 • De resultaten van deze metingen worden met u en uw bedrijfsdierenarts besproken en op basis van de resultaten krijgt u advies op maat
 • Na het nemen van corrigerende maatregelen wordt een tweede klimaatmeting uitgevoerd
 • De maatregelen die u nam worden op basis van de resultaten van de tweede meting geëvalueerd

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Dit project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo

Bron: Dierengezondheidszorg Vlaanderen